Uploaded by User7456

1.Hafta

advertisement
TOPRAK BİLGİSİ
Prof.Dr. Hasan Sabri Öztürk
Tarım Ekonomisi Bölümü
2016-2017
Kaynaklar
• Akalan, İ. 1983. Toprak Bilgisi, Ank. Üniv. Zir.
Fak. Yayınları, Ders Kitabı No: 243
• Sağlam, T., Bahtiyar, M, Cangir, C. ve Tok, H.
1993. Toprak Bilimi, Tekirdağ Üniv. Zir. Fak.
Yayınları, Tekirdağ.
• Altınbaş, Ü. Çengel , M. Uysal, H., Okur, B.,
Okur, N., Delibacak, S. Toprak Bilimi. 2004, Ege
Üniv. Zir. Fak. Yayınları, İzmir.
Konular
• 1. Hafta- Giriş, Toprağın tanımı, yapı maddeleri Kayaçlar,
organik ana materyal, taşınmış ana materyal
• 2. Hafta- Toprak oluşumunda etken fiziksel, kimyasal ve
biyolojik etmenler
• 3. Hafta- Topraklara karakter kazandıran etmenler
• 4. Hafta- Toprak profili, horizonların tanımları ve
adlandırılmaları
• 5. Hafta- Toprakların sınıflandırılması, Eski Amerikan
Sınıflandırma Sistemi, Toprak taksonomisi
• 6. Hafta- Toprakların fiziksel özellikleri ( bünye, özgül ağırlık,
hacim ağırlığı, porozite, toprak strüktürü)
• 7. Hafta- Topraklarda kümeli yapının oluşumu sağlanması ve
sürdürülmesi,
• 8. Vize
• 9. Hafta- Topraktaki bitki besin maddeleri, mutlak gerekli
elementler, mikro elementler,
• 10. Hafta- Toprak kolloidleri, killerin yapıları, sınıflandırılmaları
ve oluşumu,
• 11. Hafta-Toprakların Kimyasal Özellikleri (katyon değişim
kapasitesi, bazla doygunluk yüzdesi)
• 12. Hafta-Toprak reaksiyonu, (pH, pH-bitki besin maddeleri
ilişkileri)
• 13. Hafta-Toprak suyu, suyun toprakta tutulmasında etken
faktörler, toprak suyunun sınıflandırılması, toprak-su hareketi,
• 14. Toprak ve su koruma
TOPRAK NEDİR ?
• Toprak
– arzın yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayan
– kayaların ve organik maddelerin türlü ayrışma
ürünlerinin karışımından meydana gelen
– içerisinde ve üzerinde geniş bir canlılar alemi
barındıran
– bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan,
– belirli oranlarda su ve hava içeren üç boyutlu bir
varlıktır.
Toprağın Bileşenleri
Toprak Suyu
• Yağışlar
• Sulama
•
•
•
•
Higroskopik su
Kapillar su (bitki yararlanamaz)
Kapillar su (bitki yararlanır)
Yerçekimi suyu
Toprak Havası
• Yüksek CO2
• Bitki köklerinin havalanması
Download