Uploaded by User13166

345 parabol 2023

advertisement
TEST
1
1.
PARABOL
`2, 1j noktası
2
f`xj = x + 7x + 12
5.
f`xj = 2x2 – ax + 1
parabolünün x eksenini kestiği noktaların apsisleri
aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
eğrisinin üzerinde olduğuna göre, a kaçtır?
A) 1 ve 12
A) –1
B) –2
C) 4
D) –4
B) –4 ve –3
C) 3 ve 4
E) 2
D) 2 ve 6
E) –6 ve –2
y = `x – 6j2 + 2
2.
parabolünün tepe noktasının koordinatları hangisidir?
A) `6, –2j
B) `–6, –2j
D) `6, 2j
2
f`xj = x – 4x + 1
6.
C) `2, 6j
parabolünün tepe noktasının koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?
E) `–6, 2j
A) `2, –1j
B) `2, –3j
D) `–2, –3j
C) `2, 1j
E) `–2, 1j
f`xj = x2 + 6x – 12
3.
parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatı
kaçtır?
A) 6
B) –12
C) –6
D) 12
E) –4
7.
Şekilde gökkuşağı biçimindeki y = ax2 + bx + c
parabolünün grafiği gösterilmiştir.
y
y = ax2 + bx + c
2
4.
I.
y = –x2 – 2x – 1
II.
y = 4x2 + 6x – 12
III. y = x – x
–1
4
x
2
parabollerinden hangilerinin kolları aşağı yönlüdür?
A) Yalnız I
D) I, II ve III
B) I ve II
b
Buna göre, c - a kaçtır?
C) II ve III
E) I ve III
A) 5
B) 1
C) –1
D) –6
E) –2
5.B 6.B 7.A
1.C 2.D 3.B 4.E
50
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
TEST
Ort
aZ
1
Kola
Zor
y
or
f`xj = x2 – 4x + 6
8.
Orta
Ko
l
rta
-O
ay
2
f`xj = x – 6x + a
11.
parabolünün simetri ekseni aşağıdakilerden
hangisidir?
parabolünün tepe noktasının ordinatı 11 olduğuna
göre, a kaçtır?
A) x = 2
A) 15
B) x = 4
D) x = 6
C) x = –2
B) 8
C) 17
D) 10
E) 20
E) x = –6
12.
9.
y
y
x
–1
x
–1
Yukarıdaki grafik aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine
ait olabilir?
Yukarıdaki grafik aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine
ait olabilir?
A) y = `x – 1j2 – 1
A) y = x2 – 5x
B) y = `x – 1j2 + 1
2
B) y = 2x2
D) y = x2 + 9
2
C) y = x2 – 9
E) y = 3x2 – 3
D) y = `x + 1j + 1
C) y = `x + 1j – 1
E) y = `x + 1j2
13.
I.
y = x2 – 4x
II.
y = x2 + 4
III. y = –x2 – 4
parabollerinden hangileri x eksenini 2 farklı noktada
keser?
f`xj = –x2 + 2x – 7
10.
fonksiyonunun alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) Yalnız I
A) –7
B) –6
C) 3
D) 4
B) I ve III
C) Yalnız III
E) 7
D) II ve III
8.A 9.C 10.B
E) I ve II
11.E 12.D 13.A
51
TEST
2
PARABOL
y = x2 + `a – 3jx + a – 4
1.
2
y = x + `a – 4jx + 2a + 6
4.
parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatı 2
olduğuna göre, a kaçtır?
parabolünün simetri ekseni x = 6 doğrusu olduğuna
göre, a kaçtır?
A) 5
A) –8
B) 6
C) –2
D) –1
E) 0
C) 0
5.
2
f`xj = 2x – 12x + 4
2.
B) –4
D) 2
E) 10
2
y = x + mx + n
y
parabolünün x eksenini kestiği noktaların apsisleri
toplamı kaçtır?
A) 3
B) 6
C) –6
D) –3
–3
E) 2
x
1
Şekilde verilen parabol grafiğine göre, m • n kaçtır?
A) 6
3.
