KUVVET VE HAREKET -3- 1. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin

advertisement
KUVVET VE HAREKET -3-
1. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle
gerçekleşmez?
7. " cisimlere uygulanan kuvvet onlarda bazı
B) cisimleri hareket ettirebilir
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle
değişiklikler meydana getirebilir."
A) cisimleri durdurabilir
C) cisimlerin şekillerini değiştirebilir
olabilecek bir değişiklik değildir?
D) cisimlerim ısısını değiştirebilir
A) donma
2. Aşağıdakilerden hangisinde bir çekme
C) şekil değiştirme
B) dönme
kuvveti uygulanmamaktadır?
D) durma
B) Pencereyi açarken
8. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir?
D) Pantolonumuzu giyerken
B) Joule
3. Saatin yelkovanının hareket etmesi, hangi
D) İvme
A) Ceviz kırarken
C) Diş çekerken
A) Newton
tür harekete örnektir?
A) dönme
C) Erg
9. 7- Aşağıda verilenlerden hangisinde
B) aşağı-yukarı
kuvvet etkisiyle meydana gelen şekil
D) sallanma
A) Balon
4. Hareket halindeki bir cisme karşı taraftan
C) Metal tel
C) hızlanma
değişikliği kalıcı değildir?
bir kuvvet uygularsak hangisi görülmez?
A) Hızlanma
B) Durma
B) Teneke kutu
D) Kağıt
10. 1.Mıknatısın demire uyguladığı kuvvet
C) Yavaşlama
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtme
D) Yön değiştirme
5. " Varlıkları hareket ettiren etkiye
.................. denir."cümlesini tamamlayan
doğru kelime hangi seçenekte verilmiştir?
B) Çekme
C) Döndürme
D) Kaydırma
A) cisim
11. "Hareket halindeki cisimleri durdurmak
C) kuvvet
kişilerden hangisinin yapğığı davranış yanlış
B) hareket
bazen tehlikeli olabilir."Buna göre aşağıdaki
D) enerj
değildir?
6. Ali evden okulu 200 metre, okuldan
B) çatıdan düşen kiremiti tutan bir kişi
markete 300 metre, marketten de 400
metre yürüyüp eve geliyor. Ali'nin o günkü
yer değiştirmesi kaç metredir?
A) 900
B) 0 C) 500
D) 400
A) kaleye gelen topu yumruklayan kaleci
C) devrilen ağacı tutmaya çalışan bir kişi
D) feni boşalmış otobüsün önüne geçip
durduran bir kişi
12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "kuvvet"
kelimesinin tam olarak karşılığıdır?
17. 3.Aşağıdakilerden hangisini yapan kişi
A) Cisimlerin içinde bulunan güçtür.
daha çok kuvvet uygulamaktadır?
B) Bir varlığın büyümesini sağlayan etkileyici
A) yazı yazma
C) Bir cismi durduran, hareket ettiren, yönünü
C) uyuma
durumdur.
B) merdiven çıkma
değiştiren itme ve çekme etkisidir.
D) yemek yeme
D) Bir durumda meydana gelen, küçük ve
büyük olan etkidir.
18. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru
değildir?
13. 8- I. Hareketsiz bir cismin harekete
A) Otobüsün duraktan hareket
başlaması. II. Cismin şeklinde değişiklik olması.
etmesi,hızlanmadır.
III. Hareketli bir cismin durması. Yukarıdaki
B) Duvar saatinde yelkovanın
verilenlerden hangileri kuvvet etkisiyle
hareketi,dönmedir.
A) Yalnız I B) II,III C) I,II
D) Beşikte sallanan bebeğin hareketi
gerçekleşir?
C) Asansörün hareketi aşağı- yukarıdır.
D) I,II,III
yavaşlamadır.
14. 2.Bir yumurtaya verilen kuvvetlerden
hangisi uygulanırsa şekli değişir?
A) bükme
B) çekme
19. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle
C) germe
D) sıkma
A) Durma.
olmaz?
B) Şekil değiştirme.
15. Aşağıdaki sporlardan hangisini yapan bir
C) Donma.
kişi dönme hareketi yapmaz?
A) Bale
D) Hareket
B) Buz pateni
C) Halter
D) Yüzme
20. Kuvvet aşağıdaki cisimlerden hangisinin
şeklinin değiştirmesine neden olamaz?
A) Cam
16. 9- Kuvvet, itme veya çekme olarak
tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda
B) Lastik
A) Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir
D) Kalem
verilenlerden hangisi yanlıştır?
C) Kağıt
B) Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir
C) Kuvvet cisimlerin miktarını arttırabilir.
D) Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D A A D C B A A A B
A
C
D
D
C
C
B
D
C
B
Download