Uploaded by User10207

EŞ ANLAMLI KELİMELER TABLOSU

advertisement
EŞ ANLAM(Anlamdaş): Okunuşları ve yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelere Eş
Anlamlı kelime denir.
SÖZCÜK
EŞ ANLAMI
SÖZCÜK
EŞ ANLAMI
SÖZCÜK
EŞ ANLAMI
Acele
Çabuk
beygir
at
doruk
Zirve, tepe, şahika
acele
çabuk,Tez,acil,ivedi
Acemi
Toy
bilgisiz
cahil
döşek
yatak
Aciz
Güçsüz
Bonkör
Cömert
duru
berrak
açıkgöz
kurnaz
Buyruk
emir
duygu
his
Açıklama
İzahat
Büyük
İri
düş
rüya
adale
kas
cahil
bilgisiz
düşünce
fikir
adale
kas
canlı
diri
eksik
noksan
adet
tane, sayı
celse
oturum
elbise
giysi
Alev
alaz
cevap
yanıt
endişe
kaygı
Ama
fakat
yapıt
kör
Zayıf
eser
âmâ
Cılız
Amaç
Gaye
Cimri
Pinti
Esir
Tutsak
Anı
Hatıra
cömert
Eli açık
Eşek
Merkep
anıt
abide
Cümle
tümce
Ev
Konut
anlamdaş
eş anlamlı
Çabuk
İvedi
fakir
Fukara, yoksul
anne
Ana ,valide
çağrı
davet
fikir
düşünce
araç
vasıta
Dargın
küs
gayret
çaba
arı
saf
darılmak
küsmek
gebe
hamile
Arzu
İstek
Davet
Çağrı
Gezi
Seyahat
asır
yüzyıl
Dolaşmak
yemek
sopa
Gezmek
aş
değnek
Ata
cet
Deneyim
Tecrübe
gökyüzü
sema
Bacı
Kız kardeş
deniz
derya
görev
vazife
deprem
zelzele
Güç
Kuvvet
bağışlamak affetmek
barış
sulh
deri
ten
güney
cenup
Basit
Kolay
dil
lisan
güz
sonbahar
Baş
Kafa
dilsiz
lal
Hadise
Olay
batı
garp
diri
canlı
hafıza
bellek
baytar
veteriner
Ses
beleş
mısra
Harf
bedava
dize
Özlem
duru
tabiat
Hasret
berrak
doğa
besin
gıda
doğu
şark
Hediye
Armağan
beyaz
ak
doktor
hekim
Hızlı
Süratli
1
SÖZCÜK
EŞ ANLAMI
SÖZCÜK
EŞ ANLAMI
SÖZCÜK EŞ ANLAMI
hikaye
öykü
laf
söz
pis
kirli
hudut
sınır
lider
önder
Problem
Sorun
Hürriyet Özgürlük
lisan
dil
rutubet
nem
ırmak
nehir
Lise
İdadi
rüya
düş
ıslak
yaş
lüzumlu
gerekli
rüzgar
yel
İkaz
Uyarı
mağlup
yenik
Sağlık
Sıhhat
İl
Vilayet, şehir
mana
anlam
Samimi
içten
İlan
Duyuru
medeni
uygar
savaş
Harp, cenk
ilave
ek
merkep
eşek
Sene
Yıl
İlgi
alaka
meslek
iş
sıfat
Ön ad
imtihan
sınav
mesut
mutlu
Sınav
İmtihan
isim
ad
milli
ulusal
sınıf
derslik
misafir
konuk
Siyah
Kara
Mutluluk
Sevinç
sonbahar Güz, hazan
mühim
önemli
sonuç
netice
mükafat
ödül
soru
sual
müsait
uygun
soylu
asil
müşteri
alıcı
söz
laf
nadir
ender
Sözlük
Lügat
nasihat
öğüt
sual
soru
neden
sebep
şahıs
kişi
nefes
soluk
şahit
tanık
nesil
kuşak
şair
Aşık, ozan
Neşe
Sevinç
şaka
latife
okul
mektep
onur
şeref
şart
koşul
otlak
mera
şehir
Kent, il, vilayet
Oy
Rey
tabiat
doğa
ödül
mükafat
tamir
onarım
öğrenci
talebe
İstasyon Gar
kabiliyet yetenek
kabus
karabasan
kafa
Baş, kelle
kalp
yürek
kanıt
delil
kanun
yasa
kara
siyah
kayıp
yitik
kelime
sözcük
kılavuz
rehber
kırmızı
al
kıta
dörtlük
kıyı
sahil
kirli
pis
kişi
Birey, fert
komik
gülünç
konut
Ev, hane
kural
kaide
Kuşku
Şüphe
kuvvet
güç
kuzey
şimal
Küçük
Ufak
küs
dargın
öğretmen muallim
Öğüt
Nasihat
Örnek
Misal
Öykü
Hikaye
özel
hususi
pinti
Cimri
2
Tartışma Münakaşa
tasa
keder
tekrar
yine
Temiz
Pak
tören
merasim
tüm
bütün
Uçak
Tayyare
ufak
küçük, minik
Download