Uploaded by User6863

Yuksek Ronesans Mimarisi

advertisement
YÜKSEK RÖNESANS MIMARISI 1500-1530
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK TARİHİ
AYŞENUR CEYLAN
•
Roman’nın Rönesans mimarinde söz sahibi
olması, Rönesans sanat akımının Avrupa’ya
yayılmasını sağlayacaktır.
•
Erken Rönesans’ın Floransalı karakteri Yüksek
Rönesansta Romalı bir karakter kazanmıştır.
•
Yüksek Rönesans mimarisine damgasını vuran
(Umbria’dan Donato ve Rafael ile Floransalı
Michelangelo) mimarların hiçbiri gerçekte
mimarlık eğitimi almamıştır. İlk ikisi ressam,
Michelangelo ise heykeltıraştır.
•
Yüksek Rönesans’ın başlangıcına ve sanatsal
üstünlüğüne Floransa’dan Roma’ya geçtiğinin
işareti olan yapı, kardinal Riario’nun konutu
olarak, adı bilinmeyen bir mimarca tasarlanan
Palazzo della Cancelleria’dır.
PALAZZO DELLA
CANCELLARIA
(1486-95)
•
Yapının her katında değişik pencereler
sıralanmıştır.
•
Zemin katta az pencere bulunduğu için burada
pilastrlarla bir bölünmeye gidilmemiştir.
•
Cephenin köşe bölümleri, köşeye gelindiğini
belirtircesine çıkıntılı olarak yapılmıştır.
•
Orta kat cephesindeki pencereler, zafer
taklarının kemerleri gibi bir form gösterir.
•
(Pilastro) bir bölümü duvara gömülmüş ayak
DONATO BRAMANTE
1444-1514
•
Bramante, daha önce Floransa’da Brunelleschi’nin
yaptığı gibi Rönesans’ın ilkelerini ortaya koyarak,
İtalyan mimarisinin evrimi içinde belirleyici rol
oynamıştır. Genellikle Rönesans’ın ısrarla uygulamak
istediği merkezi plan üzerinde durmuştur. Bizans
dönemine ait San Peter bazilikasının yerine yapılacak
yeni yapıda tasarladığı şemanın, Leonardo’nun
eskizleri ile olan benzerliği de dikkat çekmektedir.
•
1500’de Roma’ya giderek eski anıtları inceleyip
yapımlaın da egemen olan ilkeleri özümsemiş; ilk yapıtı
Tempietto di San Pietro in Montorio ile de sanat
tarihinin dönüşüm noktalarından birini ortaya koymuştur.
Etkileyici yalınığı bütün
•
güzelliği orantıların matematiksel uyumdan gelen
Rönesans mimarlığının başlangıcı sayılan bu başyapıt
sayesinde, ömrünün sonuna kadar Roma’daki bütün
sanat etkinliklerine egemen olmuştur.
ROMA-TEMPIETTO
(TAPINAKÇIK)
(1449-1502)
•
Donato Bramante’nin önemli yapılarından
biridir.
•
St.Pietro’nun tasarımından önce bu yapının
avlusunda yapılmıştır.
•
Yüksek Rönesans’ın gerçek anlamda ilk yapısıdır.
• Rönesans dönemine ait pek çok yapıyo
resimleyen Rafaello, Vitrivius’un
kitabını incelemiş ve Roma’daki tarihi
eserleri belirleyip kentin eski eser
planını çıkarmya çalışmıştır.
• St.Pietro’nun yapımında Bramante
ile çalışmış, onun ölümünde de işi
devralmıştır.
RAFAELLO SANZIO
1483-1520
PPALAZZO VIDONI
CAFFARELLI
(B.1515)
•
Rafaello bu yapıda, Rucelai ve Cancelleria’daki
ceplerin pilastrlarını ve pencere biçimlerini
tamamen değiştirmiştir.
•
Piano nobile, ikiz Dor sütunların taşıdığı arşitrav
ile belirlenmiştir.
•
Pencereler çift sütunlar arasına alınmış içerlerk
bir cephe oluşturur.
•
Arşitrav, bir sütun başlığının üzerinde duran bir
lento veya kiriştir.
VILLA MADAMA
(1516-25)
Rafaello kentin Roma devri kalıntıları
üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda
dönemin saray ve hamam yapılarını
çağrıştıran, apsisli ve nişli odalarıyla bu
dönemin hareketliliğini yansıtan ve
yuvarlak iç avlusu bulunan bu yapıyı
yapmıştır.
MICHELANGELO
BUONARROTTI
1475-1564
•
Kendini heykeltıraş olarak tanımlayan ama
Vatikan’daki Sistine şapeline yaptığı fresklerle tanınan
ressam, merkezi plan üzerine yaptığı eskizleriyle
görüştüğü mimarları etkileyen ve mimari eserler de
veren ilginç bir kişilik, değerli bir şairdir. Mimari
eserlerini Yüksek Rönesan’ın sonuna doğru vermeye
başlamış ve Maniyerist dönemde devam etmiştir.
