Uploaded by User10321

silo.tips beton-teknolojisinde-gelimeler-ve-yksek-performansl-betonlar

advertisement
21 Ocak 2016
Hava Teknik Okullar Komutanlığı
Prof. Dr. Halit YAZICI
Beton Teknolojisinde
Gelişmeler ve Yüksek
Performanslı Betonlar
1
BETON
Dünyada en yaygın kullanılan malzeme
Yıllık tüketim yaklaşık 12 milyar ton
2
NEDEN BU KADAR YAYGIN
Suya dayanıklı
İstenen şekil verilebilir (başlangıçta plastik
kıvamda, sonra sert ve sağlam)
Uzun ömürlü
Kolay Temin edilebilme
Ekonomik
Bakım masrafları düşük
3
ÇOK FAZLI (KOMPOZİT)
MALZEME
BETON
Çimento
İri
agrega
Su
BETON
İnce
Agrega
Kimyasal
Katkı
Mineral
Katkı
4
ÇİMENTO
BAĞLAYICI
İRİ AGREGA
İSKELET
İNCE AGREGA
DOLGU
SU
HİDRATASYON +
İŞLENEBİLİRLİK
MİNERAL
KATKI
PUZOLANİK
REAKSİYON +
FİLLER
KİMYASAL
KATKI
TAZE ve SERTLEŞMİŞ
BETON ÖZELLİKLERİNİ
GELİŞTİRMEK
5
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
KIT KAYNAKLARIN VERİMLİ ve
EKONOMİK KULLANIMI
ÇEVRESEL ETKİLERİN MİNİMİZE
EDİLMESİ
ÇEVRE DOSTU YAPI
MALZEMELERİNİN KULLANIMI
(ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ,
DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI,
ENERJİ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI )
GELECEKTEKİ İHTİYAÇLARA YÖNELİK
RASYONEL PLANLAMA
6
ÖRNEK: ÇİMENTO ÜRETİMİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
BÜYÜK ENERJİ TÜKETİMİ
KULLANILAN FOSİL YAKITLARIN GAZLARI
TOZ MADDELER
CO2 AÇIĞA ÇIKMASI
CO2 KONSANTRASYONU
270 ppm (1700)
350 ppm (2000)
TAHMİN EDİLEN 500 ppm
(2050)
7
• KALICI, UZUN ÖMÜRLÜ
YAPILARA İHTİYAÇ VAR
• YÜKSEK PERFORMANLI
BETONLAR BU İHTİYACA
CEVAP VEREBİLİR
8
*
YAPI STOĞUMUZDA BETON SINIFINA GİREMEYECEK
MALZEME İLE İNŞA EDİLMİŞ YAPILAR MEVCUT
GRANÜLOMETRİSİ BOZUK, BOŞLUKLU
BETON!!!!!!
9
YAPI STOĞUMUZDA BETON SINIFINA GİREMEYECEK
MALZEME İLE İNŞA EDİLMİŞ YAPILAR MEVCUT
KİL TOPAKLI ve AĞAÇ PARÇASI İÇEREN
BETON!!!!!!
10
YAPI STOĞUMUZDA BETON SINIFINA GİREMEYECEK
MALZEME İLE İNŞA EDİLMİŞ YAPILAR MEVCUT
KAROT ÇIKARTILAMAYAN
BETON!!!!!!
11
DONATI KOROZYONU
12
Panteon Roma
imparatoru
Hadrian
tarafından
yaptırılmıştır.
M.S. 128 yılında
inşa edilmiştir.
43.2 m’lik kubbe
çapı ile 1800 yıl
bu rekorun sahibi
olmuştur.
13
Beton: Karmaşık iç yapı
Gözenekler
Kum tanesi
Çimento tanesi
Kalsiyım hidroksit14
Betonun evrimi kapsamında su/çimento – dayanım ilişkisi (Taşdemir vd. 2002)
15
YÜKSEK
PERFORMANSLI
BETONLAR
için
TASARIM
KRİTERLERİ
Doğal gaz platformu
•Yüksek dayanım
•Yüksek erken dayanım
•Yüksek elastisite modülü
•Yüksek dayanıklılık, uzun servis ömrü
•Donma-çözülme direnci
•Tokluk ve darbe direnci
•Yüksek aşınma direnci
•Boyutsal stabilite
467 m
•Kolay yerleşebilirlik, ayrışma direnci…
1.2 milyon ton
40 MPa uygun boşluk yapısı ve klor iyonu penetrasyonu
dirençli
16
Taşıyıcı sistem
yükseklik
kat
Yıl
1. Taipei 101
Tayvan
Çelik
509 m
101
2004
2-3. Petronas
Malezya
Betonarme – çelik kompozit
452
88
1998
4. Sears
ABD
Betonarme – çelik kompozit
442
108
1974
5. Jin Mao
Çin
Betonarme – çelik kompozit
421
66
1999
WTC 526m
1903
Taipei 101
Ingalls Building
Çelik
Cincinnati, Ohio
Kompozit gökdelenler
Petronas
Two Union Square
80 MPa
119 MPa
long-span floor beams that
support concrete-filled metal deck
Çelik17tüp
380 betonarme kazık: 80m derinliğe kadar
23.900m3 beton 70 MPa
64 m 15 kat
660 ton
kütleli
sönümleyici
Proje adı
Burj Gökdeleni
Süre
(Şubat ‘05 ~ Haziran ‘09)
Maliyeti
876,000,000 $
Sahibi
EMAAR
Kat sayısı
160
Yükseklik
800m üstü
Haberleşme (L160)
Ofis (L153)
•260.000 m3 beton
Çekirdek betonu: 80-100 MPa
Ofis (L123)
Rezidans (L108)
Otel (L39)
18
YPB TEMEL PRENSİPLER
Su/çimento oranı azalınca çimento taneleri birbirine
yaklaşır
Kapiler boşluk oranı düşer
Sistemde daha az su olduğu için CSH oluşumu için
iyon konsantrasyonu kısa sürede artar
Az boşluklu CSH çimento taneleri arasında köprü
oluşturur
Bu nedenle su/çimento oranı düşünce dayanım
kazanma hızı artar
19
Çimento partikülleri birbirlerine yakın ve iyi
bağlı oldukları için su hareketi azalır CSH
daha iyi gelişir
Yüksek basınç (350 MPa) ve yüksek basınçlı
otoklav küründe (250 C) Roy ve ark., 1972
su/bağlayıcı oranını 0.09’a indirerek basınç
dayanımı 470 MPa olan çimento hamuru
üretmişlerdir
20
DEÜ Malzeme Laboratuvarında
Su/bağlayıcı oranı 0.15 olan reaktif pudra
betonlarında 403 MPa basınç dayanımına
ulaşılmıştır. (kalıpta iken basınç altında
sıkıştırma + otoklav kürü)
21
Bu özel uygulamalar, teorik bilgilere uygun
olarak özel önlemlerle çok çok yüksek
mukavemetli betonlar üretilebileceğini
göstermektedir.
