Uploaded by User12893

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

advertisement
TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ)
(1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE
UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR
Sözcükleri doğru kullanır.
Yazı araç-gereçlerini
temiz ve düzenli
kullanmaya özen gösterir.
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Sesleri ayırt eder.
1
2
3
4
5
6
7
8
Söylenen sözcüğü tekrar eder.
Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler.
Gösterilen nesnenin adını söyler.
Resmi gösterilen nesnenin adını söyler.
Çubuk, fasulye, plâstirin vb. araçları çalışma sonunda kabına koyar.
Defteri kırıştırmadan açar.
Kalemi gereksiz yere açmaz.
Kalemi fazla bastırmadan kullanır.
Defteri boş yer bırakmadan, yaprağını koparmadan kullanır.
Silgiyi gereksiz yere kullanmaz.
1. Ünlüleri kavrar.
Sözcük ve hecelerdeki ünlüleri gösterir.
Yazılı olarak verilen harflerin içinden ünlüleri gösterir.
Gösterilen ünlüyü okur.
Söylenen ünlüyü yazar.
Sözcük ve hecelerdeki benzer ünlüleri gösterir.
Verilen resim kartları içinden aynı ünlü ile başlayan resimleri işaretler.
Aynı ünlü ile başlayan sözcükleri gösterir.
Ünlüsü eksik verilen sözcüğü tamamlar.
MATERYAL
YÖNTEMTEKNİK
Resimli
Kartlar
Gerçek
Nesneler
Soru-Cevap
Gösterip
Yaptırma
Kalem
Defter
Kalem Traş
Silgi
Model Olma
Sesler
Bilgisayar
Resimli
Kartlar
Soru-Cevap
Düz Anlatım
Tümevarım
BAŞLANGIÇBİTİŞ
TARİHİ
TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ)
(1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE
UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
Seslerden heceler
oluşturur.
1. Süreksiz ünsüzlerle hece oluşturur.
Yazılı olarak verilen harflerin içinden istendiğinde süreksiz ünsüzleri
gösterir.
Gösterilen süreksiz ünsüzü okur.
Söylenen süreksiz ünsüzü yazar.
Süreksiz ünsüzleri önden açık hecelerin önüne getirerek (ç-ok, çok)
okur/yazar.
Süreksiz ünsüzleri arkadan açık hecelerin arkasına getirerek (ya-p, yap)
okur/yazar.
Ünlülerin önüne süreksiz ünsüzleri getirerek (t-a, ta) okur/yazar.
Ünlülerin arkasına süreksiz ünsüzleri getirerek (a-t, at) okur/yazar.
Verilen resim kartları içinden aynı süreksiz ünsüzle başlayan resimleri
işaretler.
Yazılı verilen aynı süreksiz ünsüzle başlayan sözcükleri gösterir/yazar.
Süreksiz ünsüzü eksik olarak verilen sözcüğü tamamlar (ki ap).
2. Sürekli ünsüzlerle hece oluşturur.
Yazılı olarak verilen harflerin içinden sürekli ünsüzleri gösterir/yazar.
Gösterilen sürekli ünsüzü okur.
Söylenen sürekli ünsüzü yazar.
Sürekli ünsüzleri önden açık hecelerin önüne getirerek (ş-al, şal)
okur/yazar.
Ünlülerin önüne sürekli ünsüzleri getirerek (ş-u, şu) okur/yazar.
Ünlülerin arkasına sürekli ünsüzleri getirerek (a-s, as) okur/yazar.
Verilen resim kartları içinden aynı sürekli ünsüzle başlayan resimleri
işaretler.
Sürekli ünsüzü eksik olarak verilen sözcüğü tamamlar (ya.mur).
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
7
8
9
10
MATERYAL
YÖNTEMTEKNİK
Heceler
Sözcükler
Cümleler
Soru-Cevap
İpucunun
Geri
Çekilmesi
Tümevarım
Ses Temelli
Cümle
Yöntemi
BAŞLANGIÇBİTİŞ
TARİHİ
TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ)
(1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE
UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
MATERYAL
YÖNTEMTEKNİK
So-Cev
İpucu. Geri
Çek. Ses
Tem.Cüm.Yön.
Soru-Cevap
İpucunun Geri
Çekilmesi
Tümevarım
Ses Temelli
Cümle
Yöntemi
Düz anlatımModel olma
Hecelerden kelime
oluşturur.