B) 8
C) –8
D) –12
E) –6
Şekildeki parabol x apsisli noktada x eksenine teğettir.
1
y
2
f(x) = x – 10x + 25
x1
x
f`xj = x2 + 2x + a + 1
6.
fonksiyonunun en küçük değeri 2 olduğuna göre, a
kaçtır?
Buna göre, x1 kaçtır?
A) 2
B) 10
C) 5
D)
5
2
E) 4
A) 3
B) 2
C) 1
D) 0
E) –1
4.A 5.E 6.B
1.B 2.B 3.C
52
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
Ko
l
y
Kola
Zor
B) 3
C)
3
2
D)
y
f(x) = y
9
2
E) –3
2
–2
8.
y
2
10. Şekilde T tepe noktalı y = f`xj fonksiyonunun grafiği
gösterilmiştir.
parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna
göre, a kaçtır?
A) 9
TEST
Ort
aZ
or
y = x2 + `a – 3jx + 9 – a
7.
Orta
rta
-O
ay
x
T
y = f(x)
Buna göre, f`6j kaçtır?
4
A) 8
1
B) 5
C) 10
D) 6
x
4
Şekildeki parabolün denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
11. Aşağıda parabolik anıtın koordinat ekseni üzerine
yerleştirilmiş resmi yer almaktadır.
A) y = x2 + 5x + 4
B) y = x2 – 5x + 4
y
2
2
4
C) y = x – 3x – 4
E) 9
D) y = x – 3x + 4
A
E) y = x2 – 3x – 12
4
A
–2
9.
y
–2
f(x)
–1
2
2
x
Koordinat ekseninde her 1 br. gerçekte 100 m
olduğuna göre, A noktasının yerden yüksekliği kaç
metredir?
3
2
x
A) 320
–1
B) 300
C) 350
D) 340
E) 280
T
Şekildeki T tepe noktalı parabolün denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
y = x2 – 10x + a – 2
12.
2
2
A) y = x – 4x + 3
B) y = x – 4x – 5
2
2
C) y = x – 2x – 3
parabolü x eksenine teğet olduğuna göre, a kaçtır?
D) y = x – 2x + 3
A) 9
2
E) y = x + 4x + 3
7.B 8.B 9.A
B) 12
C) 27
D) –8
E) –23
10.D 11.B 12.C
53
TEST
3
PARABOL
1.
y
4.
y
y = f(x)
16
A
12
x
–3
x
1
–1
x
1
y = f(x)
Şekildeki y = f`xj parabolünün simetri ekseni x = 1
doğrusu olduğuna göre, x1 kaçtır?
Şekildeki A tepe noktalı parabolün denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6
A) y = –x2 – 2x + 15
B) y = –x2 + 2x + 13
C) y = x2 – 2x + 15
D) y = x2 + 2x + 13
B) 5
C) 4
D) 3
E) 7
2
E) y = –x + 2x + 15
2.
●
y = –2 • `x – 1j2 + 3
●
y = 3 • `x + 3j2 + 6
5.
Şekilde y = f`xj parabolünün grafiği gösterilmiştir.
parabollerinin tepe noktaları arası uzaklık kaç br'dir?
y
A) 4 2
B) 5
C) 10
D) 13
E) 4 3
f(x) = y
4
3.
x
3
–1
Şekilde tepe noktası A olan parabolün grafiği verilmiştir.
y = f(x)
Buna göre, f`1j kaçtır?
y
A) –1
B) -
4
A
A)
1
2
f _0 i
B) –2
D) -
3
2
E) –3
x
y = x2 + 4x + p + 2
6.
f_- 2 i
C) –2
1
–1
Buna göre,
1
2
parabolü x eksenini 2 farklı noktada kestiğine göre,
p'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
kaçtır?
C) 1
D) –1
E) 2
A) 2
B) 3
C) –1
D) 0
E) 1
4.E 5.C 6.E
1.B 2.B 3.C
54
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
TEST
3
Kola
Zor
y
or
Ko
l
Ort
aZ
2
2
2
10. Aşağıda y = ax , y = bx ve y = cx parabollerinin grafikleri
gösterilmiştir.
y = a + 1 – `x + 1j2
7.
