Uploaded by TÜRK ERLİK HAN

Sismoloji - Vikipedi

advertisement
Sismoloji
Depremleri, yer sarsıntılarını inceleyen
bilim
Sismoloji (Yunanca σεισμός (seismós) = deprem ve logos = bilim kelimelerinden türetilmiştir)
veya deprem bilimi, yer hareketlerini ve depremleri inceleyen jeofizik bilim dalıdır.
Sismik dalgaların yer ortamında yayılması
Dalga yayınımı prensibi ile arzın merkezi incelenebildiği gibi, çok küçük yeryüzü parçasının
incelenmesi de olanaklıdır. Yeryüzünde yapılacak olan her tür sanatsal yapının hesaplarında
kullanılacak paremetrelerin belirlenmesinde ve yeraltı zenginliklerinin belirlenmesinde de
kulanılmaktadır.
Ayrıca bakınız
Wikimedia Commons'ta Sismoloji ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır.
Tsunami
Deprem
Jeoloji ile ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek (https://tr.wiki
pedia.org/w/index.php?title=Sismoloji&action=edit)
Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz.
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Sismoloji&oldid=24309179" sayfasından
alınmıştır
Son değişiklik 1 yıl önce Khutuck Bot tarafından yapıldı
Download