1
2
3
Hece kartlarından yeni sözcükler oluşturur.
Oluşturduğu sözcükleri okur.
Oluşturduğu sözcükleri yazar.
Heceler
Sözcükler
Cümleler
Kelimelerden cümle
oluşturur.
1
2
3
4
5
6
Verilen sözcüklerden cümle oluşturur.
Oluşturduğu cümleyi okur.
Verilen sözcüklerden oluşturduğu cümleyi yazar.
Verilen cümleyi parmağıyla takip ederek okur
Verilen cümleyi gözüyle takip ederek okur.
Söylenen cümleyi yazar/okur.
Heceler
Sözcükler
Cümleler
Kuralına uygun cümle
okur.
5
6
7
8
1
2
3
4
Gözü ile takip ederek okur.
Sözcükleri tam ve doğru olarak söyler.
Tümcenin anlamına uygun tonlama ve vurgulamalara dikkat ederek okur.
Noktalama işaretlerine uygun duraklar.
Cümleyi büyük harfle başlayarak yazar.
Söylenen cümleyi kelimeler arasında gerekli boşluğu bırakarak yazar.
İki ve daha fazla kelimeden oluşan cümleyi yazar.
Cümlenin sonuna uygun noktalama işaretini koyar.
Kuralına uygun cümle
yazar.
Okuma
Parçası
Kalem
Defter
Okuma
Parçası
Sözcükler
Soru-Cevap
Model Olma
BAŞLANGIÇBİTİŞ
TARİHİ
TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ)
(2.ÜNİTE) ATATÜRK
UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR
Etkili okuma kurallarını
belirtir.
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Etkili okuma kurallarına
uyar.
Kendi ve yakın
çevresindeki kişilerin
adlarını yazar.
1
2
3
4
5
6
7
9
1
2
3
Okurken dik oturulması gerektiğini söyler.
Işığın sol arka taraftan gelecek biçimde ayarlanması gerektiğini söyler.
Okunan materyalin gözden yaklaşık 30 cm kadar ileride tutulması
gerektiğini söyler.
Okumanın konuşma sesiyle yapılması gerektiğini söyler.
Okurken ses tonunun, dinleyicilerin rahatça duyabileceği biçimde
ayarlanması gerektiğini söyler.
Metindeki sözcüklerin doğru ve anlaşılır biçimde seslendirilmesi
gerektiğini söyler.
Noktalama imlerine uygun duraklamalar yapılması gerektiğini söyler.
Metinde geçen kişilerin konuşmalarının canlandırılarak okunması
gerektiğini söyler.
Metindeki sözcüklerin anlamlarına uygun olarak vurgulama yapılması
gerektiğini söyler.
Okurken, satırların yalnızca gözle izlenmesi gerektiğini söyler.
Sessiz okurken, konuşma organlarının hareket ettirilmemesi gerektiğini
söyler.
Dik oturur. Işığın geliş yönüne uygun durur.
Materyali, göze uygun uzaklıkta tutar. Metni, konuşma sesiyle okur
Ses tonunu, dinleyicilerin rahatça duyabileceği biçimde ayarlar.
Sözcükleri doğru ve anlaşılır biçimde söyler.
Noktalama imlerine uygun duraklamalar yapar.
Metinde geçen sözcüklerin anlamlarına uygun vurgulamalar yapar.
Satırları gözleriyle izler.
Sessiz okumada, konuşma organlarını hareket ettirmez.
Adını, soyadını yazar.
Öğretmenin adını, soyadını yazar.
Sınıf arkadaşlarının adını yazar. Aile bireylerinin adını, soyadını yazar.
MATERYAL
YÖNTEMTEKNİK
Okuma
Parçası
Düz
Anlatım
Model Olma
Okuma
Parçası
CD
Düz
Anlatım
Model Olma
Kalem
Defter
Yaşayarak
Öğrenme
BAŞLANGIÇBİTİŞ
TARİHİ
TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ)
(3.ÜNİTE) SAĞLIK VE ÇEVRE
UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR
Kuralına uygun cümle
okur.
Kuralına uygun cümle
yazar.
Dinlediği ya da okuduğu
masal ve öyküyle ilgili
sorulara cevap verir.
Dinlediği ya da okuduğu
bir metni anlatır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
5
6
7
8
1
2
3
4
Gözü ile takip ederek okur.
