Uploaded by User11593

19020404 AHMET SAFA VARELCİ Mufredat

advertisement
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Anadal
Ders Adedi : 60
Genel Toplam
T : 122 U : 12
L:
Kredi : 128
T U L Kredi ECTS
1
ATİ101
2
SSD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Serbest Seçmeli Ders (Ders 1)
3
SSD-1
Sosyal Seçmeli Ders I (Ders 1)
4
TDE101
5
TDE103
6
No Ders Kodu Ders Adı
T U L Kredi ECTS
2
0
0
2
2
1
ATİ102
0
0
0
0
0
2
SSD
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Serbest Seçmeli Ders II (Ders 1)
1
0
0
1
1
3
SSD-2
Sosyal Seçmeli Ders II (Ders 1)
Okuma ve Yazma Eğitimi I
2
0
0
2
3
4
TDE102
Osmanlı Türkçesi I
2
2
0
3
5
5
TDE104
TDE105
Eski Türk Edebiyatı I
2
0
0
2
4
6
TDE106
7
TDE107
Yeni Türk Şiiri (1860-1900)
2
0
0
2
4
7
TDE108
8
TDE109
Ses Bilgisi
2
0
0
2
3
9
TDE111
Halk Bilimine Giriş I
2
0
0
2
3
8
Türk Dili Tarihi I
Yabancı Dil I (Ders 1)
2
0
0
2
3
9
2
0
0
2
2
Toplam 19 2
0
20
30
10 TDE115
11 YD101
[Bu ders SSD ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
[Bu ders SSD-1 ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
[Bu ders YD101 ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
Okuma ve Yazma Eğitimi II
2
0
0
2
3
Osmanlı Türkçesi II
2
2
0
3
5
2
0
0
2
4
2
0
0
2
4
TDE110
Eski Türk Edebiyatı II
Yeni Türk Hikaye ve Romanı (18601900)
Şekil Bilgisi
2
0
0
2
3
TDE112
Halk Bilimine Giriş II
2
0
0
2
3
Türk Dili Tarihi II
Yabancı Dil II (Ders 1)
2
0
0
2
3
2
0
0
2
2
Toplam 19 2
0
20
30
10 TDE116
11 YD102
[Bu ders SSD ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
[Bu ders SSD-2 ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
[Bu ders YD102 ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
4. YARIYIL
3. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı
T+U : 134
2. YARIYIL
1. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı
ECTS : 239
T U L Kredi ECTS
No Ders Kodu Ders Adı
T U L Kredi ECTS
1
TDE201
Osmanlı Türkçesi III
2
2
0
3
4
1
TDE202
Osmanlı Türkçesi IV
2
2
0
3
4
2
TDE203
Köktürkçe
2
0
0
2
3
2
TDE204
Eski Uygurca
2
0
0
2
3
3
TDE205
Eski Türk Edebiyatı III
2
0
0
2
4
3
TDE206
2
0
0
2
4
4
TDE207
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri
2
0
0
2
4
4
TDE208
2
0
0
2
4
5
TDE211
Kelime Bilgisi
2
0
0
2
3
6
TDE213
2
0
0
2
2
5
TDE212
2
0
0
2
3
7
TDS-3
Anonim Halk Edebiyatı I
3.Yarıyıl Seçmeli Dersler (Ders 1)
Eski Türk Edebiyatı IV
Milli Edebiyat Dönemi Hikaye ve
Romanı
Cümle Bilgisi
4
0
0
4
4
6
TDE214
2
0
0
2
2
7
TDS-4
Anonim Halk Edebiyatı II
4.Yarıyıl Seçmeli Dersler (Ders 1)
4
0
0
4
10
Toplam 16 2
0
17
24
Toplam 16 2
0
17
30
[Bu ders TDS-3 ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
[Bu ders TDS-4 ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
6. YARIYIL
5. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı
1
TDE301
2
TDE303
3
4
T U L Kredi ECTS
No Ders Kodu Ders Adı
2
0
0
2
5
1
TDE302
2
0
0
2
5
2
TDE304
TDE305
Eski Türk Edebiyatı V
Cumhuriyet Dönemi Şiiri (19231960)
Karahanlı Türkçesi
2
0
0
2