Aslında Maniyerizm’in kurucusu sayılır.
•
Michelangelo, Bramante’nin tasarımını yaptığı,
Rafael’in inşasını sürdürdüğü San Pietro’nun
planında bazı değişikler yaparak yapıyı kubbe
kasnağına kadar tamamlamıştır.
FLORANSA LAURENTIAN
KITAPLIĞI
(B.1524)
• İç mekandaki görünümler sanatçının, Medici ailesi için
yaptığı şapelde de görülür.
• St. Lorenzo Basilikası’na 1571 yılında eklendi.
FLORANSA MEDICI ŞAPELI
(1519-1534)
• San Lorenzo Basilikası'nda bulunur.
•
13. ve 17. yüzyıllar arasında Floransa‘da yaşayan en güçlü
aile olan Medici ailesinin üyelerinin bulunduğu şapeldir.
• Medici Şapeli, kilisenin bir parçası. 59 metre yüksekliğinde
olan sekizgen yapı, iç ve dış mimari açısından San Lorenzo
Bazilikası’nın ayırt edici bir özelliği konumundadır.
Madonna ve çocuğu yanındakiler
ise Medici ailesinin koruyucuları
Cosmas ve Damian‘dır.
Nemours Dükü Giuliano
Urbino Dükü Lorenzo
ROMA, PALAZZO FARNESE
(1517-49)
• İnşaata Sangallo başlamış, Michelangelo
devam ederek tamamlamıştır.
ROMA CAMPIDOGLIO
MEYDANI
(B.-1537)
• Meydanı Michelangelo tasarlanmış olmasına rağmen,
hala yapım aşamasındayken 1564 yılında öldüğünden
dolayı çalışmalarının tamamlandığını göremedi.
ROMA-ST. PIETRO
(PIYER/PETER’S)
KATEDRALI
(B.-1506)
•
İnşaatı yaklaşık 150 yıl süren yapının uzunluğu giriş dahil 210
m, transept genişliği137 m, orta nef yüksekliği 44m’dir. Yerden
73 m yükseklikteki kubbe kasnağının çevresi 191m, yüksekliği
20 m’dir. Dıştan 42 m çapındaki büyük kubbenin fener dahil
zeminden yüksekliği 136 m’dir. ( bazı kaynaklara göre 132,5
m, bazılarına göre de haç dahil yapının yerden yüksekliği 138
m olarak belirtilmiştir.)
•
İnşası tamamlanan yapıda, Floransa Katedralinde olduğu gibi
kentin simgesi bir kubbe ortaya çıkmıştır. Ancak bu yapıda
Rönesans ve Barok mimarların, taş ve oyma detaylarını çok iyi
bildikleri, fakat bir mimari birlik temin etmek için iş birliği
yapmadıkları da görülmüştür.
YAPININ İNŞASINDA
ÇALIŞAN MIMARLAR
Rönesans Mimarları
• Donato Bramante
• Rafaello Sanzio
• Michelangelo Buonarrotti
Barok Dönem Mimarları
• Giacoma Della Porta
• Carlo Maderna
• Gian Lorenzo Bernini
YAPININ INŞA AŞAMALARI
1. Aşama:
Donato Bramante (1444-1514) tarafından
hazırlanan tasarımda, dört ucu apsis gibi
kavisli sona eren bir haç plan, şemanın esasını
oluşturur. Dört köşede, 4 kule ve kulerle orta
mekan arasında bir çevre koridoru oluşturan
yine haç planlı 4 küçük şapel yer alır. Böylece
yapının planı kareye tamamlanacaktır.
Bu plan, Bramante tarafından Bizans
dönemine ait St. Peter’s bazilikasının yerinde
yapılacak yeni yapı için tasarlanır.
Michelangelo’nun tasarım değişikliği
2. Aşama:
•Köşe kulelerini kaldırarak kare planın yönünü değiştirir.
Donato Bramante’nin ölümünden sonra
yapının inşasına birlikte çalıştıkları Rafaello
Sanzio (1483-1520) devam eder.
•Rönesans’a özgü anlayışla tasarlanan ilk planda, ana kubbe
nişlerle hafifletilmiş kalın duvarlar tarafından taşıtılmak
istemiştir. Michelangelo ise kubbeyi kuvvetli ayaklar (4
paye) üzerine oturtmuş; yapı duvarlarını kalınlaştırmıştır.
3. Aşama:
Rafaello’nun ölümünden sonra Michelangelo
Buonarrotti (1475-1564), Bramante’nin
tasarımında değişikler yaparak yapıyı kubbe
kasnağı da dahil olmak üzere kubbesine
kadar tamamlar.
KAYNAK
• https://www.academia.edu/19756465/r%C3%B6nesans_mimarisi
•https://slideplayer.biz.tr/slide/2432843/
•https://www.rotasenin.com/medici-sapeli/
Download