Refraksiyon kusurları

advertisement
Refraksiyon nedir?
 Kelime olarak "kırılma" anlamına gelir. Fizik prensip olarak, ışığın bir
ortamdan diğerine geçişte açısını değiştirmesi ve hızında değişiklik
olması anlamında kullanılır. Göz Hastalıkları yönünden ise gözün
kırma kusurunun tespiti için yapılan muayeneye verilen isimdir.
 Göz hekimlerinin en sık yaptığı işlem olan refraksiyon bu özelliğiyle
temel oftalmolojik muayenelerin başında gelir
Refraksiyon kusurları nelerdır ?
 Miyopi
 Hipermetropi
 Astigmatizma
MİYOPİ
• Göz istirahatta iken (uyum yapmıyor iken) sonsuzdan
gelen ışık ışınlarının retina önünde fokus (odak)
yapmalarından meydana gelen refraksiyon kusurudur .
• Miyop göz uzağı göremez
Miyopi başlıca üç’e ayrılabilir;
 1. Basit Miyopi:
Eksensel miyopi:
Kurvatür ( eğrilik ) miyopisi :
İndis (kırıcılık) miyopisi:
Lensin öne doğru yer değiştirmesi:
 2. Konjenital (Doğumsal) Yüksek Miyopi:
 3. Dejeneratif Miyopi ( Patolojik Miyopi ):
 Miyopinin tedavisinde sferik özellikte (-) değerli
konkav lensler kullanılır
 Retina önünde ki görüntüyü retina üzerine düşürmek
için gözün önüne konkav lens koymak gerekir
 Konkav lensler küresel yapıların bir parçasıdır
 Tüm meridyenlerdeki diyoptri gücü aynıdır
 Çünkü bütün meridyenlerde küre kesiti eğriliği aynıdır ve
diyoptri gücü sferiktir.
 Reçetede (-) değerlidir ve sph bölümüne yazılır
Küresel yapılarda yarıçap bütün meridyenlerde aynıdır.
HİPERMETROPİ
•
Göz istirahatta ve uyum yapmıyorken göze gelen ışık ışınlarının
Retina arkasında fokus (odak) yapmalarından meydana gelen
refraksiyon kusurudur
• Hipermetrop göz yakını göremez
Hipermetropi genel olarak
1)Eksenel Hipermetropi
2)Eğim (Kurvatür) Hipermetropisi
3) İndis hipermetropisi olarak incelenmektedir.
 Hipermetropinin tedavisinde sferik özellikte (+)
değerli konveks lensler kullanılır
 Retina arkasında ki görüntüyü retina üzerine
düşürmek için gözün önüne konveks lens koymak
gerekir
 Konveks lensler küresel yapıların bir parçasıdır
 Tüm meridyenlerdeki diyoptri gücü aynıdır
 Çünkü bütün meridyenlerde küre kesiti eğriliği
aynıdır ve diyoptri gücü sferiktir (+)
 Reçetede (+) değerlidir ve sph bölümüne yazılır
ASTİGMATİZMA
 Astigmatizm korneanın her yönde aynı eğiklikte (daire şeklinde)
olmamasından kaynaklanan bir göz kusurudur.
 Basitçe gözün top gibi değil yumurta gibi olması şeklinde tarif edilebilir. Buna
bağlı olarak retinada (görme tabakasında) bulanık bir görüntü oluşur.
Astigmatizm kelime anlamı olarak noktasızlık (Yunan dilinde) demektir.
 Astigmatizma da gözün her bir meridyeninin kırma kusuru diğerinden
farklıdır.
 Astigmatizma silindirik camlarla tedavi edilir.
Astigmatlı gözde görüntü ve
düzeltilmesi
 Astigmatizm basit tipte olabildiği gibi bazı hastalarda ayrıca miyopi
veya hipermetropiyle birlikte olabilir.
 Astigmatlar hem uzağı, hem de yakını net göremezler.Astigmatlarda
baş ve göz ağrısı şikâyetlerine çok sık rastlanır.
 Astigmatizmada kırma kusuru en çok ve kırma kusuru en az olan iki
temel meridyen vardır Bu iki meridyen daima birbirine dik
durumdadır. Her bir meridyenin kırma kusuru diğerinden farklıdır.
 Astigmatizma da az kırıcı eksen ile çok kırıcı eksen
genellikle birbirine diktir.
 Bu durum “regüler (düzenli) astigmatizma” adını alır.
Regüler astigmatizmada temel eksenler çoğunlukla 90
ve 180°’lerdedir.
900
1800
• Eğer astigmatizma da temel eksenler birbirine dik
değilse bu duruma “irregüler (düzensiz)
astigmatizma” adı verilir. İrregüler astigmatizma
gözlük camları ile düzeltilemez.
• İrregüler astigmatizma nın tedavisi sert kontakt
lenslerle sağlanır.