Sözcükleri tam ve doğru olarak söyler.
Tümcenin anlamına uygun tonlama ve vurgulamalara dikkat ederek okur.
Noktalama işaretlerine uygun duraklar.
Cümleyi büyük harfle başlayarak yazar.
Söylenen cümleyi kelimeler arasında gerekli boşluğu bırakarak yazar.
İki ve daha fazla kelimeden oluşan cümleyi yazar.
Cümlenin sonuna uygun noktalama işaretini koyar.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Masal ve öyküdeki kahramanları söyler/yazar.
Masal ve öykünün geçtiği yeri söyler/yazar.
Masal ve öykünün geçtiği zamanı söyler/yazar.
Masal ve öyküdeki olayları dizisini bozmadan anlatır.
Masal ve öykünün sonucunu söyler/yazar.
Masal ve öyküdeki aykırılıkları söyler/yazar.
Masal ve öyküye yeni bir başlık söyler/yazar.
Okuduğu ya da dinlediği bir metni resimlerle eşleştirir.
Okuduğu ya da dinlediği bir metnin konusunu söyler.
Okuduğu ya da dinlediği bir metnin konusunu yazar.
Metinle ilgili soruları yanıtlar.
Metne uygun yeni bir başlık söyler.
Metne uygun yeni bir başlık yazar.
Okuduğu ya da dinlediği bir metnin ana düşüncesini söyler.
Okuduğu ya da dinlediği bir metnin ana düşüncesini yazar.
MATERYAL
YÖNTEMTEKNİK
Okuma
Parçası
Düz anlatımModel olma
Kalem
Defter
Okuma
Parçası
Sözcükler
Öykü
Masal
Soru-Cevap
Model Olma
Amaca
Uygun
Okuma
Parçası
Düz Anlatım
Soru-Cevap
Soru-Cevap
BAŞLANGIÇBİTİŞ
TARİHİ
TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ)
(4.ÜNİTE) DOĞAL AFETLER
UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR
Noktalama işaretlerini
kullanır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
1
2
3
4
5
Yazım kurallarına uyar.
1
2
3
4
5
6
Nokta imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine nokta
imini koyar.
Özneden sonra sıralama sözcüklerinden oluşan uzun tümcelerdeki metnin
gerekli yerlerine virgül imini koyar.
Soru imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine soru
imini koyar.
Ünlem imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine ünlem
imini koyar
Noktalama imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine
nokta, virgül, soru ve ünlem imlerini koyar.
Özel adların ilk harfini büyük harfle yazar.
Tümcelerin ilk harfini büyük harfle yazar.
Noktadan sonra büyük harfle başlayarak yazar.
Unvan, devlet, kurum, şirket adlarının kısaltılmış biçimlerini yazar.
Satır sonuna sığmayan sözcükleri hecelerinden bölerek yazar.
Soru bildiren eki ayrı yazar.
MATERYAL
YÖNTEMTEKNİK
Amaca
Uygun
Okuma
Parçası
Düz Anlatım
Soru-Cevap
Kalem
Defter
Düz Anlatım
Soru-Cevap
DİL KONUŞMA VE ALTERNATİF DİL BECERİLERİ MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ)
Bir konu hakkında istenen
süre kadar konuşur.
Dinlediği öyküyü
canlandırır.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Öyküyü resimlerine bakarak istenilen süre kadar anlatır.
İzlediği oyunu/filmi istenilen süre kadar anlatır.
Başından geçen bir istenilen süre kadar olayı anlatır.
Dinlediği öyküyü/masalı istenilen süre kadar anlatır.
Tek kişilik öyküyü baştan sona kadar dinler.
Tek kişilik öykü ile ilgili sorulara cevap verir.
Tek kişilik öyküyü anlatır.
Tek kişilik öyküyü dramatize eden oyunu izler.
Tek kişilik öyküyü dramatize eden oyunu yardımla oynar.
Tek kişilik öyküyü dramatize eden oyunu bağımsız oynar.
Soru-Cevap
Amaca
Uygun
Öykü-Masal
Soru-Cevap
BAŞLANGIÇBİTİŞ
TARİHİ
DİL KONUŞMA VE ALTERNATİF DİL BECERİLERİ MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ)
(5.ÜNİTE)
DEĞERLERİMİZ
UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR
Bir gününü basit
ifadelerle anlatır.
