Uploaded by charliereistr

TLT217-Lab. Kimyası 5

advertisement
10.1.2020
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
MOL KAVRAMI
TLT217-LABORATUVAR KİMYASI
TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ
PROGRAMI
Hafta-5
TLT217-LABORATUVAR KİMYASI
Öğr. Gör. Nüket ÇALIŞKAN
[email protected]
2
Mol Kavramı
Mol Kavramı
• Kimyada atom, molekül ve iyonlar için Mol (n) birimi
kullanılır. Bir mol 6,02.1023 tane tanecik olarak kabul
edilir.
• Atomlar ve moleküller çok küçük tanecikler olup,
normal yollarla sayılamazlar.
• Herhangi bir maddenin Avagadro sayısı (6,02.1023) kadar
tanecik (atom, molekül, formül birim, iyon) içeren
miktarına 1 mol denir ve “n” sembolü ile gösterilir.
• Mikroskopla bile göremediğimiz ya da tartılamayacak
kadar küçük olan atom ya da moleküllerin sayısını da
teker teker ifade etmek yerine mol kavramı (mol
birimi) denilen bir birimle ifade ederiz.
• Atom ve molekül gibi taneciklerin bir mollerinin içerdiği
tanecik sayısına “Avagadro sayısı” denir ve NA ile gösterilir.
• Bu durum, buğdayın kile ile yada çivinin kilo ile
belirtilmesine benzer.
4
3
Mol Kavramı
Örnek: 1 mol CO2 bileşiği;
•
•
•
•
•
•
•
•
5
6,02x 1023 tane molekül,
1 mol molekül,
Toplam 3 mol atom
Toplam 3 x (6,02x 1023 ) tane atom
1 mol C atomu,
6,02x 1023 tane C atomu,
2 mol O atomu
2 x 6,02x 1023 tane O atomu içerir.
6
1
10.1.2020
Örnek
ÖRNEK 1
• 3,01.1021 tane CO2 molekülü kaç mol dur?
• 9,03x 1023 tane CH4 molekülü kaç mol’dür?
8
7
Mol ağırlığı (Kütlesi)
ÖRNEK 2
Bir maddenin bir molünün g cinsinden kütlesine mol ağırlığı ya da
mol kütlesi denir ve “MA” ile gösterilir.
• 4 mol P2O5 bileşiği;
•
•
•
•
• Örneğin oksijenin atom kütlesi 16, karbonun atom kütlesi 12
g’dır. Verilen bu değerlerin anlamı;
• 1mol oksijen atomu = 16 g → Oksijenin mol ağırlığı (MA) = 16
g/mol,
• 1mol karbon atomu = 12 g → Karbonun mol ağırlığı (MA) = 12
g/mol,
• 1mol CO2 molekülü=12+2.16 = 44 g → CO2 mol ağırlığı (MA) = 44
g/mol’dür.
• Sodyum klorürün (NaCl) mol ağırlığı yaklaşık (23+35,5) = 58,5
g/mol,
• Sülfürik asitin (H2SO4) mol ağırlığı yaklaşık ((2.1) + 32 + (4.16) =
98 g/mol,
• Hidroklorik asit(HCl) in mol ağırlığı yaklaşık (1+35,5) = 36,5
g/mol’dür.
a) Kaç tane molekül içerir?
b) Kaç mol O atomu içerir?
c) Toplam kaç mol atom içerir?
d) Toplam kaç tane atom içerir?
9
ÖRNEK
Formül Kütlesi ve Molekül Kütlesinin Hesaplanması

10
Örnek: Magnezyum nitrat’ın [Mg(NO3)2] formül
kütlesini hesaplayalım.
MMg = 24, MN = 14, MO = 16
• H2O, H2SO4, CO2 ve SO3 bileşiklerinin molekül kütleleri
kaç g/mol’dür? (H:1, C:12, O:16, S:32)
MMg(NO3)2 = MMg + 2MN + 6MO
= 24 + 2 x 14 + 6 x 16 = 148 akb
11
12
2
10.1.2020
Mol Sayısının Hesaplanması
Mol kütlesi
• Örnek: 1 gram CaCO3 kaç mol’dür? (C:12, O:16, Ca:40)
• Kütlesi verilen bir maddenin mol sayısı, verilen
kütlenin mol kütlesine bölünmesiyle de bulunur.
• n= Mol sayısı
• m= Verilen kütle
• MA= Mol kütlesi (Elementler için atom kütlesi,
bileşikler için molekül kütlesidir).
13
Örnek
14
Hacime Bağlı Mol Sayısı Hesaplama
0,9 g glukoz (C6H12O6) kaç mol dur? (C: 12, H: 1,
O: 16)
15
Örnek
16
Örnek
• NŞA 11,2 Ɩ hacim kaplayan NH3 gazının mol
sayısı nedir?
• 2 mol CO2 gazı NŞA kaç Ɩ hacim kaplar?
17
18
3
Download