Yüksek performanslı beton üretiminde
anahtar faktör su/bağlayıcı oranını mümkün
olan en düşük seviyeye çekmektir. Ama aynı
zamanda betonun işlenebilir olması gereklidir.
22
Hetorojenliği azaltma
Yüksek mukavemet elde edebilmek için iyi
bir sıkıştırma yapılarak hapsolmuş hava
boşlukları azaltılmadır.
Etkili bir Akışkanlaştırıcı katkı kullanılarak
çimentonun dağılması sağlanmalı, topaklaşma
engellenmelidir
23
Arayüzey-Geçiş Bölgesi
Ara yüzey
Agrega
Çimento Hamuru
24
Betonun mukavemeti yük altında
mikroçatlakların yayılması ve birleşmesi
tarafından kontrol edilir
Çimento hamurunun zamanla hidrate
olmasıyla özellikle arayüzeydeki boşluklar
azalır
25
GÜÇLÜ AGREGAYA İHTİYAÇ
VAR
Arayüzeyin kuvvetlendirilmesi ile birlikte
agreganın elastik özellikleri ve mukavemeti
önem kazanır
26
Tane boyutu optimizasyonu
Normal betonda olduğu gibi maksimum
doluluk elde edilmeye çalışılır
Bağlayıcının optimizasyonu için silis dumanı
gibi çok ince taneler kullanılır
27
Beton dayanımı
ÖRNEK
Boyutu
YÜKLEME
ŞARTLARI
Narinliği
Gerilme türü
Nem durumu
Uygulama hızı
BİLEŞENLERİN DAYANIMI
MATRİS POROZİTESİ
Su/Çimento Oranı
Mineral Katkı
Çimento Miktarı
Hidratasyon derecesi
(kür süresi, sıcaklığı, nem)
Hava İçeriği
(Hapsolmuş, Sürüklenmiş
AGREGA
POROZİTESİ
ARAYÜZEY POROZİTESİ
Su/Çimento Oranı
Mineral Katkı
Terleme özellikleri (agrega
maks. tane boyutu, tane
dağılımı, geometri)
Sıkışma derecesi,
hidratasyon derecesi,(kür
süresi, nem, sıcaklık)
Agrega ile çimento hamuru
arasındaki reaksiyon
80
C80
Dayanım (MPa)
60
C40
40
C25
20
0
1000
2000
3000
4000
Birim Şekil Değiştirme (10-6)
29
KATKI MADDELERİ
KİMYASAL KATKILAR
•SU AZALTICI
•PRİZ GECİKTİRİCİ
MİNERAL KATKILAR
DOĞAL
PUZOLANLAR
YAPAY
PUZOLANLAR
•TRAS
•UÇUCU KÜL
•VOLKANİK
TÜF
•SİLİKA TOZU
•PRİZ HIZLANDIRICI
•HAVA
SÜRÜKLEYİCİ
•KOROZYON
ÖNLEYİCİ
•GEÇİRİMSİZLİK
•RENKLENDİRİCİ
•VB.
•VOLKANİK
CAM
•VB.
•YÜKSEK
FIRIN
CURUFU
•PİŞMİŞ KİL
•VB.
30
TAZE BETONUN İŞLENEBİLİRLİĞİNDE ARTIŞ
SU KUSMADA(TERLEME) AZALMA
SEGREGASYONDA AZALMA (KOHEZYONDA ARTIŞ)
ÇİMENTO MİKTARINDAN TASARRUF
(ENERJİ TASARRUFU, CO2 MİKTARININ AZALMASI İLE ÇEVRESEL
FAYDA)
ATIK MADDE KULLANIMI HALİNDE ÇEVRESEL FAYDA
HİDRATASYON ISISINDA AZALMA
BETON DAYANIMININ YAVAŞ AMA UZUN SÜRELİ ARTMASI
31
SU ve KLORÜR GEÇİRİMLİLİĞİNDE AZALMA
KİMYASAL ETKİLERE DAYANIKLILIKTA ARTIŞ
BAĞLAYICI MATRİS-AGREGA BAĞININ KUVVETLENMESİ
Basınç
Dayanımı
KURUMA BÜZÜLMESİNDE ve TERMİK BÜZÜLMEDE AZALIŞ
Katkısız
Katkılı
7 gün
28 gün
Zaman
32
Katkısız
Katkılı
DÜŞÜK S/Ç ORANI
YÜKSEK DAYANIM &
DAYANIKLILIK
YÜKSEK BÜZÜLME VE
HİDRATASYON ISISI
Dayanım arttırma
amaçlı
(+çimento)
DÜŞÜK S/Ç ORANI
YÜKSEK DAYANIM &
DAYANIKLILIK
Dayanım arttırma amaçlı
(-su)
İşlenebilirliği arttırma
amaçlı
(+çimento, +su)
KONTROL
BETONU
Çimento tasarrufu amaçlı
(-çimento, -su)
İşlenebilirliği arttırma amaçlı
(karışım oranlarında değişiklik yok)
AYNI DAYANIMDA &
İŞLENEBİLİRLİKTE ARTIŞ
YÜKSEK BÜZÜLME VE
HİDRATASYON ISISI
DAYANIM, DAYANIKLILIK &
İŞLENEBİLİRLİK AYNI
DÜŞÜK BÜZÜLME VE
HİDRATASYON ISISI
DAYANIM* &
DAYANIKLILIK AYNI
İŞLENEBİLİRLİKTE
ARTIŞ
* Erken yaşlarda dayanımda bir miktar düşüş, ileriki
yaşlarda bir miktar artış beklenebilir. Priz hızlandırıcı
özelliği olan bir kimyasal katkı kullanılması
durumunda hem erken hem de nihai dayanım artışı
beklenir.
