Elektronik Devreleri 1 – Final Sınavı

advertisement
6.1.2014
Elektronik Devreleri 1 – Final Sınavı
1- Şekil 1’deki devrede yarım dalga doğrultucu verilmektedir. Buna göre:
a- AB uçları arasındaki gerilimi çiziniz.
b- Yük üzerinde düşen gerilimi çiziniz.
c- Seçeceğimiz diyotun ters tepe gerilim değeri (PIV – peak inverse voltage) ne olmalıdır?
Not: Devre üzerine düşen gerilimin %50 fazlası ile hesaplayınız.
d- Yük direnci 2kΩ olduğuna göre, dalgalanma geriliminin en fazla 3V olması için bu devreye
nasıl bir eklenti yapmamız gerekir?
VDD = 5V
R1 = 350k
RD= 5k
µCox = 100 µA/V2
λ = 0.01 V-1
W/L = 10
vi
RL= 10k
R2 = 150k
Rout
Rin
Şekil 1.
Şekil 2.
2. Şekil 2’deki devrede VDD = 5 V, µCox = 100µA/V2 , VTH = 0.5V olduğuna göre:
a- Çalışma noktasını (VDQ, IDQ) bulunuz.
b- Devrenin kazancını bulunuz.
c- Transistörün satürasyon eşiğine gelmesi için RD direnç değeri ne olmalıdır?
d- Yeni durumda devrenin kazancı ne olur?
e- Rin ve Rout direnç değerlerini parametrik olarak veriniz.
VCC = 12V
3. Şekil 3’teki devrede β = 100 kabul ederek;
a- ICQ değerini bulunuz.
b- VCQ = 6V olması için RC değeri ne olmalıdır?
R1 = 79k
RC
c- RL = ∞ ise devrenin kazancı nedir?
d- RL = 1k ise devrenin kazancı nedir?
vi
RL
R2 = 56k
Şekil 3.
4. Şekil 4’teki devrede;
a- Rin değerini
b- Rout değerini
c- vout/vi değerini hesaplayınız.
VCC
RC
vout
Rout
RBB
RS
vi
VBB
RE
Rin
Not: Her bir sorunun her bir şıkkı 8’er puandır...Başarılar dilerim...
Dr. Uğur Çini
RE
100Ω
Download