Fen Bilimleri Dersi Günlük Ders Planı Örneği

advertisement
…….. İLKOKULU
FEN BİLİMLERİ HAFTALIK DERS PLANI – (17-21 EKİM 2016)
Konu: Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Ders : Fen Bilimleri
Sınıf : 3-A Sınıfı
Ünite .. : 3.2 . Kuvveti Tanıyalım / Fiziksel Olaylar
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar
Ünite Kavramları, Sembolleri/Davranış Örüntüsü
Güvenlik Önlemleri (Varsa):
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Araç, Gereçler ve Kaynakça
Süre
: 3 Ders Saati
2.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek
keşfeder.
• Kuvvet • İtme kuvveti • Çekme kuvveti
Araştırma- Sorgulama (keşfetme , deney, açıklama ve
argüman oluşturma)
A. Yazılı Kaynaklar1. Ders ve çalışma kitabı 2.Ansiklopediler
3. Güncel yayınlar 4. Resim, harita ve fotoğraflar
Açıklamalar
Etkinlikler
İtme ve çekme
Neyi Merak Ediyoruz?
İterek ve çekerek cisimleri hareket ettirebilir miyiz?
Nelere İhtiyacımız Var?
• masa, sıra.
Nasıl Yapalım?
• Sınıfınızdaki öğretmen masasını iterek hareket ettirmeye
çalışınız.
• Oturduğunuz sıraların yerlerini iterek veya çekerek
değiştirmeye çalışınız.
Sonuç olarak;
İstediğimiz eşyalarımızı, gücümüzün yettiği ölçüde iterek
veya çekerek hareket ettirebiliriz.
Özet/işleniş Öğrencilerden sıralarının üzerinde duran defterlerini nasıl hareket ettireceklerini tahmin etmeleri
istenir. Tahminlerini gerçekleştirirler. Öğrenciler sınıftaki diğer cisimleri de hareket ettirmeye çalışır. “Hareket
ettirirken ne yaptıkları”, “İtme veya çekme olmaksızın bu cisimleri hareket ettirip ettiremeyecekleri” tartışılır.
Öğrenciler sınıfta ya da çevrelerinde gördükleri cisimlerden sadece itme ya da çekme; hem itme hem de çekme
ile harekete geçebilen cisimlerin resimlerini verilen tabloya çizer
Halat çekme yarışması yaptınız mı?
Kuvvet;
✔ Duran cisimleri hareket ettirebilen,
✔ Hareket eden cisimleri durdurabilen,
✔ Cisimlerin hızını, yönünü ve şeklini değiştirebilen etkidir.
Ölçme-Değerlendirme
• Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme Değerlendirme
• Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme Değerlendirme
• Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek ÖlçmeDeğerlendirme etkinlikleri
Açık uçlu sorular Öz değerlendirme formu Akran Değerlendirme formu
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle olmaz?
A. Hareket hâlindeki cisimleri durdurmak
B. Hareket hâlindeki cisimlerin yönünü değiştirmek
C. Cismin sıcaklığını arttırmak
Aşağıdakilerden hangisinin hareketi, dönme hareketidir?
A. Kaydıraktan kayan çocuğun hareketi
B. Topacın hareketi
C. Sallanan salıncağın hareketi
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
2.1.1 kazanımı için Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı,
Dinlediğini Anlama (Kazanım 27)
27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Sınıf Öğretmeni
Okul Müdürü
1
Download