Orta
rta
-O
ay
parabolünün en büyük değeri
2
y = `x + 2j – 6
y
parabolünün en küçük değerinden 2 fazla olduğuna
göre, a kaçtır?
A) –5
B) –3
C) –4
D) 1
x
E) 3
y = ax2 y = bx2 y = cx2
8.
Şekilde y = f`xj parabolünün grafiği gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
y
3
A) a > b > c
B) a > c > b
C) b > a > c
D) c > b > a
E) c > a > b
–1
x
3
y = f(x)
11.
y
6
Buna göre, f`–2j + f`1j kaçtır?
A) –1
B) 3
C) 4
D) 0
y = f(x)
E) –2
2
x
2
–1
9.
y
6
Şekilde verilen f`xj fonksiyonunun tepe noktasının
apsisi kaçtır?
4
A)
1
–1
3
4
B)
5
4
C)
3
2
D)
4
3
E)
7
3
x
f(x) = ax2 + bx + c
Şekilde verilen grafiğe göre,
f`xj = 4x2 – `m – 1jx + m – 1
12.
c2 + a + b
parabolü x eksenine, eksenin pozitif tarafında teğet
olduğuna göre, m kaçtır?
kaçtır?
A) 10
B) 16
C) 11
D) 12
A) 11
E) 14
7.A 8.A 9.D
B) 17
C) 19
D) 21
E) 23
10.D 11.C 12.B
55
TEST
4
PARABOL
y = x2 + mx + 9
1.
4.
2
Şekilde y = x + 2x – 3 parabolünün grafiği gösterilmiştir.
parabolü y = x doğrusuna teğet olduğuna göre, m'nin
alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 11
B) 8
C) 6
D) 7
y
2
y = x + 2x – 3
E) 2
A
x
C
B
Buna göre, A`AÿBCj kaç br2 dir?
A) 3
2
y = x – 2x – 4
2.
5.
B) 6
C) 4
y
A
B) `–2, 2j
D) `3, 11j
E) 12
Şekilde y = 24 – x2 parabolünün grafiği verilmiştir.
parabolü ile y = 6 + x doğrusunun kesim noktalarından
biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) `–2, 4j
D) 8
B
C) `4, 11j
E) `1, 4j
D
y = 24 – x
x
C
2
2
Buna göre, ABCD karesinin alanı kaç br dir?
A) 64
B) 16
C) 12
6.
3.
D) 32
E) 24
y
Şekilde T tepe noktalı parabolün grafiği gösterilmiştir.
y
A
T
A
O
4
–1
B
O
B
x
x
Grafiği gösterilen parabolün simetri ekseni x = 4 doğrusudur.
–5
|OB| = 5 • |OA|
olduğuna göre, A ve B noktalarının apsisleri çarpımı
kaçtır?
OBTA dikdörtgen olduğuna göre, A`OBTAj kaç br2 dir?
A) 4
B) 16
C) 8
D) 12
E) 6
A) –20
B) –18
C) –16
D) –12
E) –10
4.B 5.A 6.A
1.D 2.A 3.C
56
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
Ko
l
4
y
Kola
Zor
10.
TEST
Ort
aZ
or
y = x2 + `k + 2jx + 3
7.
Orta
rta
-O
ay
y
y = x2 – 4x + a
parabolü y = x – 1 doğrusuna teğet olduğuna göre,
k’nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) –1
B) –2
C) 3
D) 2
E) 4
A
O
x
B
Yukarıda y = x2 – 4x + a parabolünün grafiği gösterilmiştir.
|OB| = 5 • |OA|
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 5
B) –5
C) 10
D) –10
E) 12
2
y=x –x+a+3
8.
parabolü ile y = x + 1 doğrusu 2 farklı noktada
kesişmektedir.
11. Aşağıda B tepe noktalı parabol ile AOB üçgeni
gösterilmiştir.
Buna göre, a’nın alabileceği en büyük tam sayı değeri
kaçtır?
