Tedarik Zinciri Yönetimi

advertisement
Tedarik Zinciri Yönetimi
Eğitimin Amacı ve Hedefi ...
Günümüzün rekabet koşulları, teknolojinin gelişimi, dünya
pazarlarının yakınlaşması ve şirketlerin daha çok farkında olmaları
ile tedarik zincirinin önemi sürekli olarak artmaktadır. Önceleri
destek fonksiyonu olarak görülen tedarik zinciri, yüksek rekabet
ortamında ayakta kalabilmek ve büyüyebilmek için ana
fonksiyonlardan biri olarak görülmektedir.
Bu eğitimin amacı ve hedefi; Ürün ve hizmet temin ettiğimiz
kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine
dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmayı, değer yaratma
becerimizi geliştirmeyi, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı
elde edebilmeyi, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji
yaratmayı öğrenmektir.
Referanslar ...
Eğitim İçeriği ...



Tedarik Zinciri nedir?
Tedarik Zinciri Yönetiminin Tanımı
Etkin Bir Tedarik Zinciri Yönetimi İşletmelere Neler Kazandırır




Tedarik Zinciri Tasarımı
Tedarik Zinciri Analizinde Ele Alınan Konular
Tedarik Zinciri Yönetiminde Performans Değerlendirmesi
Tedarik Zincirinin Performans Ölçümünde Toplam Kazanç
Fiyat Hesaplaması
Tedarik Zinciri Yönetiminde Nitel Performans Ölçütleri
Tedarik Zinciri Yönetiminde Nicel Performans Ölçütleri
Ürüne Uygun Tedarik Zincirinin Belirlenmesi
Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletme Yönetimi ile İlişkisi
Envanter Gereksinimlerini Hesaplama
Satın Alma ve Tedarik
Tedarikçi Seçimi Tedarikçi Performans Değerlendirme
Ölçütleri










,
Stok Yönetimi ve Malzeme Kullanımı
Tedarik Zinciri Yönetimi ve e-Ticaret
Tedarik Zinciri Yönetiminin Rekabet Gücüne Katkısı
Ki m le r K at ı lm a l ı .. .



Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda çalışan ve bu
alanda çalışmak isteyenler,
Orta ve üst düzey yöneticiler,
Ekip Liderleri, Şefler veya İlk Amirler,
KARTEPE-B.17 (Rev.00/--)
Eğ it im T a r i hi , S ü r es i , Y e r i v e
Üc r et l en d i rm e .. .
 Eğitim süresi 1 gün,
 Eğitim ücreti için firmamızı arayıp
bilgi alabilirsiniz.
Download