Uploaded by s6merttt

ilaç kimyası bilgilendirme farmasotik

advertisement
İLAÇ KİMYASI
Farmasötik sözcüğü ilaç hazırlığı, kimya
ile birleşimi, eczacının mesleği, ilacın
kullanım biçimleri gibi tüm konuları
içerisine alır.
Farmasötik Kimya Nedir, Ne yapar?
Farmasötik kimya alanının bir diğer ismi
de medisinal kimyadır. Bu kimya, eczacılığın kesiştiği noktada yer alan etkin
maddenin dizaynı ile ilgilenir. Bu nedenle organik sentez ile ilaçları
geliştirmekle ilgilenen bilimsel dala farmasötik kimya denir.
Farmasötik kimya terapotik kullanım için uygun olabilecek kimyasal
oluşumların tanımlarını yapar. Bu oluşumların sentezleri ve geliştirilmesi işini
de üstlenmiştir.
Farmasötik Kimya Neyi İnceler?
Farmasötik kimya incelemesini ilaçların
kalite durumu üzerine odaklanarak
gerçekleştirir. Bu odaklanma ile
incelemesini ilacın amacına uygunluğunu
üzerine yapar. Amacı ise ilgili ilacın
uygunluğunu sağlamaktır.
Farmasötik kimyanın birçok alt dalı bulunmaktadır:
Organik kimya, biyokimya, moleküler kimya, computational kimya,
istatistik, vücut kimyası bu alt dalların birleşim noktasını meydana getiren
bilim dallarıdır.Farmasötik kimya eczacılık fakültesinde ders olarak
öğretilmektedir. En basit anlaşılabilir tanımını ise ilaç tasarımı ve geliştirilmesi
olarak bilinir.
Farmasötik kimya kelime anlamı itibariyle eczacılık kimyası olarak
geçmektedir. İlaç olabilecek bileşenleri sentezler ve ilaç olmalarını sağlar. Bu
bilim dalı ilaç analizi konusuyla da ilgilenmektedir. Hazırda bulunan üretilmiş
ilaçların biyolojik özelliklerini ve kimya açısından yapısını da inceler.
Farmasötik kimya bir ilaç keşfidir. İlacın keşfedilmesi de belirli adımları
içermektedir. Öncelik olarak aktif bileşen olan maddeler taranır, bulunur ve
sonuçlandırılır.
Download