4
3
TDE307
Tasavvufi Halk Edebiyatı-I
2
0
0
2
3
4
5
TDE309
2
0
0
2
3
6
TDS-5
Dilbilim I
5.Yarıyıl Seçmeli Dersler (Ders 1)
4
0
0
4
15
Toplam 14 0
0
14
35
[Bu ders TDS-5 ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
TDE306
Eski Türk Edebiyatı VI
Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve
Romanı (1923-1960)
Harezm-Kıpçak Türkçesi
2
0
0
2
4
TDE308
Tasavvufi Halk Edebiyatı-II
2
0
0
2
3
5
TDE310
2
0
0
2
3
6
TDS-6
Dilbilim II
6.Yarıyıl Seçmeli Dersler (Ders 1)
4
0
0
4
10
Toplam 14 0
0
14
30
[Bu ders TDS-6 ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
8. YARIYIL
7. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı
T U L Kredi ECTS
No Ders Kodu Ders Adı
1
TDE401
Eski Türk Edebiyatı VII
2
0
0
2
5
1
TDE402
2
TDE403
Çağdaş Türk Şiiri (1960-2020)
2
0
0
2
5
2
TDE404
3
TDE405
Bilimsel Araştırma Teknikleri-I
0
2
0
1
3
4
TDE407
Aşık Edebiyatı-I
2
0
0
2
3
3
5
TDE411
2
0
0
2
4
6
TDS-7
Eski Anadolu Türkçesi
7.Yarıyıl Seçmeli Dersler (Ders 1)
4
4
0
0
4
10
Toplam 12 2
0
13
30
[Bu ders TDS-7 ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
T U L Kredi ECTS
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
TDE406
Eski Türk Edebiyatı VIII
Çağdaş Türk Hikaye ve Romanı
(1960-2020)
Bilimsel Araştırma Teknikleri-II
0
2
0
1
3
TDE408
Aşık Edebiyatı-II
2
0
0
2
3
5
TDE412
2
0
0
2
4
6
TDS-8
Çağatay Türkçesi
8.Yarıyıl Seçmeli Dersler (Ders 1)
4
0
0
4
10
Toplam 12 2
0
13
30
[Bu ders TDS-8 ders grubundan alınacaktır, aşağıya bakınız]
SSD-1
YD101
No Ders Kodu
T U L Kredi ECTS
Ders Adı
T U L Kredi ECTS
1
YDA101
Almanca I
2
0
0
2
2
2
YDF101
Fransızca I
2
0
0
2
2
3
YDİ101
İngilizce I
2
0
0
2
2
No Ders Kodu
1/3
Ders Adı
T U L Kredi ECTS
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
SSD121
2
SSD123
Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve
Uygarlıkları
Herkes İçin Felsefe
3
SSD125
İlk Yardım
19.02.2021
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Anadal
Ders Adedi : 60
Genel Toplam
T : 122 U : 12
SSD-2
No Ders Kodu
Ders Adı
T U L Kredi ECTS
L:
4
SSD127
5
SSD129
6
7
Kredi : 128
ECTS : 239
T+U : 134
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
SSD131
Pazarlama Yönetimi
Kendini Tanıma ve Beden Dili
Kullanımı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
1
0
0
1
1
SSD133
Etkili İletişim Yöntemleri
1
0
0
1
1
1
SSD122
Geleneksel Türk El Sanatları
1
0
0
1
1
8
SSD135
Eleştirel Düşünme
1
0
0
1
1
2
SSD124
Kültürel Miras
1
0
0
1
1
9
SSD137
Osmanlı Türkçesi
1
0
0
1
1
3
SSD126
Örgütsel Davranış
1
0
0
1
1
10 SSD139
Fotoğrafçılık
1
0
0
1
1
4
SSD128
Uygulamalı Etik
1
0
0
1
1
11 SSD141
İşaret Dili
1
0
0
1
1
5
SSD130
Gıda Katkı Maddeleri
1
0
0
1
1
12 SSD143
Amatör Balıkçılık
1
0
0
1
1
6
SSD132
Kariyer ve Liderlik
1
0
0
1
1
13 SSD145
Diksiyon ve Hitabet
1
0
0
1
1
7
SSD134
Kitap ve Yorum
1
0
0
1
1
14 SSD147
Satranç
1
0
0
1
1
8
SSD136
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
1
0
0
1
1
15 SSD149
Nobel Ödülleri
1
0
0
1
1
9
SSD138
Farkındalık ve Değerler Eğitimi
