Uploaded by nickyok92

Lineer Cebir Final Sınavı

advertisement
İste
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Lineer Cebir – Güz Dönemi – Final Sınavı
28.01.2021
1)
x1  x 2  2 x3  1
Yanda verilen denklem sistemini Ters matris
}
x1  2 x 2  x3  5
3x1  x 2  x3  3
yöntemi (X=A-1B) ile çözünüz. (25p)
2) Aşağıdaki denklem sisteminin eğer çözümü varsa Gauss eliminasyon yöntemi ile çözünüz. (25p)
x1  2 x 2  x3  2
3x1  x 2  4 x3  1
 2 x1  3x 2  2 x3  3
3) Aşağıdaki özdeğer problemini çözünüz. Özdeğerleri ve özvektörleri bulunuz. (25p)
4 1  1  x 1 
 x1 
5 2  3  x  =   x 

  2
 2
0  3 7   x 3 
 x3 








4) a  2 i  3 j  3 k , b  3 i  2 j  2 k ,
hacmini bulunuz. (25p)



c  i  2 j 5k
vektörleri üzerine kurulan paralel yüzlünün
Başarılar
Download