• İrregüler astigmatizma kornea veya lens nedenli
olabilir
• Tedavisinde sert kontak lensler kullanılır, lensle
kornea arasında oluşan gözyaşı sıvısı tedaviyi sağlar
ASTİGMATİZMA
DÜZENLİ (REGÜLER) ASTİGMATİZMA
Bu tip astigmatizma da kırılma kusuru bildiğimiz yöntemlerle
düzeltilir. Üç şekilde incelenir.
Basit (Simple) Astigmatizma
Bileşik (Kompoze) Astigmatizma
Karma (Mıkst) Astigmatizma
Basit Astigmatizma
Basit Miyopik Astigmatizma Bir eksen emetropik, diğer
eksen ametropiktir. Ametropik eksen miyopik dir.
Örneğin (0.00)(-1.00)α90°
Basit Hipermetropik Astigmatizma
Bir eksen emetropik, diğer eksen ametropiktir Ametropik
eksen hipermetropik dir
Örneğin (0.00)(+1.00)α90°
Basit Astigmatizma Plan silindirik camlarla tedavi edilir .
• Basit Miyopik Astigmatizma
(-1.00)D 1800
(0.00)D 900
X
(-1.00) α 900
X
• Basit Hipermetropik Astigmatizma
(+1.00)D 1800
(0.00)D 900
X
(+1.00) α 900
X
Plan Silindirik Camlar
 Basit astigmatizmanın tedavisinde kullanılır
 Reçete de cyl hanesine yazılır
 Yada sph ve cyl aynı numarada işaretleri farklı
olmalıdır.
 Bir reçete de cyl varsa aks mutlaka olmalıdır
Bileşik Astigmatizma
Her iki eksen de farklı diyoptrilerde ama aynı tipte olmak üzere
ametropiktir.
 Bileşik Miyopik Astigmatizma’da eksenlerin
her ikisi de retinanın önünde fakat retinaya farklı uzaklıktadır.
 Örneğin (-0.25)(-1.00)α90°
 Bileşik Hipermetropik Astigmatizma’da ise eksenlerin her ikisi
de retinanın arkasında fakat retinaya olan uzaklıkları farklıdır.
 Örneğin (+0.25)(+1.00)α90°
 Basit astigmatizmanın tedavisinde sferosilindirik lensler
kullanılır.
• Bileşik Miyopik Astigmatizma
(-1.25)D 900
(-0.25)D 1800
X
(-0.25)(-1.00) α 1800
X
• Bileşik HipermetropikAstigmatizma
(+1.25)D 1800
(+0.25)D 900
X
(+0.25)(+1.00) α 900
X
Sferosilindirik Lensler
 Bileşik astigmatizmanın tedavisinde kullanılır.
 Reçete de sph cyl aks haneleri doludur.
 Sph ve cyl hanesinin işaretleri aynı olmalıdır
 Sph Cyl hanesinin işaretleri farklıysa sph cyl den
rakamsal olarak büyük olmalıdır.
Karma astigmatizma
Bir eksen miyopik iken diğer eksen hipermetropiktir.
 Örneğin (+0.25)(-1.00)α90°
 Karma astigmatizmanın tedavisinde mikst(mix) camlar
kullanılır
 Reçete de Sph cyl ve aks haneleri doludur
 Sph ve cyl nin işaretleri farklıdır, cyl sph dan rakamsal
olarak büyük olmalıdır.
• Karma Astigmatizma
(-0.75)D 1800
(+0.25)D 900
X
(+0.25)(-1.00) α 900
(-0.75)(+1.00) α 1800
X
PRESBİYOPİ
Gözün iki temel kırıcı ortamından biri olan
kornea statik ve sabit bir yüzey iken; lens
akomodasyon yeteneği sayesinde kırma
gücünü değiştirebilir.
Lens, zonül ismi verilen ve lensi 3600 çevreleyen liflerle
ekvatorundan siliyer cisime asılı konumdadır. Siliyer cisim
içinde bulunan
dairesel bir kas olan siliyer kas kasılınca
dairenin çapı küçülür.
AKAMODASYON
Siliyer kas kasılınca zonüllerin geriliminin
azalmasına bağlı olarak elastik bir yapı olan
lensin ekvatoriyel çapı kısalırken, ön arka çapı
artarak kırıcılık gücü de artar.
Bu güç değişikliği akomodasyon adını alır.
AKAMODASYON
Lens kapsülü ve lens içeriğinin esnekliğini
kaybetmesi sonucu olarak akomodasyonun azalmasıdır. Bu
durumda kişinin yakın noktası gözden uzaklaşır.
Zaman içerisinde yakın nokta okuma mesafesinin uzağına
düşer.
Presbiyopi
 Presbiyopinin başlangıç yaşı değişkenlik gösterebilir.
Presbiyopik yakınmalar bazı ırklarda 40 yaşlarında
başlarken, bazı ırklarda ise 50 yaşlarında başlar
 Tedavisinde konveks (+) lensler kullanılır.
Öğ.Gör.Optisyen Neslihan DEMİRÖZ
Kaynaklar
Carl Zeiss Vision Kompendium
Gözlükçülük Kitabı – TOOMB Derneği
Vikipedia
Cem-Fa Optik
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards