Uploaded by User12405

Belge

bıraktığı kimse.
4 – İlk müslüman Çocuk :Hz.Ali (Amcası Ebu Talip’in oğlu.)
Peygamberimiz insanları 3 yıl boyuca İslam’a gizlice davet
etti.Bundan sonra açıktan açığa davet etmeye başladı.Bu durum
doğru yola ulaşmak istemeyen Müslümanlara karşı olmadık
işkenceler yapmaya başladılar. Bu işkenceler dayanılmaz hal
almaya başladı.Bunun üzerine Peygamberimiz bir grup
müslümanı Habeşistan’a gönderdi.Bu; Müslümanların İLK
HİCRET’İ oldu.Bu ilk hicret 615 yılında olmuştur.
Peygamberimiz 13 yıl boyunca Mekkelileri İslam’a çağırdı.Bu
uğurda her türlü sıkıntıya katlandı.
Peygamberliğinin 11.yılında Medine’den gelen bir grup insan
Müslüman olmuşlardı.Ertesi sene daha büyük bir grup gelerek
Müslüman oldular. Peygamberimizi canları,malları ve evlatları gibi
koruyacaklarına söz verdiler.Kendisini Medine’ye davet ettiler.
Bu arada Mekkelilerin Müslümanlara karşı olan tutumları hiç
değişmemiş,hatta daha da artmıştı.Bunun üzerine peygamberimiz
Allah’tan gelen izinle Medine’ye hicret etmeye karar
verdi.Medine’ye gitmesi halinde bunun kendileri için daha da
büyük bir tehlike olacağını anlayan Mekkeliler,DarunNedve(Mekke İdare Meclisinde) toplanarak Peygamberimizi
öldürmeye karar verdiler.Fakat bunu
gerçekleştiremediler.Hz.Ebubekir ile uzun ve tehlikeli bir
yolculuktan sonra Medine’ye vardılar.Bu hicret İslam tarihi
bakımından çok önemlidir.Çünkü:
1 – İslam Medine’de yükselip büyümüş ve bütün dünyaya bu
şehirden yayılmıştır.
2 – Hz.Ömer’in halifeliğinden itibaren de bu olay müslümanlar
tarih başlangıcı olmuştur. bıraktığı kimse.
4 – İlk müslüman Çocuk :Hz.Ali (Amcası Ebu Talip’in oğlu.)
Peygamberimiz insanları 3 yıl boyuca İslam’a gizlice davet
etti.Bundan sonra açıktan açığa davet etmeye başladı.Bu durum
doğru yola ulaşmak istemeyen Müslümanlara karşı olmadık
işkenceler yapmaya başladılar. Bu işkenceler dayanılmaz hal
almaya başladı.Bunun üzerine Peygamberimiz bir grup
müslümanı Habeşistan’a gönderdi.Bu; Müslümanların İLK
HİCRET’İ oldu.Bu ilk hicret 615 yılında olmuştur.
Peygamberimiz 13 yıl boyunca Mekkelileri İslam’a çağırdı.Bu
uğurda her türlü sıkıntıya katlandı.
Peygamberliğinin 11.yılında Medine’den gelen bir grup insan
Müslüman olmuşlardı.Ertesi sene daha büyük bir grup gelerek
Müslüman oldular. Peygamberimizi canları,malları ve evlatları gibi
koruyacaklarına söz verdiler.Kendisini Medine’ye davet ettiler.
Bu arada Mekkelilerin Müslümanlara karşı olan tutumları hiç
değişmemiş,hatta daha da artmıştı.Bunun üzerine peygamberimiz
Allah’tan gelen izinle Medine’ye hicret etmeye karar
verdi.Medine’ye gitmesi halinde bunun kendileri için daha da
büyük bir tehlike olacağını anlayan Mekkeliler,DarunNedve(Mekke İdare Meclisinde) toplanarak Peygamberimizi
öldürmeye karar verdiler.Fakat bunu
gerçekleştiremediler.Hz.Ebubekir ile uzun ve tehlikeli bir
yolculuktan sonra Medine’ye vardılar.Bu hicret İslam tarihi
bakımından çok önemlidir.Çünkü:
1 – İslam Medine’de yükselip büyümüş ve bütün dünyaya bu
şehirden yayılmıştır.
2 – Hz.Ömer’in halifeliğinden itibaren de bu olay müslümanlar
tarih başlangıcı olmuştur.