ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

advertisement
İKT420 Uluslararsı İktisat - Yrd.Doç.Dr.Nısfet UZAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dersin Kodu:
Dersin Adı:
Öğretim Yarıyılı ve Yılı:
Bölüm:
I. GENEL BİLGİLER
İKT420
Uluslararsı İktisat
BAHAR / 2005
İŞLETME
Öğretim Elemanı:
Yrd.Doç.Dr.Nısfet UZAY
İletişim Bilgileri:
Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
38039
KAYSERİ
E-porsta: [email protected]
Telefon: + 90 352 4374901 /
30553
II. DERSİN TANITIMI
DERSİN AMACI
Dersin amacaı , bir ülkenin uluslararsı ilişkileri sonucu ortaya çıkan ekonomik konuları ( diğer ülkelerle ticaret,
uluslararası faktör hareketleri, ekonomik birleşmeler, ödemeler bilançosu ...vb.) analiz edebilme yeteneği
kazandırmaktır.
ELE ALINACAK KONULAR
Derste uluslararası ticaret üzerinde durulacaktır. Uluslararası ticaret iki bölümde incelenecektir: Uluslararası ticaret
teorisi ve uluslararası ticaret politikası. Öğrencilerin önemli bir kısmının bir önceki dönem seçmeli derslerinden olan
Uluslararası Finans dersini almamış olmaları durumunda uluslararası parasal ilişkiler konusuna da yer verilecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEMİ
Ders önemli ölçüde tarafımdan anlatılacak ve anlattığım konularda tartışma ortamları yaratılarak, öğrencilerin
muhakeme yeteneklerinin gelişmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Her bölümün sonunda öğrencilere araştırma soruları
verilerek, uluslararası ekonomik olaylara yorum getirebilme yetenekleri geliştirilicektir.
DERSİN GEREKLERİ
Ders başarısının belirlenmesinde, öğrencilerin derse devamları ve katılımları dikkate alınacaktır.
DERS GEÇME KOŞULLARI
Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40 final sınavı notunun ağırlığı da % 60 olacaktır. Eski
yönetmeliğe tabi öğrenciler için başarı notu 50 iken, diğer öğrenciler için başarı notu bağıl not sistemi ile belirlenir.
GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR
TEMEL KAYNAK:
SEYİDOĞLU Halil, Uluslararası İktisat, Güzem Can Yayınları, Geliştirilmiş 15.Baskı, İstanbul, 2003.
DİĞER BİLGİLER
HAFTALIK DERS PLANI
1. Hafta- Uluslararsı Ticaret Teorisinin Doğuşu
2. Hafta- Dış Ticaret Teorileri- I
3. Hafta: Dış Ticaret Teorileri- II
4. Hafta- Dış Ticaret Politikası
5. Hafta- Gümrük Tarifeleri ve Tarife Dışı Araçlar
6. Hafta- Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi
7. Hafta- İktisadi Birleşmeler Teorisi
8. Hafta- Avrupa Birliği
9. Hafta- Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Politikaları
10.Hafta- Uluslararası Ekonomik Sorunlar ve Az Gelişmiş Ülkeler
11.Hafta- Uluslararası Sermaye Akımları ve Etkileri
İKT420 Uluslararsı İktisat - Yrd.Doç.Dr.Nısfet UZAY
12.Hafta- Uluslararsı İşgücü Akımları
13.Hafta- Uluslararası Parasal ilişkiler- I
14.Hafta- Uluslararası Parasal İlişkiler- II
Download