Uploaded by User7383

ette yağ tayini (1)

advertisement
DENEY NO:7
DENEY ADI: ETTEN YAĞ ELDESİ
DERSİN ADI: ORGANİK KİMYA
DERSİN SORUMLUSU: GÜLAY BAYSAL
GRUP NO:4
HAZIRLAYANLAR
UTKU EMTEKİN
=
B1905.040015
ZEYNEP SİLİBULDU
=
B1805.040007
YELİZ DEDE
=
B1905.040010
ÜZEYİR KARADUMAN=
B1905.040008
1.GİRİŞ
1. YAĞ TAYİNİ
Yağ, en temel gıda bileşenlerinden birisi olup gıda içerisinde Iezzet, beslenme ve fizyolojik
fonksiyonlara sahip en önemli besin maddelerinden birisidir. Genel olarak yağlar; gliserinin yağ
asitleriyle birleşmesi sonucu meydana gelmiş organik bileşenlerdir. Diğer bir tanımla, hayvansal ve
bitkisel gıdalarda bulunup, suda çözünmeyen ve sadece organik solventlerde çözünebilen tüm
bileşiklere lipid adı verilmektedir. Genel anlamda ifade edilen yağlar, trigliseridlere ek olarak, mono
ve digliseridler, fosfolipidler, sfingolipidler, steroidler, yağda eriyen vitaminler, çeşitli pigmentler,
steroiler, mumlar ve çeşitli yağ asitlerini de ihtiva edebilmektedir. Genel olarak gıdalarda toplam yağ
tayini adıyla yapılan analiz işlemine ham yağ tayini denir. Toplam yağ analizi sırasında, sadece
trigliseridler tayin edilmeyip aynı zamanda yağla birlikte yağda çözünen diğer yağ benzeri bileşiklerde
tayin edildiği için yapılan işleme, ham yağ veya lipit tayini denir. Ayrıca, ham yağ adı verdiğimiz gıda
bileşenlerine lipitlerde denilmektedir.
2.Gıdalarda Toplam Yağ Tayini Yapılmasının Nedenleri:
1. Yağ tayini bazı meyve sebzelerde olgunluğun bir göstergesidir (örneğin; zeytin, avakado, soya gibi
tirünler)
2. YağIı tohumlar ile bazı süt ve et ürünlerinde yağ oranı, bu gıdalanın ticari değerini belirlemede
önemli bir kriterdir. Örneğin bazı gıdalardaki yağ oranı fiyatı yükseltirken (peynir), bazılarında düşürür
(kıyma, sucuk, kavun vb.)
3. Gıdaların raf ömrü, içerdiği yağın miktar ve çeşidi ile yakından alakalıdır.
4. Gıdanın genel bileşiminin tayini veya standartlara uygunluğun kontrolü için gereklidir.
5. Gıdanın besin değeri ve sağlığa uygunluğunun belirlenmesinde toplam yağ tayini önemlidir.
6. Gıda etiketinde belirtilen yağ oranının doğru olup olmadığını kontrol amacıyla yağ tayinleri yapılır.
7. İşlenmiş veya ticari amaçla üretilen bazı gıdalarda taklit veya tahriş olup olmadığını belirlemek
amacıyla (Örneğin bazı gıda yağlarında iyot sayısını belirlemek suretiyle, katkılı olup olmadığı
belirlenebilmektedir).
Ekstraksiyon, katı veya sıvı fazda bulunan bir veya daha fazIa bileşiğin çözünürlük özellikleri
kullanılarak diğer bir sıvı faza alınması işlemine denir. Gıda endüstrisinde iki faklı ektraksiyon yöntemi
vardır. Bunların ilki sıvı-sıvı ektraksiyon diğeri ise katı-sıvı ekiraksiyondur.
3. Gıda Analizlerinde Kullanılan Toplam Yağ Tayin Metotları
3.1 Ekstraksiyon Yöntemleri
1. Solvent Ekstraksiyon Yöntemleri
a. Sürekli Ekstraksiyon Sistemleri
b. Kesikli Ekstraksiyon Sistemleri
c. Maserasyon (materyalin çözücüde bekletilerek çözündürülmesi)
d. Yüksek Basınç / Sıcaklıkta Solvent Ekstraksiyonu
- Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Yöntemi
- Hızlandırılmış Solvent Ekstraksiyon Yöntemi
a. HOB-ART Metodu
b. Rendering Metodu
c. Ohmik Isıtma Metodu
d. Mikrodalga Fırında Isıtma Yöntemi
3.2 Fiziksel Özelliklere Dayanan Ölçümler
a. Elektiriksel İletkenlik
b. Özgül Ağırlık veya Yoğunluk Ölçme Metodu
c. Ultrasonik Hız
3.3 Işınsal Metotlarla Yapılan Yağ Tayinleri
a. Milko-tester
b. IR Işınlarının Kullanıldığı Yöntem
c. X-Ray Absorbsiyon Yöntemi
d. NMR Metodu
e. Refraktometrik Metotlar
f. K40 izotop metodu
g. Ultrason Metodu
DENEYSEL PROSEDÜR
Kullanılan Malzemeler








Kloroform
Etanol
50gr et
Beher
Rotary evoperatör
Ayırma hunisi
Blendar
Hassas tartı
İşlem Basamakları
Öncelikle hassas terazide 50 gr kırmızı et tartılır.
Üzerine 50ml kloroform ve 25 ml etol ilave edilir.
Blendar yardımı ile 2 dakika boyunca homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.
+4℃’de faz ayrımı gerçekleşmesi için ayırma hunisinde bekletilir.
Faz ayrıldıktan sonra, rotary evoperatörüne alınır. Cihaz çalıştırılır.
Evoperatör 61,5℃ ye ayarlanır. Kaynama noktası farklarından faydalanılarak
çözücülerin birbirinden ayrılması sağlanır.
7) Kloroform yoğuşma sonrasında evoperatörün diğer haznesinde birikir.
8) Yağ fazı diğer haznede kalır.
9) Bu işlem tekrar tekrar yapılarak değerler not edilir.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
BULGULAR VE TARTIŞMA
SONUÇ
Kaynama noktalarının farklı olması faz ayrımının gerçekleşmesini sağlamaktadır.
KAYNAKÇA
1) Yetim, H. 2001. Gıda Analizleri (Ders Notu), Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları
No:227, Erzurum, 161 s.
2) https://www.laboratuvar.net/gida-analizleri/kimyasal-analizler/et-yag-orani-tayini-ic-yaglar/
3) DOKUZLU CANAN,Gıda Kontrol Analizleri, Marmara Kitabevi Yayınları,Bursa,2000
4) GÖNÜL Meral,Tomris Altuğ,Dilek Boyacıoğlu,Ülker Noka,Gıda Analizleri,E.Ü.Mühendislik
Fakültesi Çoğaltma Yayın No:64,Bornova,1986.
5) ÖZKAYA,Hazım,Analitik Kalite Kontrolü,A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları,Ankara,1988.
6) UYLAŞER Vildan,Fikri Başoğlu,Gıda Analizleri 1-2.Uygulama Kılavuzu,Uludağ Üniversitesi
Yayınları,Bursa,2000.
Download