Farmasötik Şeker Hakk - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Sayı
Konu
Giden Evrak Servisi
Giden Evrak No: 2284
Giden Evrak Tarihi: 08.01.2015
Güvenlik Kodu: 774521
İşlem Takip No: 1547780
:40270176 -504-01
: Farmasötik Şeker Hakkında
DOSYA
İlgi: 26.05.2014 tarih ve 63724 sayılı yazımız.
İlaç sanayinin üretiminin aksamaması, ilacın yoka girmemesi ve mağduriyete sebep
olmamak için Beşeri Tıbbi Ürünlerin imalatında kullanılmak üzere ilaç hammaddesi olarak
kullanılan farmasötik şekerlerin ithalatına ilişkin ilgi (a) yazımızla tarafınıza duyurulan
93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereği verilen muafiyet uygulamasının, üretime ilişkin
teknik hazırlıkların tamamlanması için Nisan 2015’e kadar devam edeceği hususunda
üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesini rica ederim.
Prof. Dr. Özkan ÜNAL
Kurum Başkanı
Dağıtım:
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
Türkiye İlaç Sanayi Derneği
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
Gelişimci
Firmaları
Derneği
Bu belgeİlaç
5070
sayılı Elektronik
İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
Doküman https://e-islemler.iegm.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.
Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
__________________________________________________________________________
Sögütözü Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312) 218 30 00– Fax : (0 312) 218 34 60
www.titck.gov.tr
Download