A) 1
B) 0
C) –1
D) –3
E) –2
y = 3 + (x + 2)2
y
B
A
–4
x
O
Buna göre, A`AÿOBj kaç br2 dir?
9.
Aşağıda gösterilen OABC karesinin B köşesi, y = f`xj
parabolü üzerindedir.
y
A) 12
D) 9
E) 6
D) 4
E) 5
12. 9–4, 1C aralığında tanımlı
A
B
O
C
f`xj = –x2 – 6x
fonksiyonunun
x
3
●
●
2
Buna göre, A`OABCj kaç br dir?
9
B)
4
C) 4
f(x) = y
9
4
1
A)
9
B) 10
C) 1
D) 2
alabileceği en küçük değer k1
alabileceği en büyük değer k2
olduğuna göre, k1 + k2 kaçtır?
1
E)
4
A) 1
7.B 8.E 9.C
B) 3
C) 2
10.B 11.E 12.C
57
TEST
5
PARABOL
f`xj = mx2 + `m – 1jx + m
1.
4.
y B
8
parabolü x eksenine teğet olduğuna göre, m’nin
alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) -
2
3
B)
1
3
C) -
1
3
D) –1
E)
2
3
4
–2
O
x
A
Şekilde B tepe noktası olan parabolün grafiği gösterilmiştir.
9ABC = 9OAC
olduğuna göre, A`OÿABj kaç br2 dir?
A)
2.
●
y = –x2 – 3
●
y = x2 + mx – 1
7
2
B) 4
C)
5.
Buna göre, teğet olan noktanın apsisinin alabileceği
değerler çarpımı kaçtır?
B) –4
C) –3
D) –1
D)
11
2
E) 5
y
6
5
parabolleri birbirlerine teğettirler.
A) 4
9
2
B
C
–1
E) –9
A
–3
x
O
Şekildeki OABC karesinin B köşesi parabolün üzerinde
olduğuna göre; karenin alanı kaç br2 dir?
A)
1
16
B)
1
25
6.
3.
C)
1
4
D)
1
9
E)
1
16
y
y
B
A
O
5
–1
O
x
x
y = –x2 + 4x + a
Şekildeki grafikte
2
y = ax + bx + c
3 • |AO| = |OB|
olduğuna göre,
A) –8
B) 3
2b + c
kaçtır?
a
C) –3
olduğuna göre, a kaçtır?
D) 8
A) –6
E) –13
B) –5
C) 12
D) –12
E) 6
4.C 5.C 6.C
1.A 2.D 3.E
58
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
Orta
y
Kola
Zor
10.
y
y
y = x2
D
C
5
y=a
A
O
–3
x
A
5
or
7.
TEST
Ort
aZ
Ko
l
rta
-O
ay
x
1 2
B
B
C
Şekildeki ABCD dikdörtgeninin alanı 54 br2 olduğuna
göre, a kaçtır?
Şekilde verilenlere göre, ABCO dikdörtgeninin alanı
A) 3
A) 4
B) 6
C) 4
D) 9
kaç br2 dir?
E) 12
B) 6
C)
9
4
D)
25
4
E) 1
11. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir yerleşim planının
görüntüsü yer almaktadır.
(x _ 200) m
8.
y = ax – a
2
doğrusu ile y = x + a
parabolünün kesim noktalarının apsisleri toplamı 10
olduğuna göre, apsislerin çarpımı kaçtır?
A) 10
B) –20
C) 20
D) 9
(600 _ x) m
E) –10
Eni `x – 200j m, boyu `600 – xj m olan bu yerleşim
yerinin alanı en çok kaç m2 olabilir?
A) 60000
B) 40000
12.
y
A
D) 45000
E) 50000
y = x2 – (m + 2)x – 18
O
B
x
y = x2 - 2(a + 1)x + a2 - 1
9.
ÇIKMIŞSORU
C) 48000
parabolü y = 1 doğrusuna teğet olduğuna göre,
a kaçtır?
A)
-3
2
B)
-3
4
C) 0
D) 1
Şekildeki grafikte
E) 2
2 • |AO| = |OB|
olduğuna göre, m kaçtır?