33
KENDİLİĞİNDEN
YERLEŞEN BETON
34
• Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB), kendi
ağırlığı ile sık donatılı dar ve derin kesitlere
yerleşebilen, iç veya dış vibrasyon
gerektirmeksizin kendiliğinden sıkışabilen, bu
özelliklerini sağlarken ayrışma ve terleme gibi
problemler yaratmayarak kohezyonunu
(stabilitesini) koruyabilen, çok akıcı kıvamlı
özel bir beton türüdür. Klasik beton
dizaynından farklı olarak kendiliğinden
yerleşen betonda; kimyasal katkı, viskozite
arttırıcı katkı ve çok miktarda inert veya
puzolanik mineral katkının tümünün veya bir
kısmının kullanılması ihtiyacı doğmaktadır
35
İSİMLENDİRME
1- KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN,
YÜZEYLENEN BETON
(SELF LEVELLING CONCRETE-SLC)
2- KENDİLİĞİNDEN SIKIŞAN BETON
(SELF COMPACTING CONCRETE-SCC)
3- KENDİLİĞİNDEN ÇÖKEN (OTURAN) BETON
(SELF CONSOLIDATING CONCRETE-SCC)
TANIM
• HERHANGİ BİR DIŞ ETKİYE GEREK DUYULMADAN
KENDİ AĞIRLIĞI İLE SIK DONATILI, DAR VE DERİN
KESİTLERE, SIKIŞARAK YERLEŞEBİLEN VE BU ESNADA
AYRIŞMAYA DİRENÇ GÖSTEREN BETONDUR.
36
KYB’nin doğuşu
Betonu yerleştirme problemleri
- Kıvam-su-akışkanlaştırıcı ilişkisi
- İşçilik
37
38
AVANTAJ VE DEZAVANTAJLAR
AVANTAJLAR
* İNŞAAT SÜRESİNDE KISALMA SAĞLAR.
* İŞÇİLİK MALİYETİNİ AZALTIR.
* BETON KALİTESİNDE (DAYANIM VE DAYANIKLILIK) ARTIŞ
* SIVA GEREKTİRMEZ.
* Vibrasyon işini ortadan kaldırır. Prefabrike üretimde Buhar
kürü ihtiyacını azaltır.
DEZAVANTAJLAR
* KALIPTA HİDROSTATİK BASINÇ ETKİSİ (SAĞLAM KALIP)
* KATKI VE KARIŞIM MALİYETİ
* STANDART ÜRETİM YÖNTEMİ VE STANDART
DENEYLERİN YOKLUĞU
* FARKLI BETON TİPLERİYLE UYUMUNUN BELİRSİZLİĞİ
39
KYB
* VİBRATÖR KULLANILAMAYACAK DURUMDAKİ
POMPALAMA GEREKTİREN TAMİR İŞLERİNDE
40
KYB
41
KYB
Taze
Betonda
V-hunisi
deneyi
42
KYB
Taze
Betonda
L-kutusu
deneyi
43
Normal betondan farkı
az su var
etkili akışkanlaştırıcı
katkıların kullanımı
su
çimento
su
çimento
çimento
çimento
44
etkili akışkanlaştırıcı ilavesi
Katkısız
S/Ç= 0,37
S/T= 0,22
%2 katkı ilavesi
(toz ağırlığı)
45
Estetik görünüm
Normal
beton
KYB
46
GEÇİŞ YETENEĞİ ÖLÇEN DENEYLER
J-HALKASI (ASTM C1621)
L-KUTUSU
47
LİFLİ BETONLAR
48
NORMAL DAYANIMLI BETONLAR İÇİN KULLANILAN
MALZEMELER ÇOK BÜYÜK ORANDA FAZLA
DEĞİŞMEDEN BASINÇ DAYANIMI 100 MPa’ı AŞAN
YÜKSEK DAYANIMLI BETONLAR ÜRETİLEBİLİR
YALIN BETON GEVREK BİR MALZEMEDİR!
ÇEKME DAYANIMI YAPISAL DİZAYNDA İHMAL EDİLECEK DERECEDE
DÜŞÜKTÜR!
YÜKSEK TOKLUK VE SÜNEKLİKTEN YOKSUNDUR!
ÇELİK VEYA SENTETİK
LİFLERİN BETONA KATILMASI
SÜNEKLİĞİ ARTTIRIR!
49
BETON İÇERİSİNDE HOMOJEN OLARAK DAĞILI BULUNAN,
KISA KESİLMİŞ LİFLER BETONDA;
ÇATLAK OLUŞMASINI GECİKTİRİR
ÇATLAK YAYILIMINI VE İLERLEMESİNİ ÖNLER / GECİKTİRİR
AŞAMALI OLARAK MATRİSTEN SIYRILMA VE KOPMA
MEKANİZMASI İLE BETONUN ENERJİ YUTMA KAPASİTESİNİ
ÖNELİ ORANDA GELİŞTİRİRLER
50
51
LİFLİ BETONUN AVANTAJLARI
MEKANİK ÖZELLİK
ARTIŞ (%)
TOKLUK-ENERJİ YUTABİLME
100-1200
DARBE DAYANIMI
100-1200
İLK ÇATLAK DAYANIMI
25-100
ÇEKME DAYANIMI
25-100
EĞİLME DAYANIMI
50-100
YORULMA DAYANIMI
50-100
DEFORMASYON KAPASİTESİ
50-100
BASINÇ DAYANIMI
±25
ELASTİSİTE MODÜLÜ
±25
KAVİTASYON-EROZYON DAYANIMI
300
52
LİFLİ BETONUN KULLANIM ALANLARI
ENDÜSTRİYEL YAPILARDA
döşemelerde dinamik yüklemeler ve termal etkilere karşı
SU YAPILARINDA
kavitasyon hasarları ve dinamik yüklemeler için
PÜSKÜRTME BETON UYGULAMALARINDA
hasır çelik kullanılmaması, esneklik ve zaman tasarrufu için
ŞEV VE TÜNEL KAPLAMALARINDA
stabilite sağlanması için
HAVAALANI, LİMAN VE KARAYOLU DÖŞEMELERİNDE
tekrarlı yükler ve yorulma durumuna karşı
KABUK YAPILARDA
mimari nedenler ve ince kesitler için
DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA
sünekliği arttırmak için
PATLAMAYA DAYANIKLI YAPILARDA
enerji sönümlemesi için
YANGINA DAYANIKLI YAPILARDA
termal ve mekanik şok etkilerine karşı
ÖNYAPIMLI BETONARME ELEMANLARDA
çatlak oluşumunun engellenmesi için
53
54
LİFLİ BETONLARIN
ÖZELLİKLERİ
55
AGREGA SEÇİMİ
İyi bir aderans için
çakıl yerine tercihen kırmataş
kullanılmalıdır.
İşlenebilirliği arttırmak ve homojen lif
dağılımı elde edebilmek için
iri agrega miktarı sınırlandırılmalıdır.
