TÜRKİYE` DE KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI ORAL AŞILAMA

advertisement
TÜRKİYE’ DE KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI ORAL AŞILAMA PROJESİ
Projenin amacı yaban hayatında görülen kuduz hastalığının havadan aşılama yoluyla
kontrol altına alınmasıdır.
Hastalık etkeni tabiatı gereği dış ortamlarda çok kısa sürede etkisiz hale gelmekte,
varlığını sürdürebilmesi için sürekli olarak bir hayvandan diğerine bulaşması gerekmektedir.
Hastalığın bu özelliği sayesinde duyarlı hayvan topluluklarında uzun süreli ve eş zamanlı
bağışıklık sağlanması durumunda eradikasyonu mümkün olmaktadır.
Yabani hayvanların meralarda yayılmakta olan çiftlik hayvanları, av ve çoban
köpekleri ile olağan teması yanında, yiyecek bulma amacıyla kentsel bölge sınırlarına
yaklaşması hatta kent sınırları içinde yaşamaya başlamış olması nedeniyle sahipsiz kedi ve
köpeklerle olan teması yaygınlaşmış durumdadır.
Uygulanacak proje ile başta tilkiler olmak üzere et yiyen yabani hayvanlar havadan
atılacak aşılı yemlerle ağız yolu ile aşılanacak, bu yolla yaban hayatından çiftlik hayvanlarına
ve sahipsiz hayvanlara hastalık bulaşması engellenecek, hastalığa duyarlı tüm hayvan
topluluklarında eş zamanlı bağışıklık sağlanarak hastalığın eradikasyonuna imkan sağlanacak,
ülkemiz insan ve hayvan sağlığı statüsü kuduz hastalığı bakımından AB standartları
seviyesine getirilecektir.
Projenin saha uygulamaları 2013 – 2015 yılları arasında uygulanacak, her yıl 105.000
Km² alana 1.890.000 aşılı yem atılacak, proje boyunca yapılacak üç kampanya ile toplam
5.670.000 aşılı yem atılmış olacaktır.
Download