Çoğul eklerini cümle
içinde kullanır.
Basit bir olayı başından
sonuna kadar izler.
Dinlediği öyküyü anlatır.
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
1
2
3
4
5
1
Sabah kalktıktan sonra yaptıklarını söyler.
Okula gelirken yaptıklarını söyler.
Okulda yaptıklarını söyler.
Evde yatıncaya kadar yaptıklarını söyler.
Hafta sonunda yaptıklarını söyler.
’’ler’’ ekini cümle içinde kullanır. ’’lar’’ekini cümle içinde kullanır.
1
2
3
4
5
1
Masal, öykü vb. okuyan kişiyi görebilecek şekilde oturur.
Okunan masalın, öykünün okunması bitene kadar dinler.
Dinlediğini jest, mimik ve hareketlerle gösterir.
Konuşmacıyı sessizce dinler.
Film, tiyatro vb. gösterileri izler.
İçinde en az 10 olay örgüsü bulunan öyküyü dinlediğini jest ve mimiklerle
belli eder.
Anlatılan veya okunan öyküyü dinler.
Anlatılan veya okunan öykünün sonucunu söyler.
Yarısı anlatılan veya okunan benzer bir öykünün sonucu hakkında tahmin
yürütür.
Öyküyü resimlerine bakarak istenilen süre kadar anlatır.
İzlediği oyunu/filmi istenilen süre kadar anlatır.
Başından geçen bir istenilen süre kadar olayı anlatır.
Dinlediği öyküyü/masalı istenilen süre kadar anlatır.
Yarım bırakılan öykünün
sonucunu tahmin eder.
1
2
3
Bir konu hakkında istenen
süre kadar konuşur.
1
2
3
4
MATERYAL
YÖNTEMTEKNİK
Yaparak
Yaşayarak
Öğrenme
Masal
Hikaye
Amaca Uygun
Öykü-Masal
Amaca Uygun
Öykü-Masal
Soru-Cevap
BAŞLANGIÇBİTİŞ
TARİHİ
TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ)
(6.ÜNİTE) BİREY VE TOPLUM
UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR
Dinlediği ya da okuduğu
masal ve öyküyle ilgili
sorulara cevap verir.
Dinlediği ya da okuduğu
bir metni anlatır.
Noktalama işaretlerini
kullanır.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
4
5
6
7
8
1
3
4
5
Yazım kurallarına uyar.
1
2
3
5
6
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
MATERYAL
YÖNTEMTEKNİK
Masal ve öyküdeki kahramanları söyler/yazar.
Masal ve öykünün geçtiği yeri söyler/yazar.
Masal ve öykünün geçtiği zamanı söyler/yazar.
Masal ve öyküdeki olayları dizisini bozmadan anlatır.
Masal ve öykünün sonucunu söyler/yazar.
Masal ve öyküdeki aykırılıkları söyler/yazar.
Masal ve öyküye yeni bir başlık söyler/yazar.
Okuduğu ya da dinlediği bir metni resimlerle eşleştirir.
Okuduğu ya da dinlediği bir metnin konusunu söyler.
Metinle ilgili soruları yanıtlar.
Metne uygun yeni bir başlık söyler.
Metne uygun yeni bir başlık yazar.
Okuduğu ya da dinlediği bir metnin ana düşüncesini söyler.
Okuduğu ya da dinlediği bir metnin ana düşüncesini yazar.
Nokta imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine
nokta imini koyar.
Soru imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine soru
imini koyar.
Ünlem imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli yerlerine
ünlem imini koyar
Noktalama imleri verilmeden hazırlanmış bir metnin gerekli
yerlerine nokta, virgül, soru ve ünlem imlerini koyar.
Özel adların ilk harfini büyük harfle yazar.
Tümcelerin ilk harfini büyük harfle yazar.
Noktadan sonra büyük harfle başlayarak yazar.
Satır sonuna sığmayan sözcükleri hecelerinden bölerek yazar.
Soru bildiren eki ayrı yazar.
Öykü
Masal
Soru-Cevap
Amaca Uygun
Okuma Parçası
Düz Anlatım
Soru-Cevap
Amaca Uygun
Okuma Parçası
Düz Anlatım
Soru-Cevap
Kalem
Defter
Düz Anlatım
Soru-Cevap
BAŞLANGIÇBİTİŞ
TARİHİ
TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ)
(7.ÜNİTE) HAYAL GÜCÜ
UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
MATERYAL
YÖNTEMTEKNİK
So-Cev
İpucu. Geri
Çek. Ses
Tem.Cüm.Yön.