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
12 SSD144
Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing
Türk Dünyasına Yön Veren Edebi
Şahsiyetler
Endemik Bitki Türleri ve Endemizm
1
0
0
1
1
Ders Adı
T U L Kredi ECTS
13 SSD146
Sosyal Sorumluluk Projeleri
1
0
0
1
1
1
YDA102
Almanca II
2
0
0
2
2
14 SSD148
Buluşların Yaşama Etkisi
1
0
0
1
1
2
YDF102
Fransızca II
2
0
0
2
2
15 SSD150
Gündelik Hayatta Psikoloji
1
0
0
1
1
3
YDİ102
İngilizce II
2
0
0
2
2
16 SSD152
Teknoloji Bağımlılığı
1
0
0
1
1
10 SSD140
11 SSD142
YD102
No Ders Kodu
TDS-4
TDS-3
No Ders Kodu
No Ders Kodu
Ders Adı
T U L Kredi ECTS
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
TDE226
Çocuk Edebiyatı
Edebiyat, Şarkiyatçılık ve
Postkolonyalizm
Kurgu Dışı Edebiyat
2
0
0
2
5
TDE228
Günümüz Halk Kültürü
2
0
0
2
5
5
TDE230
Doğu Edebiyatları II
2
0
0
2
5
6
TDE232
Sözlükbilim
2
0
0
2
5
7
TDE234
Sinema ve Edebiyat
2
0
0
2
5
8
TDE236
Temel Edebiyat Bilgileri II
2
0
0
2
5
9
TDE238
Türkoloji Kaynakçası
2
0
0
2
5
10 TDE240
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II
2
0
0
2
5
Ders Adı
T U L Kredi ECTS
1
TDE222
2
TDE224
3
4
1
TDE221
Tiyatro Edebiyatı
2
0
0
2
5
2
TDE223
Göstergebilim
2
0
0
2
5
3
TDE225
Türk Kültür Tarihi
2
0
0
2
5
4
TDE227
Türk Dilinin Genel Sorunları
2
0
0
2
5
5
TDE229
Doğu Edebiyatları I
2
0
0
2
5
6
TDE231
Edebiyat ve Diğer Sanatlarla İlişkisi 2
0
0
2
5
7
TDE233
Diksiyon
2
0
0
2
5
8
TDE235
2
0
0
2
5
9
TDE237
2
0
0
2
5
10 TDE239
Temel Edebiyat Bilgileri I
Modern Türk Edebiyatında Kısa
Hikaye
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I
2
0
0
2
5
11 TDE242
Temel Arapça II
2
0
0
2
5
11 TDE241
Temel Arapça I
2
0
0
2
5
12 TDE244
Metin Tahlilleri (Nesir)
2
0
0
2
5
12 TDE243
2
0
0
2
5
13 TDE246
Aruz Uygulamları
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
14 TDE248
Klasik Türk Sanatları
Eski Türk Edebiyatında Sosyal
Hayat
Türk Mitolojisi
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
15 TDE249
Metin Tahlilleri (Şiir)
Eski Türk Edebiyatında Nazım
Şekilleri
Osmanlı Türkçesinde Arapça ve
Farsça Unsurlar
Eski Türk Edebiyatında Türler
2
0
0
2
5
16 TDE251
17 TDE253
18 TDE255
13 TDE245
14 TDE247
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
Edebiyat ve Tarih
2
0
0
2
5
Dünya Mitolojisi
2
0
0
2
5
Türk Halk Tiyatrosu
2
0
0
2
5
15 TDE250
16 TDE252
TDS-6
No Ders Kodu
TDS-5
No Ders Kodu
Ders Adı
T U L Kredi ECTS
1
TDE321
Güney-Batı Türk Lehçeleri
2
0
0
2
5
2
TDE323
Türklük Bilimi Tarihi
2
0
0
2
5
3
TDE325
Dede Korkut Oğuznamaleri
2
0
0
2
5
4
TDE327
Halk Şiirinde Tür ve Şekil
2
0
0
2
5
5
TDE329
Şair Tezkireleri
2
0
0
2
5
6
TDE331
Türk Destanlarının Tahlili
2
0
0
2
5
7
TDE333
Metin Şerhi
2
0
0
2
5
8
TDE335
Paleografya
2
0
0
2
5
2/3
Ders Adı
T U L Kredi ECTS
1
TDE322
Güney-Doğu Türk Lehçeleri
2
0
0
2
5
2
TDE324
Türk Kültürünün Temel Metinleri
2
0
0
2
5
3
TDE326
Okumanın Tarihi
2
0
0
2
5
4
TDE328
Halk Hikayesi
2
0
0
2
5
5
TDE330
Halk Şiiri Metin Tahlili
2
0
0
2
5
6
TDE332