56
LİFLİ BETONUN MEKANİK PERFORMANSINI
ETKİLEYEN PARAMETRELER
• Lif tipi
• Lif miktarı
• Lif görünüm oranı (Narinliği) Lif boyunun çapına oranı
• Lif çekme dayanımı, matrisle mekanik uyum
• Liflerin matris içerisinde yükün uygulandığı doğrultuya
göre pozisyonu (yönelim)
• Enkesit içerisinde liflerin homojen dağılıp dağılmadığı
57
ENERJİ YUTMA KAPASİTESİ (SÜNEKLİK)
DARBE DAYANIMI
İLK ÇATLAK DAYANIMI
ÇEKME DAYANIMI
EĞİLME DAYANIMI
BASINÇ DAYANIMI
ELASTİSİTE MODÜLÜ
58
LİFLİ BETONUN KULLANIM ALANLARI
ENDÜSTRİYEL ZEMİNLER
•Fabrika zeminleri
•Derzsiz zeminler
•Yol betonları
•Benzin istasyonu, depo, hangar v.b. Yapıların zemin betonları
PREFABRİK BETON UYGULAMALARI
• Konvansiyonel donatının azaltılması
• Etkin çatlak kontrolünün sağlanması
• Düzgün beton yüzeyinin oluşturulması
PÜSKÜRTME BETON UYGULAMALARI
• Hasır çelik yerine kullanım
•Zaman ve maliyet tasarrufu
59
Değişik lif tipleri
(Lofgren 2005)
60
Yüzeyi pürüzlü, dalgalı ya da
uçları kıvrılmış liflerin beton
matrisinden sıyrılması, düz
liflere göre daha zordur.
Temel olarak lif, çeliğin
doğası gereği çok yüksek
çekme dayanımına sahiptir.
Fakat çelik lifin bu yüksek
performansının ne kadarının
beton kesitte
kullanılabileceği lifin tipine ve
matrise aderansına bağlıdır.
Liflerin belirli bir gerilmeden
sonra matristen sıyrılması
betonun performansını
olumsuz etkiler. Bu sıyrılma
olayı direkt olarak matrisin
yapısı ile ilgili olmasına
karşın kullanılan lifin
özelliklerine de bağlıdır.
61
Beton içerisine dağılmış olan lifler matriste ilerleyen çatlağın yol açtığı gerilmeleri
kendi üzerlerine alırlar ve matrisin çatlamamış bölgelerine iletirler. Betonda lif
bulunmaması halinde ise betona herhangi bir gerilme uygulandığında meydana
gelen mikroçatlaklar gerilmenin artması ile çeşitli yönlere yayılarak belirli bir
gerilme değerinde betonun parçalanmasına neden olurlar.
Çatlak oluştuktan sonra ilerlerken yayılma için gereken enerji düşüktür ve
genellikle çatlağın oluşması için gereken enerjinin yarısı olarak kabul edilir. Beton
içerisinde lif bulunması halinde, başlangıçta mikroçatlağı meydana getiren enerji,
lifler aracılığı ile çatlağın yanındaki sağlam bölgelere aktarılır. Bu nedenle çatlağın
yayılması için daha fazla enerji gerekir. Böyle bir enerjinin bulunması halinde bile,
bu enerjinin büyük bir bölümü yine lifler tarafından taşınır ve bu taşıma liflerin
matristen sıyrılması için gereken kuvvete kadar devam eder. Beton kırıldıktan
sonra bile çelik lifler kırılan beton parçalarını bir arada tutarak nihai yükten daha
fazla bir yükün taşınmasına yardım ederler.
62
Betona katılan kısa kesilmiş lifler matrisi takviye ederek beton içerisinde üzerinden
gerilmelerin geçtiği küçük köprücükler olarak rol oynarlar
63
ÇİMENTOLU MALZEMELERİN ÇEKME DAVRANIŞI
64
Betterman vd., 1995, (Şekil Bayramov 2004’den uyarlanmıştır)
65
66
KARIŞIM ESASLARI
Normal beton üretimi ile benzeşimler gösterse de lifli beton üretiminde lif
kullanımı sonucu bir takım farklılıklar vardır. Çelik lifli betonlar için matris
özelliklerini geliştirmek amacıyla bir dizi öneri getirilmiştir.
Portland ya da katkılı Portland Çimentosu kullanılmalı,
Maksimum S/Ç oranı 0.55 alınmalı,
Minimum çimento dozajı 320 kg/m3 olmalı,
Kum miktarı toplam agrega kütlesinin en az %40-55’i (750-850 kg/m3) olmalı,
Matrisi güçlendirmek için puzolan (uçucu kül, silika dumanı) kullanılmalı,
Korozyona dayanıklılık için kaplanmış lifler kullanılmalı,
Dmax doğal agrega için 28 mm, kırma taş için 32 mm olmalı, 16 mm’den
büyük agrega oranı %15-20 ile sınırlandırılmalı,
Betonun karakteristik basınç mukavemeti en az 20 MPa olmalı,
İşlenebilirlik sağlaması için akışkanlaştırıcı kullanılmalı,
67
BASINÇ DAYANIMI
Nihai yükte belirgin bir artış olmamasına karşın lifli beton tek eksenli yükleme
altında daha sünek davranabilmektedir.
Yükleme düzlemine dik olan lifler
basınç gerilmesinde herhangi bir işlev üstlenmez.
Yükleme düzlemine paralel lifler
basınç gerilmesinin artışına duyarlıdır, sünekliği
arttırılar.
68
PARLAK KESİT İNCELEMELERİ
(50x)
(50x)
(50x)
(50x)
69
PARLAK KESİT İNCELEMELERİ
Çıplak gözle
bakıldığında
pürüzsüz gibi
görünen liflerle
çimento matrisi
arasında iyi bir
aderans var.
(1000x)
Yüksek çelik lif
dozajlarında
sıkıştırma
zorluklarından
kaynaklanan
boşluklar
(50x)
70
Lif miktarının etkisi
Banthia ve Trottier, 1992 (Şekil Bayramov 2004’den uyarlanmıştır)
71
ÇELİK LİFLİ PÜSKÜRTME BETON (STEEL FIBROUS SHOTCRETE)
DEMİRYOLU TÜNEL TAMİRİ/UŞAK
72
LİF DONATILI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN
BETONLAR
LİFLİ BETONLARIN İŞLENEBİLİRLİĞİ LİFSİZ BETONA GÖRE
DAHA DÜŞÜKTÜR. LİFLİ BETON DÖKÜMÜ ESASEN
OLDUKÇA KOLAY OLMASININ YANINDA GÖRECELİ
OLARAK DAHA İYİ PLANLAMA VE İŞÇİLİK GEREKTİRİR.
LİF DOZAJI ARTTIKÇA LİFLİ BETONLARIN ETKİLİ BİR
ŞEKİLDE SIKIŞTIRILMASI ZORLAŞMAKTADIR.
