Düşme Riskinin Önlenmesi

advertisement
Düşme Riskinin
Önlenmesi
DÜŞME
• Hastanın hastane içinde yataktan, sedyeden
ya da yürürken düşmesi tıbbi hatalar arasında
kabul edilir.
• Düşmeye bağlı uzun süre hastanede yatan,
sakat kalan hatta ölebilen kişiler olmaktadır.
• Hasta kliniğe yattığı zaman klinik hemşiresi
tarafından hasta ile ilgili bilgiler hasta veya
yakınından alınır; hastanın teşhisi, yaşı, genel
durumu, kullandığı ilaçlar göz önüne alınarak
Düşme Riski Ölçeği ile düşme riski
değerlendirmesi yapılır, “Hasta Düşme Riski
Değerlendirme Formu”na kaydedilir.
• Yüksek riskli hastaları ayırt etmek
ve gerekli önlemleri almak için düşme
riski yüksek hastalarda “Dört
Yapraklı Yonca" figürü kullanılır.
Hastalarda Düşme Riskini Azaltmak İçin
Alınacak Önlemler
Güvenli Çevre Düzeni
• Hasta odalarında ve diğer kullanım alanlarında,
hastaların çarpmasını ve düşmesini önleyecek
şekilde düzenleme yapılmalıdır.
• Zemin kuru olmalıdır, ıslak ve
kaygan zeminlerde uyarı
levhaları konulmalıdır.
• Boş sedyeler hasta ve
çalışanlara çarpmayacak şekilde
frenleri kilitli olarak park edilir.
• Sedye, hasta taşıma
arabaları ve yatak
korkulukları periyodik
olarak klinik sorumlu
hemşiresi tarafından
kontrol edilmelidir.
• Hasta yatakları, sedyeleri
ve diğer hasta taşıma
araçlarında, düşmelere
engel olacak korkuluk,
kemer vb. kullanılmalıdır.
• Hasta odasında
gereksiz eşyalar,
yerlerde kablo vs.
bulundurulmamalıdır.
• Tuvalet ve yatak
arasında hareketi
engelleyen cisim ve
eşyalar olmamalıdır.
• Hasta odalarında yemek
masası, etajer, sandalye
vb mobilyalar hasta
yatağına yakın olarak
yerleştirilir.
• Telefon, çağrı zili ve
diğer ulaşması
gereken nesneler
hastanın uzanmadan
alabileceği mesafede
tutulur.
• Destekli yürüyebilen
hastalarda tekerlekli
sandalye, baston ya da koltuk
değneği hastanın kolay
ulaşabileceği şekilde
yerleştirilmelidir.
• Yeterli aydınlatma
sağlanmalıdır.
• Koridorlarda hastanın
yürürken tutabileceği
bantlar olmalıdır.
Güvenli Ekipman Kullanımı
• Arızalı ve bozuk ekipmanlar kullanımdan
çekilir.
• Kullanılan hasta bakım ekipmanları hastayı
riske sokmayacak şekilde düzlenir.
• Hasta yataklarında, oturma ve taşıma
araçlarında kırık, bozuk, düşmeye sebep
olabilecek eşyalar tespit edildiğinde bakım ve
tamiri için teknik servise gönderilmelidir.
• Hasta yakınlarından, hastanın yanından
ayrılacakları zaman hemşireye bilgi vermeleri
istenir.
• Kaymayan ayakkabı ya da terlik kullanması
önerilir.
• Hasta, hemşireden yardım isteme ve yolu
konusunda bilgilendirilir.
• Hastanın düşme riski
değerlendirilmesinde, tespit
edilen risk faktörlerine
yönelik alınacak önlemlerle
ilgili hastanın yakınlarına bilgi
verilir, işbirliği yapılır.
• Düşme riski olan hastanın
odasının kapısına yeşil renkli
yonca figürü asılır.
Download