Uploaded by User6816

Türk Patent Çevrimiçi Araştırma Uygulaması Hoşgeldiniz..

advertisement
Marka Bilgileri
Başvuru No
2017/101375
Başvuru Tarihi
09.11.2017
T escil No
2017 101375
T escil Tarihi
23.03.2018
Ulusl. T escil No
Evrak No
Marka İlan Bült en
Tarihi
12.12.2017
T escil Yay. Bült en
Tarihi
31.05.2018
Marka İlan Bült en
No
290
T escil Yay. Bült en
No
453
Ko ruma Tarihi
09.11.2017
Durum
Nice Sınıf ları
03 / 05 / 09 / 14 / 18 / 24 / 25
/ 35 /
T ür
Marka Adı
ekim 31
Vekil Bilgileri
HAT İC E KUT BAY VATAF
MARKİZ PAT ENT LT D. ŞT İ.
Sahip Bilgileri
T UBA DEMİR (6525524)
19 Mayıs Mah. İstiklal Cad. No:69 İlkadım Samsun T ÜRKİYE
T icaretHiz met
Mal ve Hizmet Bilgileri
Sınıf
Mal ve Hizmet ler
03
Beyaz latma ve temiz lik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar,
bulaşık yıkama maddeleri. Parfümeri; koz metik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar
için deodorantlar dahil;ilaç ihtiva eden koz metikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç). Diş bakımı
ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyaz latma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları. Aşındırıcı
ürünler: z ımpara bez leri, z ımpara kağıtları, ponz a taşları, aşındırıcı pastalar. Deri, vinil, metal ve ahşap için
parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks.
05
İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve veterinerlik amaçlı
kimyasal reaktif maddeler, ilaç ihtiva eden koz metikler. T ıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun diyetetik
maddeler; diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; z ayıflama amaçlı tıbbi müstahz arlar; bebek mamaları; tıbbi
amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler. Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihaz lar hariç) : diş dolgu
maddeleri, diş kalıbı alma maddeleri, protez ve yapay diş yapıştırma ve tamir maddeleri. Hijyen sağlayıcı ürünler:
pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuklar, yetişkinler ve
evcil hayvanlar için bez ler. Zararlı böcek, z ararlı bitki, z ararlı mantar ve kemirgenleri yok edici maddeler. İnsan ve
hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı temiz leyici ve kötü kokuları giderici maddeler. Dezenfektanlar,
antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar, ilaçlı sabunlar, dezenfekte edici sabunlar, antibakteriyel el
losyonları.
09
Bilim, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, sanayide ve laboratuvarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri,
cihaz ları: tıbbi amaçlı olmayan termometreler, barometreler, ampermetreler, voltmetreler, nem ölçerler, test cihaz ları,
teleskoplar, periskoplar, pusulalar; taşıt göstergeleri; laboratuvarlarda kullanılan malzemeler: mikroskoplar,
büyüteçler, dürbünler, deney malzeme ve cihaz ları. Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana
getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihaz lar: kameralar, fotoğraf makineleri, televiz yonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve
oynatıcı cihaz lar, mp3 çalar, bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, giyilebilir teknolojik cihaz lar (akıllı saatler,
bileklikler, başa takılan cihaz lar), mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar; haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihaz lar ve
bilgisayar çevre donanımları: cep telefonları ve bunların kılıfları, sabit telefonlar, telefon santralleri, bilgisayar
yaz ıcıları, tarayıcılar, fotokopi makineleri. Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar
programları ve yaz ılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen
elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş
sinema filmleri, diz iler ve video müz ik klipleri. Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları. Bilet
otomatları, nakit para çekme makineleri. Makine ve cihaz ların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı iletkenler,
elektronik devreler, entegreler, yongalar (çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik kilitler,
fotoseller, elektronik açma kapama mekaniz maları, algılayıcılar (sensörler). Birim z amandaki tüketim miktarını
ölçen sayaçlar ve z aman ayarlayıcıları. Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar. Göz lükler,
güneş göz lükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. Elektrik enerjisini iletim,
dönüştürme, depolama kontrol cihaz ları ve araçları: fişler, buatlar, anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar,
starterler, elektrik panoları, rez istanslar, soketler, transformatörler, adaptörler, şarj cihaz ları, elektrik, elektronikte
kullanılan kablolar, piller, aküler, elektrik enerjisi üretimi için güneş panelleri. Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan
cihaz lar (taşıt alarmları hariç), elektrikli z iller. T rafikte kullanım amaçlı sinyaliz asyon, işaretle bildirme cihaz ları ve
araçları. Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihaz ları (yangın söndürme hortumları
ve yangın söndürme vanaları dahil). Radarlar, deniz altı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı
aletler ve cihaz lar. Dekoratif mıknatıslar. Metronomlar.