LİFLİ BETONLAR ETKİLİ SIKIŞTIRMANIN, HOMOJEN LİF
DAĞILIMININ SAĞLANMASI, HAPSOLMUŞ HAVA BOŞLUKLARININ
AZALTILMASI VE LİF EKLENMESİ İLE VİBRASYON İHTİYACINI
AZALTACAK ŞEKİLDE YETERİNCE AKICI KIVAMDA DİZAYN
EDİLMELİDİR.
73
* LİF TİPİ
* LİF MİKTARI
* LİF GÖRÜNÜM ORANI (NARİNLİĞİ)
YÜKSEK HAMUR HACMİ
SINIRLI MAX. AGR. ÇAPI
* KYB KARIŞIMIN DİZAYNI
DÜŞÜK KABA AGREGA
HACMİ
LİF DONATILI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN
BETONLARIN PERFORMANSINI ETKİLEYEN EN
ÖNEMLİ PARAMETRELERDİR!
74
İŞLENEBİLİRLİĞİN DEĞİŞİK DENEYLERLE GÖRECELİ
OLARAK KONTROLÜ ÖNEMLİDİR!
75
GEÇİŞ YETENEĞİ İHTİYACA GÖRE TEST EDİLMELİDİR
LİFLİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE
YÖNELİK STANDARTLAŞMIŞ TEST YÖNTEMLERİ HENÜZ TAM OLARAK
GELİŞTİRİLEMEMİŞTİR.
GÖRECELİ TESTLER TAZE BETONUN YERİNDEKİ PERFORMANSI
HAKKINDA FİKİR VEREBİLİR
76
(kg/m3)
A
B
C
D
Çimento
360
360
360
360
Uçucu Kül
90
115
176
240
Su
178
178
178
178
0-3 Kırma kum (KYD)
1115
1096
1052
1003
5-15 Kırmataş (KYD)
619
609
585
555
Kimyasal Katkı
7 (1,6)*
7,4 (1,6)*
9 (1,7)*
13 (2,1)*
Oran sal Değerler
Su / çimento
0,49
Su / bağlayıcı
0,40
0,37
0,33
0,30
Uç.kül / bağlayıcı
0,20
0,24
0,33
0,40
Toplam toz (kg)
450
475
536
600
Hamur hacmi**
0,38
0,39
0,42
0,44
ince / kaba agrega
1,80***
77
ZP305
(l/d=55) kg/m3
RC80/60 (l/d=80) kg/m3
C
C
C
C
D
D
40
60
80
94
80
-
-
-
-
-
-
94
78
1
Bloklanma oranı (h2/h1)
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0
40
60
B
L
O
K
L
A
N
D
I
B
L
O
K
L
A
N
D
I
80
94
Lif dozajı (kg/m3)
C SERİSİNDE ARTAN LİF DOZAJINA
KARŞILIK BLOKLANMA EĞİLİMİ
79
ÇELİK LİFLİ KENDİLİĞİNDEN
YERLEŞEN BETONLARIN MEKANİK
ÖZELLİKLERİ
ÇLKYB’DE MEKANİK ÖZELLİKLER ÇELİK LİFLİ GELENEKSEL
BETONLARDAN ÇOK DA FARKLI OLMAMASINA RAĞMEN, AKIŞ
ÖZELLİKLERİNDEN OLDUKÇA FAZLA ETKİLENİR.
ÇLKYB’DE LİFLER AKIŞ DOĞRULTUSUNDA YÖNLENME EĞİLİMİ
GÖSTERİRLER!
ÇLKYB’DE TIPKI GELENEKSEL ÇELİK LİFLİ BETONLAR GİBİ
ÖZELLİKLE EĞİLME YÜKLERİ ALTINDA YÜKSEK SÜNEKLİK
ÖZELLİĞİ GÖSTERİRLER.
80
81
82
83
5000
4500
4000
Yük (N)
3500
60 kg/m3 ZP305
3000
2500
2000
40 kg/m3 ZP305
1500
20 kg/m3 ZP305
1000
500
Lifsiz
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Deplasman (mm)
Lifsiz 20 kg/m3 40 kg/m3 60 kg/m3
KARIŞIM ÖZELLİKLERİ
Toplam toz: 580 kg/m3
Su/bağlayıcı: 0.32
İnce/kaba agr: 1.72
Yayı
Yayılma çapı
apı (mm)
775
755
710
640
Bası
Basınç Day.
Day. (MPa
(MPa))
65.1
68
68.1
62.9
Eğilme Day.
Day. (MPa
(MPa))
5.1
5.4
6.6
10
Kırılma En (N/m)
51
873
2138
3138
84
SIFCON
(SLURRY INFILTRATED FIBER CONCRETE)
SIFCON, KISA KESİLMİŞ ÇELİK TELLERİN KALIPLAR İÇERİSİNE
DÖKÜM ÖNCESİ DOLDURULUP, ÇOK AKICI KIVAMDAKİ
ÇİMENTOLU BULAMACIN KALIBA ENJEKSİYONU VEYA
POMPALANMASI İLE ÜRETİLEN
ÇOK YÜKSEK SÜNEKLİĞE SAHİP BİR KOMPOZİTTİR.
85
SIFCON
(SLURRY INFILTRATED CONCRETE)
ÇİMENTO
SU
SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI
SİLİKA DUMANI
ÇOK İNCE KUM
HACİMCE % 5-30 ÇELİK LİF (YÜKSEK DONATI İÇERİĞİ)
YÜKSEK DEFORMASYON
KAPASİTESİ, % 10 – 15
BASINÇ DAYANIMI 120 – 140 MPa
86
87
SIFCON
SIFCON ile
ile onarım
onarım ve
ve güçlendirme
güçlendirme
a
SIFCON ceket
Yük (P/2)
d=200
25
150
25
50 onarılmış 50
100
100 50 onarılmış 50
25 150 25
Kirişin kaymaya karşı dayanımının arttırılması için SIFCON ceket
uygulanması (boyutlar: mm)
88
GELENEKSEL LİFLİ BETONDA LİF İÇERİĞİ
%0.25 - %2-3
SIFCON’DA LİF İÇERİĞİ
%5-30
ÇOK YÜKSEK TOKLUK
89
YÜKSEK MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE ÖZELLİKLE
YÜKSEK ENERJİ YUTABİLME YETENEĞİ
SIFCON’UN POTANSİYEL KULLANIM ALANLARINI
GELİŞTİRMEKTEDİR.
SIFCON;
PATLAMA VE DARBE ETKİSİNE MARUZ KALABİLECEK
YAPILARDA (CEPHANE, SIĞINAK V.B.)
