16 22/04/2014 2014/1–6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof

advertisement
16
22/04/2014
2014/1–6
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.
.
Karar No 1- 25.04.2014 tarihinde Üniversitemiz Tıp Fakültesince Araştırma ve Uygulama Hastanesinde
düzenlenecek olan “Yanık Gerçeği ve Güncel Durum” adlı panele katılımcı olarak katılmak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Yanık Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Kaya Yorgancı, Ankara Pediatri Onkoloji Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emrah
Şenel ve Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Çınar Yastı’nın 24-26 Nisan 2014 tarihleri
arasında yol dahil 3 gün süreyle Üniversitemizde görevlendirilmelerine, yolculuklarını uçakla yapmalarına, yolluk ve
yevmiye giderlerinin Rektörlük bütçesinden ödenmesine oy birliği ile,
Karar No 2- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 23. maddesinin 8. fıkrası uyarınca kullanılmak üzere Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında bulunan 4
derecelik Araştırma Görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’na aktarılarak kullanma izni
alınmasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmesine oy birliği ile,
Karar No 3- Chicago Üniversitesi Tıp Merkezi Üroloji Bölümünde Minimal İnvazif (Laparoskopik) Üroonkoloji
Fellow’u olarak çalışma başvurusu kabul edilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Semih Ayan’ın sözkonusu çalışmayı yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Chicago Üniversitesinde 2547 Sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi ile Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 5 inci
maddesi uyarınca 01.09.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yolluksuz-yevmiyesiz, aylıklı-izinli olarak
görevlendirilmelerine oy birliği ile,
Karar No 4- Üniversitemizce ilan edilen Mühendislik Fakültesi Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim
Dalında açık bulunan Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç. Dr. Uğur SALGIN hakkında; Prof. Dr. Osman
SERİNDAĞ, Prof. Dr. Güldem ÜSTÜN, Prof. Dr. Nuray YIDIZ, Prof. Dr. Yeşim SAĞ AÇIKEL ve Prof. Dr. H. Hüseyin
DURMAZUÇAR’dan alınan raporlar okundu.
Adı geçenin 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi Temel İşlemler ve Termodinamik
Anabilim Dalındaki Profesörlük kadrosuna yükseltilerek daimi statüde atanmasına oy birliği ile,
Karar No 5- Ekte listede belirtilen öğretim elemanları kadrolarına 2014 Mali Yılında kullanılmak üzere aktarma ve
kullanma izni alınmasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmesine oy birliği ile,
Karar No 6- İstanbul Medeniyet Üniversitesinde 26-28 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Birinci
Türk-Arap Yükseköğretim Kongresi”ne Üniversitemiz adına katılmak üzere Mevlana Değişim Programı Koordinatörü Doç.
Dr. Zekeriya Öztemür’ün 25-29 Nisan 2014 tarihleri arasında yol dahil 5 gün süreyle İstanbul’da görevlendirilmesine,
yolculuğunu uçakla yapmasına, yolluk-yevmiye ve konaklama giderlerinin Rektörlük Bütçesinden ödenmesine oy birliği ile,
Karar verildi.
Prof. Dr. Faruk KOCACIK
Rektör
(imza)
Prof. Dr. Ali ERKUL
Üniversite Senatosunca Seç. Üye
(imza)
Prof. Dr. Haldun SÜMER
Tıp Fak. Dekan V.
(imza)
Prof. Dr. Rauf AMİROV
Fen Fak. Dekanı
(imza)
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Edebiyat Fak. Dekanı
(imza)
Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ
Mühendislik Fak. Dekanı
(imza)
Prof. Dr. Mahmut KARTAL
İkt. ve İdari Bil. Fak. Dekanı
(imza)
16
22/04/2014
2014/1–6
Prof. Dr. Sabri ERTURHAN
İlahiyat Fak. Dekanı
(imza)
Prof. Dr. Güray BOLAYIR
Diş Hekimliği Fak. Dekan V.
(imza)
Prof. Dr. Hüseyin SARI
Eğitim Fak. Dekan V.
(imza)
Prof. Dr. M. Hilmi BULUT
Güzel Sanatlar Fak. Dekanı
(imza)
Prof. Dr. Orhan TATAR
Teknik Eğitim Fakülte Dekan V.
(imza)
Prof. Dr. Metin EROL
İletişim Fak. Dekan V.
(imza)
Prof. Dr. Semih AYAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
(imza)
Prof Dr. Orhan TATAR
Teknoloji Fakültesi Dekanı
(imza)
Doç. Dr. Murat KARAHAN
Veteriner Fak. Dekan V.
(imza)
Prof. Dr. Şahin YILDIRIM
Eczacılık Fakültesi Dekanı
(imza)
Prof. Dr. Işık YILMAZ
Mimarlık Fakültesi Dekan V.
(imza)
Prof. Dr. Zahir BAKICI
Üniversite Senatosunca Seç. Üye
(imza)
Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ
Üniversite Senatosunca Seç. Üye
(imza)
Aslı Gibidir.
Prof. Dr. Ömer POYRAZ
Genel Sekreter V.
Download