Soru-Cevap
İpucunun Geri
Çekilmesi
Tümevarım
Ses Temelli
Cümle
Yöntemi
Düz anlatımModel olma
Hecelerden kelime
oluşturur.
1
2
3
Hece kartlarından yeni sözcükler oluşturur.
Oluşturduğu sözcükleri okur.
Oluşturduğu sözcükleri yazar.
Heceler
Sözcükler
Cümleler
Kelimelerden cümle
oluşturur.
1
2
3
4
5
6
Verilen sözcüklerden cümle oluşturur.
Oluşturduğu cümleyi okur.
Verilen sözcüklerden oluşturduğu cümleyi yazar.
Verilen cümleyi parmağıyla takip ederek okur
Verilen cümleyi gözüyle takip ederek okur.
Söylenen cümleyi yazar/okur.
Heceler
Sözcükler
Cümleler
Kuralına uygun cümle
okur.
5
6
7
8
1
2
3
4
2
3
4
5
6
Gözü ile takip ederek okur.
Sözcükleri tam ve doğru olarak söyler.
Tümcenin anlamına uygun tonlama ve vurgulamalara dikkat ederek okur.
Noktalama işaretlerine uygun duraklar.
Cümleyi büyük harfle başlayarak yazar.
Söylenen cümleyi kelimeler arasında gerekli boşluğu bırakarak yazar.
İki ve daha fazla kelimeden oluşan cümleyi yazar.
Cümlenin sonuna uygun noktalama işaretini koyar.
Defteri kırıştırmadan açar.
Kalemi gereksiz yere açmaz.
Kalemi fazla bastırmadan kullanır.
Defteri boş yer bırakmadan, yaprağını koparmadan kullanır.
Silgiyi gereksiz yere kullanmaz.
Kuralına uygun cümle
yazar.
Okuma
Parçası
Kalem
Defter
Okuma
Parçası
Sözcükler
Soru-Cevap
Model Olma
BAŞLANGIÇBİTİŞ
TARİHİ
DİL KONUŞMA VE ALTERNATİF DİL BECERİLERİ MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ)
(8.ÜNİTE) EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLER
UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR
Çoğul eklerini cümle
içinde kullanır.
Basit bir olayı başından
sonuna kadar izler.
Dinlediği öyküyü anlatır.
Dinlediği eksik cümleyi
tamamlar.
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
1
2
1
2
3
4
5
1
’’ler’’ ekini cümle içinde kullanır.
’’lar’’ekini cümle içinde kullanır.
Masal, öykü vb. okuyan kişiyi görebilecek şekilde oturur.
Okunan masalın, öykünün okunması bitene kadar dinler.
Dinlediğini jest, mimik ve hareketlerle gösterir.
Konuşmacıyı sessizce dinler.
Film, tiyatro vb. gösterileri izler.
İçinde en az 10 olay örgüsü bulunan öyküyü dinlediğini jest ve mimiklerle
belli eder.
1
Eksik bırakılan Şimdiki zamanı ifade eden üç veya daha fazla sözcüklü
cümleyi tamamlar.
Eksik bırakılan Gelecek zamanı ifade eden üç veya daha fazla sözcüklü
cümleyi tamamlar.
Eksik bırakılan Geçmiş zamanı ifade eden üç veya daha fazla sözcüklü
cümleyi tamamlar.
Anlatılan veya okunan öyküyü dinler.
Anlatılan veya okunan öykünün sonucunu söyler.
Yarısı anlatılan veya okunan benzer bir öykünün sonucu hakkında tahmin
yürütür.
2
3
Yarım bırakılan öykünün
sonucunu tahmin eder.
4…. SINIF ÖĞRETMENİ
1
2
3
REHBER ÖĞRETMEN
MATERYAL
YÖNTEMTEKNİK
Masal
Hikaye
Amaca
Uygun
Öykü-Masal
Amaca
Uygun
Öykü-Masal
Amaca
Uygun
Öykü-Masal
OKUL MÜDÜRÜ
BAŞLANGIÇBİTİŞ
TARİHİ
Download