ENERJİ YUTMA KAPASİTESİ YÜKSEK OLMASI İSTENEN
YAPI BÖLGELERİNDE
DEPREM ETKİLERİNE KARŞI GÜÇLENDİRMEDE
90
SIFCON BULAMACININ (HAMURUNUN)
GENEL ÖZELLİKLERİ
SIFCON BULAMACI;
ÇİMENTO
SİLİS DUMANI
SU
SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI
GİBİ BİLİNEN MALZEMELERLE ÇOK AKICI
KIVAMDA OLACAK ŞEKİLDE ÜRETİLİR
91
ÇİMENTOLU BULAMAÇ;
YÜKSEK AKICILIKTA
AYRIŞMAYA KARŞI DİRENÇLİ
SEGREGASYON YAPMAYAN
YÜKSEK DAYANIMLI
YOĞUN LİF AĞINDA TAM DOLULUĞU SAĞLAMAYA OLANAK
VERECEK KADAR İNCE MALZEMELERLE ÜRETİLMELİDİR!
92
ÇİMENTO BULAMACININ REOLOJİK ÖZELLİKLERİ DENEYLERLE
KONTROL EDİLMELİDİR
MİNİ YAYILMA
V-KUTUSU
J-KUTUSU
93
94
95
SIFCON ÜRETİMİ
LİFLER KALIBA YERLEŞTİRİLİR
REOLOJİK AÇIDAN YETERLİ OLAN
BULAMAÇ KALIBA DÖKÜLÜR
96
BULAMAÇTAKİ TİPİK ÖZELLİKLER;
YÜKSEK ÇİMENTO VE/VEYA ÇİMENTOLU
MALZEME MİKTARI
DÜŞÜK SU / TOZ ORANI
DÜŞÜK AGREGA MAKSİMUM ÇAPI
(Genellikle <1mm)
97
SIFCON’UN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİ
ETKİLEYEN ANA PARAMETRELER
ÇİMENTOLU BULAMACIN REOLOJİSİ VE DAYANIMI
LİF TİPİ VE MİKTARI
LİF YÖNLENMESİ
SIFCON BULAMACINDAKİ YÜKSEK ÇİMENTO İÇERİĞİ YÜKSEK
HİDRATASYON ISISI VE RÖTRE PROBLEMLERİNE NEDEN OLARAK
SIFCON’UN MEKANİK VE DURABİLİTE ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEBİLİR!
MİNERAL KATKILARIN KULLANIMI HEM ÇİMENTO DOZAJINI
AZALTMADA HEM DE SIFCON’UN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİ
(MEKANİK VE DURABİLİTE) GELİŞTİRMEDE ETKİLİ OLABİLİR
98
UCUCU KÜLÜN OTOKLAV KÜRLÜ SIFCON’UN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
– DENEYSEL ÇALIŞMA KULLANILAN MALZEMELER
ÇİMENTO- CEM I-42.5 N
SİLİKA DUMANI
l/d=55
Çap
d=0,55mm
UÇUCU KÜL (C-SINIFI, SOMA)
AGREGALAR
•0-1 mm BAZALT
•0-1 mm KUVARTZ
•0-0.1 mm KUVARTZ
YENİ NESİL HİPERAKIŞKANLAŞTIRICI
Uzunluk
l=30mm
Akma gerilmesi
(MPa)
Akma birim def.
(%)
Maks. gerilme
(MPa)
Maks. birim def.
(%)
Kopma gerilmesi
(MPa)
Kopma birim def.
(%)
719,1
1,4
1146,5
4,5
1048,1
99
4,7
İNCELENEN PARAMETRELER
SIFCON LİF HACMİ
0, %2, %6, %10
ÇİMENTOLU BULAMAÇTAKİ UÇUCU KÜL ORANI
0, %20, %40, %60 (ÇİMENTO AĞIRLIĞINCA, İKAME)
100
ÇİMENTOLU BULAMACIN KARIŞIM ORANLARI
Bileşen
UK0 UK20 UK40 UK60
Uçucu kül (%)
0
20
40
60
Çimento (kg/m3)
800
640
480
320
Uçucu Kül (kg/m3)
0
160
320
480
Silika Tozu (kg/m3)
120
120
120
120
Su (kg/m3)
313
313
314
322
0-1 mm Bazalt (kg/m3)
600
562
524
486
0-1 mm Kuvars (kg/m3)
160
150
140
130
0-100µm Kuvars (kg/m3)
160
150
140
130
35
35
35
35
Su/Çimento
0.39
0.49
0.65
1.01
Su/Bağlayıcı
0.34
0.34
0.34
0.35
Agrega/Bağlayıcı
1.0
0.94
0.87
0.81
Mini-Slump (mm)
330
330
330
330
Süper akışkanlaştırıcı (L/m3)
101
BASINÇ DENEYİ:71 mm ayrıtlı
küp numuneler-deney döküm
yönünde (liflere dik doğrultuda)
yapılmıştır.
EĞİLME DENEYİ:25x60x305 mm
plak numuneler
%10 lif içeren karışımlara vibrasyon
uygulanmıştır.
102
OTOKLAV KÜRÜ
(YÜKSEK BASINÇ ALTINDA KÜR)
12 SAAT SONRA KALIPTAN SÖKÜLEN NUMUNELER
OTOKLAV KÜRÜNE MARUZ BIRAKILMIŞTIR.
OTOKLAV KÜRÜ
2 MPa (210 °C )
6 SAAT
EĞİLME VE BASINÇ DENEYLERİ
2. GÜNDE YAPILMIŞTIR.
103
UK60 SERİSİNDE LİF HACMİNE BAĞLI OLARAK YÜK-SEHİM İLİŞKİSİ
1500
5000
1000
Yük, N
5500
4500
4000
0
3500
Yük, N
500
0
3000
0,1
0,2
0,3
Orta nokta dep., mm
2500
0% lif
6% lif
2000
1500
0,4
2% lif
10% lif
1000
500
0
0
10
20
30
Orta nokta dep., mm
40
50
104
105
210 C’DE 2MPa
8 SAAT
106
LİFLERE DİK VE PARALEL DOĞRULTULARDA BASINÇ DENEYİ
107
108
109
9000
FA60
8000
7000
FA40
Load (N)
6000
FA20
5000
FA0
4000
3000
2000
1000
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Displacement (mm)
110
15
SIFCON’UN EĞİLME DAYANIMI VE TOKLUĞU
70
105000
Toughness
60
90000
50
75000
40
60000
30
45000
20
30000
10
15000
0
Toughness (N.mm)
Flexural strength (MPa)
Flexural strength
0
0
10
20
30
40
50
60
FA replacement (%)
111
Flexural Stress [MPa]
40
Specimen 2
30
Specimen 1
SIFCON Vf=14%
Specimen 3
20
10
plain slurry
0
0
2
4
6
8
10
Deflection [mm]
112
midspan deflection: 2.0 mm
First Cracking
113
midspan deflection: 4.0 mm
Start of Multiple Cracking
114
midspan deflection: 6.5 mm
Start of Localisation
115
midspan deflection: 14.0 mm
Strain Localisation
116
RPC
(REACTIVE POWDER CONCRETE)
REAKTİF PUDRA BETONU
RPC
ileri mekanik özelliklere
üstün fiziksel karakteristiklere
mükemmel sünekliğe
çok düşük geçirimliliğe
sahip ultra yüksek dayanımlı çimento esaslı kompozit bir
malzemedir.
