hz-muhammedin-hayati-2-siniav

advertisement
ADI:
SOYADI:
SINIFI:
NO:
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ARİFEGAZİLİ ORTAOKULU HZ MUHAMMED’İN HAYATI 1.
DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Allah’a inanıp hem de birçok tabiat olayının yaratılmasını
ve idaresini Allah’ın dışında birtakım güçlere bağlayarak
ondan başka tanrıların da olduğunu kabul etmeye şirk,
bu şekilde inanan kişiye de müşrik denir.
1.Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi şirk
olur?
A) Sadece Allah’tan yardım dilemek.
B) Sadece Allah için ibadet etmek
C) Allah’tan başkasına secde etmek
D) Allahtan başkasına dua etmemek
Cahiliye Dönemi’nde Araplar, zilkade, zilhicce,
muharrem ve recep aylarında savaş yapmayı yasak kabul
ediyordu. Bu nedenle bu aylara “haram aylar”
deniliyordu. Bu aylarda yapılan savaşlara da
…………savaşları deniyordu.
2.Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Hacer B) Ficar C)Fecir D)Fücur
Hz. Peygamber ağız ve diş temizliğine çok dikkat eder
ve arkadaşlarına da bu konuda tavsiyelerde bulunurdu.
Hz. Muhammed’in (s.a.) yaşadığı dönemde diş temizliği
………..denilen bir ağacın dallarından yapılan…………..denilen
bir ucu fırça şeklindeki bir çubukla yapılırdı.
3.Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
A)Hurma- Misvak
C)Erak- Misvak
ALDIĞI PUAN
B) Kavak-çatal
D) Palmiye-Misvak
4.Aşağıdakilerden hangisi temizlikle ilgili bir hadis
değildir?
A) Eğer ümmetime güçlük çıkarmış olmasaydım, her
namazla birlikte misvak kullanmayıemrederdim.
B) Dişlerinizi temizlemenin ne kadar önemli olduğunu
anlayın.
C) Temizlik imanın yarısıdır.
D) Müslüman, dilinden, elinden diğer
Müslümanların emin olduğu kimsedir.
5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.) kıyafet temizliği konusundaki görüşlerine
uymaz?
A. Peygamberimiz, her zaman temiz ve özenli
giyinmiştir.
B. Peygamberimiz, döneminin şartlarına göre pahalı ve
gösterişli kıyafetler giyinmeye dikkat etmiştir.
C. Peygamberimiz, insanların arasına çıkarken
kıyafetlerine çekidüzen vermiştir.
D. Peygamberimiz, arkadaşlarını temiz ve güzel
giyinmeye teşvik etmiştir.
6.Aşağıdaki hadislerden hangisi çevre temizliğiyle
ilgilidir?
A. “Kim elinde yağ kiri (kokusu) olduğu hâlde yatıp uyur
da, ona bir şey (zarar) isabet ederse, ancak kendisini
ayıplasın.”
B. “Sizden biriniz akmayan durgun suya asla tuvalet
ihtiyacını gidermesin sonra (birisi) onda yıkanabilir.”
C. “Misvak kullanma hakkındaki tavsiyelerim artık çoğa
vardı (dinlemek itaat etmek gerekir).”
D. “Her Müslüman’ın yedi günde bir gusledip, başını ve
bedenini yıkama vazifesi vardır.”
7. “Her ne durumda olursan ol Allah’tan sakın ve
kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok
eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.” hadisiyle Hz.
Peygamber neyi tavsiye etmemiştir?
A. Allah’ın yasaklarını yapmaktan sakınmayı
B. Kötülükte ısrarcı olmayı
C. İnsanlara iyi davranmayı
D. Kötülüğü iyilikle telafi etmeyi
8.Aşağıdaki durumlardan hangisi“Bir Müslüman’ın din
kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir.”
hadisine uygun bir davranış olamaz?
A. Mümkün olduğunca arkadaşlarımızla küs olmamalıyız.
B. Dargın olduğumuz arkadaşımızla önce biz barışmaya
çalışmalıyız.
C. Bir arkadaşımız bize küstüyse biz de ona küsmeliyiz.
D. Arkadaşlarımıza uzun süre küsmemeliyiz.
9.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.)
özellikleri arasında yer almaz?
A. Hiç kimseye beddua etmemesi, kötülüğe kötülükle
karşılık vermemesi
B. Yoksullara ve kimsesizlere yardım etmesi
C. Yakınları, arkadaşları hastalandığı zaman onları
ziyaret etmesi
D. Herkesin davetini kabul etmemesi, sadece samimi
arkadaşlarına misafir olması
10. Hz. Muhammed’in (s.a.) her canlıya yapılan
iyilikte sevap olduğunu müjdelemesi, hayvanlara
işkence edenlerin Allah’ın sevgisinden yoksun
olduklarını bildirmesi bize neyi gösterir?
A. Hz. Muhammed’in (s.a.) merhametli davranmakta
hayvanlara öncelik gösterdiğini
B. Bitkilere zarar vermenin cezasının olmadığını
C. Hz. Muhammed’in (s.a.) merhametinin tüm canlıları
kapsadığını
D. Sadece sevap kazanmak için canlılara iyi davranmamız
gerektiğini
www.egitimhane.com
Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazark doldurunuz
Aşağıdaki cümlelerden (D) doğru, (Y) yanlış olan cümleleri
bulunuz.
Aşağıdaki bulmacayı sorulara uygun doldurunuz.
Download