LYS1 - 2012
A) 1
7.D 8.C 9.A
B) 2
C) –1
D) 3
E) –2
10.B 11.B 12.A
59
TEST
6
PARABOL
1.
4.
y
y
y = x2 + mx – m – 1
y=4
O
A
x
B
x
O
2
y=– x +6
2
Şekildeki grafikte
2
Şekilde verilenlere göre, boyalı bölgenin alanı kaç br dir?
A) 16
B) 12
C) 18
D) 6
|AB| = 6 br
olduğuna göre, m kaçtır?
E) 24
A) 5
2.
y = 2(x + 1)
2
y
y=
(x – 4)
2
B) –8
C) 4
D) 3
E) 6
2
5.
x
y=
y
2
2
B
C
B
O
C
A
x
A
x
O
y=–
B) 9
C) 4
D) 16
O ve B, parabollerin tepe noktaları olmak üzere
A`AÿBC) kaç br2 dir?
25
E)
4
A) 4
3.
2
y = x + mx+ 2m
y
y=
B) 6
7 2
x – (2m – 2)x + 3m – 8
2
E) 6 6
6.
B
O
y
x
Tepe noktaları A ve B olan paraboller, y ekseni üzerindeki
C noktasında kesişmektedirler.
B) 2 10
x
O
x
2
f`xj = x2 – 4x + k parabolünün kökleri x1 ve x2'dir.
|x2 – x1| = 5
Buna göre, |AB| kaç br'dir?
D) 4 5
y = f(x)
x
1
A) 3 2
C) 3 6
D) 3 2
C
A
+6
2
Şekilde verilenlere göre, OABC dikdörtgeninin alanı
kaç br2 dir?
A) 1
x2
C) 2 6
olduğuna göre, k kaçtır?
E) 5 2
A) -
3
4
B) –2
C) -
7
4
D) -
9
4
E) –5
4.C 5.C 6.D
1.B 2.C 3.B
60
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
TEST
Ort
aZ
6
Kola
Zor
y
or
9.
7.
Orta
Ko
l
rta
-O
ay
y
y=
B
0 < x1 < x2 olmak üzere, gerçel sayılar kümesi
üzerinde
f(x) = (x - x1)(x - x2)
O
x
3
x
A
biçiminde tanımlanan bir f fonksiyonunun belirttiği
parabol, dik koordinat düzleminde eksenleri şekildeki
gibi farklı A ve B noktalarında kesmektedir.
y = 6x – x
y
2
Şekilde verilenlere göre, OÿAB dik üçgeninin alanı kaç
br2 dir?
B
A)
A
x
O
169
27
B)
D)
289
54
C)
144
27
E)
125
27
255
54
ÇIKMIŞ SORU
A ve B noktalarının orijine uzaklıkları birbirine eşit olup,
3
x=
5
iken bu parabol en küçük değerini almaktadır.
x
Buna göre,
2
x
y = –2x2 + mx + 2
10.
oranı kaçtır?
y = x2 – 3x – 1
1
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
parabolleri E ve F noktalarında kesişmektedir.
1
9EFC'nin orta noktasının apsisi, olduğuna göre;
3
m kaçtır?
AYT - 2019
A) –5
8.
B) –3
C) 1
D) 2
E) –2
y
y = ax2 + bx + c
y = mx2 + nx + p
11. Şekildeki parabolün tepe noktası, y ekseni üzerindedir.
O
x
y
y = x2 + 2x –ax + 7 – 3a
y = 3x + b + 7
T
Şekildeki grafikler dikkate alandığında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)
m
<0
b
x
O
B) m + n + p > 0
C) b + p < 0
T teğet noktası olduğuna göre, b kaçtır?
D) m + a – b < 0
E)
m:n
a >0
A) -
7.D 8.D
11
2
B) -
33
4
C) -
17
2
D) -
34
3
E) –7
9.B 10.A 11.B
61
TEST
7
PARABOL
1.
4.
y
y
OCBA kare
B
C
A
O
–2
x
8
O
C
x
A
B
f(x)
Yukarıdaki şekilde verilen parabolün minimum değeri
kaçtır?