Reaktif pudra betonuyla ile ilgili ilk çalışmalar Richard ve
Cheyrezy (1995) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda
betonların tasarımı yapılmış ve üretimi ile mekanik özellikleri
açıklanmıştır. Yapılan çalışmalarda RPC 200 ve RPC 800 olmak
üzere esasta aynı fakat üretiminde ve ısıl işlemlerinde bazı
farklılıklar bulunan iki değişik malzeme üretilmiştir.
117
REAKTİF PUDRA BETONU
(REACTIVE POWDER CONCRETE)
AGREGA VE KUM YERİNE REAKTİF KUVARS, 300 µm
SİLİKA DUMANI
BUHAR KÜRÜ VEYA YÜKSEK BASINÇLI BUHAR KÜRÜ
TOKLUK İÇİN ÇELİK MİKROLİFLER
YÜKSEK KOMPASİTE, GRADASYON ÖNEMLİ
BASINÇ DAYANIMI
200 – 800 MPa
ELASTİSİTE MODÜLÜ
41 000 – 76 000 MPa
118
Reaktif
üçlendirme
Reaktif Pudra
Pudra Betonu
Betonu ile
ile ggüçlendirme
Betonarme kiriş
RPC
Çatlamış betonarme kirişin Reaktif Pudra Betonuyla güçlendirilmesi
119
Tarihçe
Giriş
Tasrım
Özellikleri
Daha ince elemanlı köprüler
Kullanım
1.Çalışma
2. Çalışma
3. Çalışma
11
Şekil 11
120
REAKTİF PUDRA BETONUNUN KOMPOZİSYONUNDA TEMEL İLKELER
İri agreganın elimine edilerek homojenliğin arttırılması
Granüler karışımı optimize edip, priz öncesinde ve priz
sırasında basınç uygulayarak sıkışık yoğunluğun arttırılması
Priz sonrasında ısıl işlem uygulayarak mikroyapının
güçlendirilmesi,
Karışımda kısa çelik lifler kullanılarak düktilitenin arttırılması,
Karıştırma ve yerleştirme işlemlerinin mümkün olduğunca
pratiğe uygun olması.
İri agreganın sistemden kaldırılması, bağlayıcı hamurun mekanik
özelliklerinin arttırılması ve agrega/hamur oranının azaltılması ile RPC
karışımlarının homojenlik problemleri azaltılmış olmaktadır.
121
RICHARD ve CHEYREZY’NİN TANITTIĞI RPC200 VE RPC800’ÜN ÖZELLİKLERİ
Özellik
RPC 200
RPC 800
Priz sırasında sıkıştırma
Yok
50 MPa
Isıl işlem (ºC)
90
250–400
Basınç Dayanımı (MPa) - kuvars agregalı 170–230
490–680
Basınç Dayanımı (MPa) - çelik agregalı
-
650–810
Eğilme Dayanımı (MPa)
30–60
45–141
Kırılma Enerjisi (J/m2)
20000–40000 1200–20000
Young Modülü (GPa)
50–60
65–75
122
Silika Dumanı
Katkısız Çimento Hamuru ve SD’li Çimento Hamuru Karşılaştırması
123
RPC’NİN ÖNEMLİ AVANTAJLARI
* YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARA İYİ BİR ALTERNATİFTİR.
* YAPISAL OLARAK ÇELİKLE YARIŞABİLECEK MEKANİK POTANSİYELE
SAHİPTİR.
* YÜKSEK DAYANIMI VE YÜKSEK MEKANİK ÖZELLİKLERİ NEDENİYLE
KESİTLERDE BÜYÜK ORANDA AZALTMA SAĞLAR
MOMENT TAŞIMA
KAPASİTESİ 67.5 tm
Aynı Moment Taşıma Kapasitesine Sahip (675 KN.m)
RPB, Çelik Profil, Öngerneli Betonarme I Kiriş ve Öngermeli Betonarme T Kiriş
124
(Dauriach, 1997).
YÜKSEK ENERJİ YUTMA KAPASİTESİ İLE ÖZELLİKLE SİSMİK
PERFORMANSTA ARTIŞ SAĞLAR
125
50
40
Lif donatılı
30
20
10
Normal harç
0
0
250
500
750
1000
1250
Sehim (Mikron)
Kırılma enerjisi RPB için 1250 µm'ye kadar sehimde 30000 J/m2 dir. Bu değer normal harç için ise
toplam 110 J/m2'dir. Böylece, reaktif pudra betonunun kırılma enerjisinin normal harcınkinin
yaklaşık 300 katı kadar olduğu sonucuna varılabilir (Taşdemir vd. 2005)
126
Düşük ve birbirine bağlı olmayan kılcal boşlukları, bünyedesi
serbest kirecin silis dumanı ile reaksiyona girerek ikincil
hidratasyonda güçlü C-S-H yapı oluşturması porozite yapısını
önemli oranda geliştirir.
Bu nedenle durabilitesi yüksek bir malzemedir.
