Uploaded by User13179

7 (1)

advertisement
Üçgen Yıldız Devre Dönüşümleri
Bazı direnç devrelerinin bağlantıları yapısı gereği seri, paralel ya da karışık olarak nitelenmesi
mümkün olmayabilir. Bu durumda bilinen metotlarla çözüme gitmek zor olacaktır.
Şekildeki devre yapısında dirençlerin bağlantısını seri ya da paralel olarak adlandırmak pek
mümkün değildir. Bu tür devrelerde üçgen bağlantısı yıldız ya da yıldız bağlantısı üçgen
yapıya dönüştürülerek çözüme gidilir.
Üçgen Yıldız Dönüşümü (
)
Yukarıda soldaki devre üçgen sağdaki devre ise yıldız devre olarak bilinmektedir. Üçgen
devrede A-B arasındaki direnç ile yıldız devrede A-B arasındaki direnç değerleri belirlensin;
Üçgen devrede R1 ve R2 birbirlerine seri R3 onlara paraleldir. Yıldız devrede ise A-B
arasında RA ve RB birbirlerine seri olup RC direnci içeriğe dahil değildir
Aynı eşitlikler B-C ve A-C için türetilsin.
B-C için;
A-C için;
Türetilen bu eşitliklerin birbirlerine eşit olduğu görülmektedir. O halde;
I, II ve III nolu eşitliklerin kullanılması ile;
Özel olarak R1=R2=R3 ise ;
Yıldız-Üçgen Dönüşümü (
)
Yukarıda elde edilen I, II, III eşitliklerinin ikişerli çarpımlarının taraf a toplamı yapılarak elde
edilen yeni eşitliklerin yine bu denklemlere bölünmesi ile aşağıdaki eşitlikler yıldız üçgen
dönüşümü için elde edilir.
Özel olarak RA=RB=RC ise;
Örnek: Aşağıda verilen üçgen devrenin yıldız eşdeğeri nedir?
Çözüm:
Örnek: Aşağıda verilen yıldız devrenin üçgen eşdeğeri nedir?
Çözüm:
Örnek: Şekildeki devrede kaynaktan çekilen akımı hesaplayınız.
Çözüm: Kaynaktan çekilen akım Ohm kanunu ile bulunabilir. Fakat öncelikle devrenin
eşdeğer direnci hesaplanmalıdır. 3 Ohm’luk dirençlerden oluşan üçgen devrenin yıldız
dönüşümü yapılarak devrenin eşdeğer direnci bulunmalıdır.
Elde edilen yıldız dönüşümü devreye yeniden uyarlanır.
Örnek: Şekildeki devrede A-B arasındaki eşdeğer direnci bulunuz.
Çözüm: Öncelikle 6 Ohm’luk dirençlerden oluşmuş olan içerideki yıldız devrenin üçgen
dönüşümü yapılmalı ve bu dönüşüm devreye yeniden uyarlanmalı.
Download