oftalmoloji - Türkiye Klinikleri

advertisement
Türkiye Klinikleri
OFTALMOLOJİ
Cilt
26 Sayı
1 Yıl
2017
İÇİNDEKİLER
1
10
14
19
25
32
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR
Oküler Yüzey Skuamöz Neoplazili Hastalarda Monoterapi ya da Adjuvan Tedavi Olarak
Topikal İnterferon Alfa-2b
Topical Interferon Alpha-2b as a Monotherapy or Adjuvant Treatment in Patients with
Ocular Surface Squamous Neoplasia
Mahmut KAYA, Zeynep ÖZBEK
Polisitemia Vera Hastalarında Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Polycythemia Vera
Orhan ALTUNEL, Hasan Basri ARİFOĞLU, Ahmet GÜLHAN, Mustafa ÖZEN, Necati DURU, Bilal AYGÜN, Mustafa ATAŞ
Comparison of Anatomical and Symptomatic Success
in Transcanalicular Laser Dacryocystorhinostomy
Transkanaliküler Lazer Dakriosistorinostomi Cerrahisinde
Anatomik ve Semptomatik Başarının Karşılaştırılması
Nesime Setge TISKAOĞLU, Alper YAZICI, Esin SÖĞÜTLÜ SARI, Mukkades YÜCEUR, Kübra TİNÇ, Sıtkı Samet ERMİŞ
The Correlation Between Red Cell Distribution Width and Diabetic Retinopathy
in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Eritrosit Dağılım Genişliği ve
Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişki
Bengi Ece KURTUL, Besime İNAL, Pınar ALTIAYLIK ÖZER, Emrah Utku KABATAŞ
Göz Kapağı Tümörlerinde Histopatoloji Sonuçları
Histopathology Results of Eyelid Tumors
Çağatay ÇAĞLAR, Güven GÜNEY, Oya DÖNMEZ, Yılmaz BAŞ, Mustafa DURMUŞ
Yırtıklı Retina Dekolmanı Tedavisinde Pars Plana Vitrektomiye
Skleral Çökertme Eklenen ve Eklenmeyen Hastaların Sonuçlarının Karşılaştırılması
Pars Plana Vitrectomy Versus Combined Pars Plana Vitrectomy and Scleral Buckle for
Repair of Rhegmatogenous Retinal Detachment
Eyyüp KARAHAN, Ömer KARTI, Sinan BİLGİN, Süleyman KAYNAK
37
DERLEME
Kornea Neovaskülarizasyonu ve Tedavisi
Corneal Neovascularization and Treatment: Review
Kübra KÜÇÜKİBA, Nilgün YILDIRIM
49
52
58
62
65
OLGU SUNUMLARI
Posterior Dislocation of Both Crystalline Lenses in a Patient with High Myopia:
40 Years Duration Without Complication: Case Report
Yüksek Miyop Hastada Her İki Kristal Göz Merceğinin Göz İçine Dislokasyonu:
Komplikasyonsuz 40 Yıl
Müge ÇOBAN KARATAŞ, Aysel PELİT
Preeklampsi Olgusunda Geçici Görme Azlığı ve Persistan Konsantrik Görme Alanı Defekti
Temporary Visual Loss and Persistant Concentric Visual Field Defect in A Preeclampsia Case
Hande GÜÇLÜ, Sadık Altan ÖZAL, Vuslat GÜRLÜ PELİTLİ, Gözde ŞAHİN, Zehra Nihal DOLGU, Niyazi Cenk SAYIN
Orbital Emphysema and Pneumocephalus Caused By Air Gun: Case Report
Hava Tabancasının Neden Olduğu Orbital Amfizem ve Pnömosefali
Kuddusi TEBERİK, Mehmet Tahir ESKİ, Murat KAYA
Secondary Intraocular Lens Implantation in Spontaneous Crystalline Lens Absorption
Following Penetrating Eye Injury: Case Report
Penetran Göz Yaralanması Sonrası Gelişen Spontan Kristalin Lens Absorbsiyonunda
Sekonder Göziçi Lens İmplantasyonu
Irmak KARACA, Melis PALAMAR
Herpes Zoster Enfeksiyonu Sırasında Gelişen İzole Okülomotor Sinir Felci
Isolated Oculomotor Nerve Palsy During Herpes Zoster Infection: Case Report
Ali Rıza Cenk ÇELEBİ, Yıldız KAYA, Ayşe Ebru KILAVUZOĞLU, U. Emrah ALTIPARMAK,
C. Banu COŞAR, Abdullah ÖZKIRIŞ
Dergide yayımlanan şekil/resimlerin renkli hâli için:
http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/oftalmoloji-dergisi/1300-0365/
Download