Slayt 1 - kaldirmakuvveti

advertisement
YAĞLAR, KARBONHİDRATLAR
VE ENERJİ DEPOLANMASI
Bunları yapmak için gerekli
enerji nereden gelir?
CH3(CH2)14COOH’ın bir kalori bombasında yıkılmasında oluşan ürünler,
vücuttaki tepkimeler sonunda oluşan ürünlerle aynıdır ve büyük
miktarda ısı açığa çıkar.
Karbonhidratlardaki enerji yağlardakinden daha hızlı açığa
çıkar. Bu nedenle, şekerleri ( meyve suları, bonbon şekerleri gibi )
çabuk enerji sağlamak için tüketiriz. Bununla birlikte, C12H22O11
(sakkaroz) aynı karbon ve hidrojen veren yağ asitlerinden daha az
enerji verir ( -640 kJ/mol ).
12 karbon içeren 3 bileşik de
yandığında 12 mol CO2(g) ve 12
mol H2O(s) verir. Yandığı zaman
en fazla enerjiyi veren C12H24
hidrokarbonudur. Bir yağ asidi
olan laurik asit, CH3(CH2)10COOH
de yaklaşık aynı miktar enerji
verir. Üçü içinde en az enerji
veren ise, bir karbonhidrat olan
sakkaroz(C12H22O11)dur.
65kg’lık orta boy ve yapıda bir kişi 11 kg depolanmış yağ
içerir. Eğer bu kişi yalnızca karbonhidrat depolasaydı, aynı enerji
değeri için 25 kg karbonhidrata sahip olması gerekecekti. Bu
durumda ağırlığı 80 kg olacaktı. Daha çarpıcı bir örnek kuşlardır.
Kuşların enerji kaynakları karbonhidrat olsaydı, uçmalarını olanaksız
kılan bir "bagaja" sahip olacaklardı.
Birincisi, insanların taşıdıkları yağ enerji gereksinmeleri için
olandan daha fazladır. Fazla vücut yağı kalp hastalığı, şeker hastalığı
ve diğer sağlık sorunları riskini arttırır. İkincisi, kişi yağ depolamak için
yağ tüketmek zorunda değildir. Bütün besin türleri sindirim sırasında
küçük moleküllere parçalanırlar ve daha sonra vücudun gereksindiği
kompleks yapıları vermek üzere yeniden birleşirler. Vücutta yağ, küçük
karbonhidrat moleküllerinden sentezlenebilir. Tıbbi bulgular en sağlıklı
beslenmede
gerekli
kalorinin
çoğunun
karbonhidratlardan
sağlanması, yağlardan sağlananın %30 ‘u geçmemesi gerektiğini
göstermiştir.
KAYNAKLAR:
181736
Download