Uploaded by synthlover00

EDEBİYAT BİLİMİ NOTLARI

advertisement
-LEİTMOTİVRoman içerisinde bir figürü karakterize eden ya da karakterize etmeye yarayacak bir hareket,bir söz
veya bir objenin kullanılmasına ve bunların sürekli tekrar edilmesine leitmotiv denir.
-MONTAJ TEKNİĞİRoman içerisinde romanın gidişatını bozmayacak şekilde bir söz,bir şarkı,bir şiir vb. eklenmesidir.
-EPİGRAFEserin başında ya da eserin bölümlerinin başında bulunan şiir,söz ya da bir alıntı ilerde ne
göreceğimizi önceden haber verir.Biz buna “epigraf”deriz.Bölüm başlarında kullanılar epigraflar direkt
olarak bölümü özetler.
-MEKTUP TEKNİĞİ18. yy itibarı ile eserlerde kullanılan bir tekniktir.Okuyucunun figürle başbaşa kalmasını
sağlayan,figürü anlatmak yerine göstermek için kullanılan bir tekniktir.
-ÖZETLEME TEKNİĞİRoman içerisinde geçen uzun ya da kısa bir süreyi birkaç cümlede anlatma tekniğidir.
-İÇ MONOLOGRoman içerisinde figürün bir konuyla ilgili art arda düşünmesi ya da kendine kendine konuşmasıdır.
-BİLİNÇ AKIMIRoman içerisinde figürlerin birbirleriyle bağlantılı olmayan düşüncelerin art arda sıralanmasıdır.İlk
olarak James Joyce dünya edebiyatında kullanan kişi olarak geçer.
-DİYALOG TEKNİĞİ1-Olayın gelişiminde rol oynar.
2-Kahramanların psikososyal konumlarının açıklanmasına yarar.Anlatıma doğallık izlenimi verir.En
önemlisi de metnin muhtemel ağırlığını hafifletir.
-ANAPHOREEtkiyi artırmak amacıyla aynı kelimenin birbiri ardından gelen iki cümle başında tekrarlanmasıdır.
-APOLOJİBir dünya görüşünün savunulmasıdır.
-ANTOLOJİBir şairin/dönemin/yazarın/türün.. tipik metinlerini seçilip bir araya getirilmesidir.
Örnek: Nazım Hikmet Şiir Antolojisi
-ARDILBüyük ustaların taklitçisi,özgün yaratıcılık göstermeyen edebiyatçıyadenir.
-ARKAİZMEskisellik,modern bir dille yazılmış metinde anlatımda geçmişi daha somut canlandırmak amacıyla
eskimiş kelime ya da deyimlerin kullanılmasıdır.
Download