Depremlerin yıkıcı etkisi göz önünde bulundurularak olası bir

advertisement
Depremlerin yıkıcı etkisi göz önünde bulundurularak olası bir deprem
karşısında binalarda karşılaşabilecek risklerin belirlenmesi son yıllarda üzerinde
durulan bir konudur. Özellikle 1999 Marmara depreminden sonra beton
dayanımını belirlemek için binalardan karot numune alımı ve bu numunelerin
serbest basınç dayanım deneyi yapılır. Ancak mevcut bir binadan alınan beton
numunelerin sayısı arttıkça yapı tahrip edilmektedir. Son yıllarda etkin olarak
kullanılan Jeofizik yöntemler ile yapı tahrip edilmeden dayanım testi
yapılmaktadır. Beton dayanımı ve elastik parametreleri, jeofizik yöntem olan
ultrasonik boyuna dalga hızı ve enine dalga hızı yardımı ile
belirlenebilmektedir. Ayrıca diğer jeofizik yöntemler kullanılarak yapı
içerisindeki donatı tespiti yapılabilmektedir. Alanya da seçilen binalarda
yapılan karot alımı ve jeofizik ultrasonik ölçümleri ile binaların beton
dayanımları belirlenmiştir.
Download