1) olduğuna göre,

advertisement

 


 



 
1) A  i  4 j  8k , B  2 i  6 j  9k , C  4 i  4 j  7k olduğuna göre,
a) Her bir vektörün şiddetini hesaplayınız.
b) Her bir vektörün birim vektörlerini hesaplayınız.

c) A için cos x=? , cos y=? , cos z=?
 
 
d) A  B  ? B  C  ?
 
 
e) A  B  ? B  C  ?
  
f) A  B  C  ?


   




2) A  2 i  a j  k , B  4 i  2 j  2k vektörlerinin birbirine dik olması için “a” katsayısının
alması gereken değeri bulunuz.
 



 

3) A  i  2 j  k vektörünün B  4 i  4 j  7 k vektörü üzerindeki izdüşümünü ve izdüşüm
vektörünü bulunuz.



  


4) A  2 i  6 j  3k ve B  4 i  3 j  k vektörlerinin oluşturduğu düzleme dik olan bir birim
vektör bulunuz.



 



5) Bir üçgenin iki kenarının A  3 i  6 j  2k ve B  4 i  j  3k vektörleri oluşturduğuna
göre üçgenin açılarını hesaplayınız.
Download