A) -
75
8
B) D) -
65
8
13
2
55
8
C) E) -
f`xj = –x2 + bx + 2
parabolünün içine çizilen OABC dikdörtgeninin alanı
8 birimkare olduğuna göre, b kaçtır?
13
3
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 8
2.
y
4
x0
–3
x
O
f`xj = |x2 – 6x – 7|
5.
fonksiyonunun 90, 8C aralığında alabileceği en büyük
f(x)
ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır?
A) 7
Tepe noktası y ekseni üzerinde olup eksenleri kestiği
noktaları verilen f`xj parabolünde f`x0 – 3j değeri kaçtır?
A) 1
B)
3
2
C)
5
2
D) 3
B) 9
C) 12
D) 16
E) 26
E) 4
3.
y
6.
E
f(x)
C
y = 3x2 parabolü ile d doğrusu A ve B noktalarında
kesişmektedir.
D
A
O
y
x
B
y = 3x2
d
B
A
f`xj = x2 – 2x – 8 parabolü ile d doğrusu D ve E
noktalarında kesişmektedir.
1
x
4
d
|EC| = |CD|
olduğuna göre, d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) –1
B) -
3
2
C) –2
D) -
5
2
Şekilde verilenlere göre, B noktasının apsisi kaçtır?
E) –3
A) -
4
3
B) -
3
2
C) –2
D) -
5
2
E) -
7
2
4.D 5.D 6.A
1.A 2.E 3.C
62
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
Orta
Ko
l
y
Kola
Zor
8 metrelik düz bir tahta parçası, parabolik bir platformun
tepesine değecek biçimde 1. şekildeki gibi konulduğunda
C’nin zemin üzerine dik izdüşümü A; D’nin ise B olurken
|AC| = |BD| eşitliği sağlanıyor.
C
7
2
y = x + 3x – 2
9.
parabolünün y = x– 4 doğrusuna en yakın noktasının
ordinatı kaçtır?
A) –2
F
D
TEST
Ort
aZ
or
7.
rta
-O
ay
B) –3
C) –4
D) 1
E) 2
T
30°
A
A
B
G H
1. şekl
B
10. y = x2 + 2x + 1 parabolü ile y = 4x + 3 doğrusunun kesim
noktaları A ve B'dir.
E
2. şekl
9GFC, parabolün simetri ekseni üzerinde olmak üzere
Buna göre, A ve B noktalarının orta noktasının ordinatı
kaçtır?
tahta parçası, 2. şekildeki gibi konumlandığında
|GH| = |HB| ve m`TéEHj = 30° olmaktadır.
A) 7
B) –4
C) –1
D) 1
E) 2
Buna göre, |GF| kaç metredir?
A) 5
B) 6
C)
16
3
D)
17
3
E)
19
3
11. Şekilde gösterilen su şişesinin üzerinde A ve B noktaları ile
A ve B noktalarından çıkan suların kesiştikleri noktanın
şişe üzerindeki dik izdüşümü olan C noktasından farklı
zamanlarda açılan deliklerden çıkan sular A, B ve C tepe
noktalı I, II ve III numaralı parabolik yollar izlemektedir.
A
1
B
D
C
8
I
8.
III
II
y
3
y =f(x)
A, B ve C doğrusallığı zemine dik ve parabolik su yolları
aynı düzlemdedir.
A
O
B
Şişe üzerinde açılan bir deliğin şişenin dibine olan uzaklığı,
her 1 birim azaldığında suyun yere düştüğü noktanın
şişeye olan uzaklığı 1 birim artmaktadır.
x
C
y=–
x
3
+1
Şekilde verilen uzunluk değerlerine göre, B ve C
noktalarından çıkan suların zeminde düştüğü noktalar
arasındaki uzaklık kaç birimdir?
Şekilde verilenlere göre, y = f`xj parabolünün tepe
noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
A)
7
2
B)
7
3
C)
5
3
1
D) 2
A)
E) 3
7.C 8.C
3
2
B)
3
C)
1
2
D) 1
E) 2
9.C 10.A 11.D
63
Download