127
Mekanik Özelikler
NDB
YDB
RPB
Basınç dayanımı (MPa)
20-60
60-115
200-800
Elastisite modülü (GPa)
20-30
35-40
60-75
Eğilme dayanımı (MPa)
4-8
6-10
50-140
Kırılma enerjisi (J/m2)
100-120 100-130 10000-40000
128
RPC İLE ÜRETİLMİŞ KÖPRÜ
Sherbrooke Köprüsü, Quebec, Canada- Yapım Aşaması Ve Son Hali
129
İTÜ – İSTON İŞBİRLİĞİ
İLE GELİŞTİRİLMİŞ RPC
130
Deneysel Çalışmalar
131
Bauxite
Granite
Material (kg/m3)
B-S0
B-S20
B-S40
B-S60
G-S0
G-S20
G-S40
G-S60
Cement
940
752
564
376
940
752
564
376
SF
282
282
282
282
282
226
169
113
0
188
376
564
188
376
564
1-3 mm Bauxite
940
922
904
887
---
---
---
---
0-1 mm Bauxite
240
236
233
227
---
---
---
---
1-3 mm Granite
---
---
---
---
800
840
881
921
0.5-1 mm Quartz
---
---
---
---
100
104
109
114
0-0.4 mm Quartz
---
---
---
---
100
104
109
114
Water
125
125
125
125
125
125
125
125
Steel Fiber
234
234
234
234
234
234
234
234
SP (L/ m3)
55
55
55
55
61
52.0
44.0
37.0
26
22
GGBFS
Water from SP (L/
m3)
31
33
33
33
33
37
Water*/cement
0.17
0.21
0.28
0.42
0.17
0.21
0.27
0.39
Water/powder
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.12
Water*/powder
0.13
0.13
0.13
0,13
0.13
0.13
0.14
0.14
132
Reaktif Pudra Betonunun (RPB) Özelliklerinin Mineral Katkılarla Geliştirilmesi
PRİZ AŞAMASINDA SIKIŞTIRMA UYGULANMASI
Sıkıştırma için kullanılan özel çelik kalıp sıkıştırma mekanizması
Hazırlanan örnekler ve basınç dayanımı deneyi sonrası
Örneklerin deformasyonları
Anıl KARABULUT
133
Reaktif Pudra Betonunun (RPB) Özelliklerinin Mineral Katkılarla Geliştirilmesi
Anıl KARABULUT
134
CTRL
G10F10
G10F20
G10F30
F20
G40
Cement (kg/m3)
830
664
581
498
664
498
SF (kg/m3)
291
205
157
141
195
173
GGBFS (kg/m3)
---
83
83
83
---
332
FA (kg/m3)
---
83
166
249
166
---
1-3 mm Quartz
(kg/m3)
489
521
534
530
516
541
0.5-1 mm Quartz
(kg/m3)
244
260
266
264
257
269
0-0.4 mm Quartz
(kg/m3)
244
260
266
264
257
269
Water (kg/m3)
151
151
151
151
151
151
SP (L/ m3)
55
35
34
33
38
35
Water from SP
33
21
20
20
23
21
Water/cement
0.18
0.23
0.26
0.30
0.23
0.30
Water/powder
0.13
0.15
0.15
0.16
0.15
0.15
Water/powder*
0.16
0.17
0.17
0.18
0.17
0.17
CaO (Mol)
9.40
8.38
7.82
7.27
8.29
7.55
SiO2 (Mol)
7.22
6.43
6.00
6.06
6.36
6.29
Steel Fiber (kg/m3)
234
234
234
234
234
234
Material
Flow table (mm)
Molar CaO/SiO2
*Calculated with total water (water + water from SP)
115
115
113
113
114
117
135
1.30
1.30
1.30
1.20
1.30
1.20
0%
300
Compressive Strength, MPa
262
250
254
262
244
20%
40%
60%
248
229
202
200
167
150
100
50
0
GGBFS
FA
Mineral Admixtures
136
290
Compressive Strength, MPa
270
262
270
Constant SF
281
CaO/SiO2=1.30
268
262
253 250
250
248
234
244
240
232
224
230
214
210
190
170
150
Control
G10F10
G10F20
G10F30
F20
G20F20
G40
Mixtures
137
None Pressure applied
350
324
Compressive Strength, MPa
330
310
310
270
315
305
310
290
Pressure applied
305
281
268
268
270
250
232
224
230
210
190
170
150
Control
G10F10
G10F20
G10F30
F20
G40
Mixtures
138
Modulus of Elasticity
Compresive Strength
300
60
270
268
280
268
260
53
49
50
50
232
224
46
45
240
220
200
180
40
160
140
35
Compressive Strength, MPa
Modulus of Elasticity, GPa
55
281
57
56
120
100
30
Control
F20
G10F10
G10F20
G10F30
G40
139
13000
G10F30
12000
F20
11000
10000
9000
Load, N
8000
7000
G40
6000
5000
CTRL
4000
3000
2000
1000
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Displacement, mm
The Load-displacement relationship of 28-day water cured mixtures
according to the GGBFS and/or FA content
140
11000
10000
9000
8000
F20
Load, N
7000
G10F30
6000
CTRL
5000
G40
4000
3000
2000
1000
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Displacement, mm
Fig. 5 The Load-displacement relationship of steam cured mixtures
according to the GGBFS and/or FA content
141
12000
11000
G40
10000
9000
8000
Load, N
7000
G10F30
G40
6000
CTRL
5000
4000
3000
2000
1000
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Displacement, mm
The Load-displacement relationship of autoclave cured mixtures
according to the GGBFS and/or FA content
142
143
tobermorit
144
tobermorit
145
BÜZÜLME
146
BÜZÜLME
147
148
YENİ MALZEMELER
BÜZÜLME YAPMAYAN HARÇ (GROUT)
EPOKSİ veya POLYESTER ESASLI TAMİR HARÇLARI
ÇİMENTO ESASLI TAMİR HARÇLARI
LİF TAKVİYELİ POLİMERLER (FRP)
KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON (KYB)
PÜSKÜRTME BETON (shotcrete)
LİFLİ BETON (ÇELİK, POLİPROPİLEN, CAM vb.)
KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN LİFLİ BETON
SIFCON (Slurry Infiltrated Concrete)
RPC (Reactive Powder Concrete – Reaktif Pudra Betonu)
149
Kaynak kitap önerisi
150
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 334
BETON
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 334
BETON
KİTABI YAYINA HAZIRLAYANLAR
BETON
KİTABI YAYINA HAZIRLAYANLAR
BÜLENT BARADAN – HALİT YAZICI – SERDAR AYDIN
BÜLENT BARADAN – HALİT YAZICI – SERDAR AYDIN
2012
YAZARLAR
BÜLENT BARADAN – SELÇUK TÜRKEL – HALİT YAZICI – HAYRİ ÜN
HÜSEYİN YİĞİTER – BURAK FELEKOĞLU – KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU
SERDAR AYDIN – MERT YÜCEL YARDIMCI – ALİ TOPAL – ALİ UĞUR ÖZTÜRK
YAZARLAR
BÜLENT BARADAN – SELÇUK TÜRKEL – HALİT YAZICI – HAYRİ ÜN
HÜSEYİN YİĞİTER – BURAK FELEKOĞLU – KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU
151
SERDAR AYDIN – MERT YÜCEL YARDIMCI – ALİ TOPAL – ALİ UĞUR ÖZTÜRK
152
teşekkürler…
Bu ve İlgili diğer sunumları
http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/
Adresinden indirebilirsiniz.
153
21 Ocak 2016
Prof. Dr. Halit YAZICI
Beton Teknolojisinde
Gelişmeler ve Yüksek
Performanslı Betonlar
154
Download