Çağdaş Edebiyat Okumaları
2
0
0
2
5
7
TDE334
Edebi Sanatlar
2
0
0
2
5
8
TDE336
Alevi Bektaşi Edebiyatı
2
0
0
2
5
9
TDE338
Edebiyat Sosyolojisi
2
0
0
2
5
10 TDE340
Anlatı Bilimi II
2
0
0
2
5
11 TDE342
Popüler Edebiyat
2
0
0
2
5
19.02.2021
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Anadal
Ders Adedi : 60
Genel Toplam
9
T : 122 U : 12
L:
Kredi : 128
ECTS : 239
T+U : 134
Edebiyat Felsefesi ve Estetik
2
0
0
2
5
12 TDE344
Temel Farsça II
2
0
0
2
5
10 TDE339
Anlatı Bilimi I
2
0
0
2
5
13 TDE346
Türkçede Söz Yapımı
2
0
0
2
5
11 TDE341
Karşılaştırmalı Edebiyat
2
0
0
2
5
14 TDE348
2
0
0
2
5
12 TDE343
2
0
0
2
5
15 TDE350
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
16 TDE352
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
17 TDE354
Bilimsel Yazmaya Hazırlık
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
17 TDE353
Temel Farsça I
Eski Türk Edebiyatı Metin
İncelemeleri
Grafik İlkeleri ve Sunum Teknikleri
Eski Türk Edebiyatında
Musammatlar
Eski Türk Edebiyatında Edebi
Üsluplar
Bilimsel Araştırmaya Hazırlık
Kültürel ve Bilimsel Projeler
Eski Türk Edebiyatında Mensur
Hikaye
Mesnevi İncelemeleri
2
0
0
2
5
18 TDE355
Edebiyat Dergiciliği
2
0
0
2
5
19 TDE357
Edebi Anekdotlar
2
0
0
2
5
TDE337
13 TDE345
14 TDE347
15 TDE349
16 TDE351
TDS-8
No Ders Kodu
No Ders Kodu
Ders Adı
T U L Kredi ECTS
T U L Kredi ECTS
1
TDE422
Anadolu Ağızları
2
0
0
2
5
2
TDE424
Türk Dünyası Edebiyatı
2
0
0
2
5
3
TDE426
Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı
2
0
0
2
5
Postmodernist Edebi Yaklaşımlar
2
0
0
2
5
0
0
2
5
4
TDS-7
Ders Adı
TDE428
5
TDE430
Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri
2
6
TDE432
Edebiyat ve Gelenek
2
0
0
2
5
1
TDE421
Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 2
0
0
2
5
7
TDE434
Divan Edebiyatı ve Tarih
2
0
0
2
5
2
TDE423
Çağdaş Türk Düşünce Tarihi
2
0
0
2
5
8
TDE436
Türk Ad Bilimi
2
0
0
2
5
3
TDE425
Altay Dilleri Kuramı
2
0
0
2
5
9
TDE438
Cönkler ve Mecmualar
2
0
0
2
5
4
TDE427
Modern Edebiyat ve Eleştirisi
2
0
0
2
5
10 TDE440
Batı Edebiyatı ve Akımları II
2
0
0
2
5
5
TDE429
Kuzey-Batı Türk Lehçeleri
2
0
0
2
5
11 TDE442
2
0
0
2
5
6
TDE431
Divan Edebiyatı ve Eleştiri
2
0
0
2
5
12 TDE444
2
0
0
2
5
7
TDE433
Günümüz Halk Edebiyatı
2
0
0
2
5
8
TDE435
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
9
TDE437
Köken Bilgisi İncelemeleri
Yaratıcı Yazarlık (KuramUygulama)
Batı Edebiyatı ve Akımları I
Eski Türk Edebiyatında Ahenk ve
Musiki
Folklor Kuramları
2
0
0
2
5
Şiir Mecmuaları
Eski Türk Edebiyatında Tasavvufi
Metinler
Kaside Çözümlemeleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri II
(Bitirme Tezi)
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
Gazel Çözümlemeleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri I
(Bitirme Tezi)
Modern Türk Edebiyatında Mizah
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
2
0
0
2
5
10 TDE439
11 TDE441
12 TDE443
13 TDE445
14 TDE447
15 TDE449
13 TDE446
14 TDE448
3/3
19.02.2021
Download