14
Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol
düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar. Saatler ve z aman ölçme cihaz ları (kronometreler ve parçaları, saat
kordonları dahil). Değerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar. T espihler.
18
İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. Derilerden, deri taklitlerinden
veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri
veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar muhafaz aları, bavullar, valiz ler. Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri,
güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.
24
Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar. Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık
kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular. T ekstilden bayraklar, flamalar, etiketler. Bebekler için kundak örtüleri.
Kampçılar için uyku tulumları.
25
Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar,
eşarplar, kemerler. Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler,
kepler.
35
Reklamcılık, paz arlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hiz metler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların
organiz asyonu hiz metleri, reklam amaçlı tasarım hiz metleri; alıcı ve satıcılar için online paz aryeri (internet sitesi)
sağlama hiz metleri. Büro hiz metleri; sekreterlik hiz metleri, gazete aboneliği düzenleme hiz metleri, istatistiklerin
derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hiz metleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale
getirilmesi, telefon cevaplama hiz metleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve
mali müşavirlik hiz metleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hiz metleri, ithalatihracat acente hiz metleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik
işlemleri gibi iş takibi) hiz metleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hiz metleri. Müşterilerin
malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Beyaz latma ve temiz lik amaçlı maddeler: deterjanlar,
çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri. Parfümeri; koz metik ürünleri,
kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil;ilaç ihtiva eden koz metikler hariç).
Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç). Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyaz latma
maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları. Aşındırıcı ürünler: z ımpara bez leri, z ımpara kağıtları, ponz a
taşları, aşındırıcı pastalar. Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri,
cilalama amaçlı vaks. İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve
veterinerlik amaçlı kimyasal reaktif maddeler, ilaç ihtiva eden koz metikler. T ıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma
uygun diyetetik maddeler; diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; z ayıflama amaçlı tıbbi müstahz arlar; bebek
mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler. Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihaz lar hariç) : diş
dolgu maddeleri, diş kalıbı alma maddeleri, protez ve yapay diş yapıştırma ve tamir maddeleri. Hijyen sağlayıcı
ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuklar,
yetişkinler ve evcil hayvanlar için bez ler. Zararlı böcek, z ararlı bitki, z ararlı mantar ve kemirgenleri yok edici
maddeler. İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı temiz leyici ve kötü kokuları giderici maddeler.
Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar, ilaçlı sabunlar, dezenfekte edici sabunlar,
antibakteriyel el losyonları. Bilim, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, sanayide ve laboratuvarda kullanım amaçlı
olanlar dahil ölçme aletleri, cihaz ları: tıbbi amaçlı olmayan termometreler, barometreler, ampermetreler, voltmetreler,
nem ölçerler, test cihaz ları, teleskoplar, periskoplar, pusulalar; taşıt göstergeleri; laboratuvarlarda kullanılan
malzemeler: mikroskoplar, büyüteçler, dürbünler, deney malzeme ve cihaz ları. Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya
yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihaz lar: kameralar, fotoğraf makineleri, televiz yonlar, videolar,
cd-dvd kayıt ve oynatıcı cihaz lar, mp3 çalar, bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, giyilebilir teknolojik
cihaz lar (akıllı saatler, bileklikler, başa takılan cihaz lar), mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar; haberleşme ve
çoğaltma amaç
35
lı cihaz lar ve bilgisayar çevre donanımları: cep telefonları ve bunların kılıfları, sabit telefonlar, telefon santralleri,
bilgisayar yaz ıcıları, tarayıcılar, fotokopi makineleri. Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş
bilgisayar programları ve yaz ılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt
edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş
çekilmiş sinema filmleri, diz iler ve video müz ik klipleri. Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.
Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri. Makine ve cihaz ların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı
iletkenler, elektronik devreler, entegreler, yongalar (çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar;
elektronik kilitler, fotoseller, elektronik açma kapama mekaniz maları, algılayıcılar (sensörler). Birim z amandaki
tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve z aman ayarlayıcıları. Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı
donanımlar. Göz lükler, güneş göz lükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. Elektrik
enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihaz ları ve araçları: fişler, buatlar, anahtarlar, şalterler, sigortalar,
balastlar, starterler, elektrik panoları, rez istanslar, soketler, transformatörler, adaptörler, ş rj cihaz ları, elektrik,
elektronikte kullanılan kablolar, piller, aküler, elektrik enerjisi üretimi için güneş panelleri. Ana fonksiyonu uyarı ve
alarm olan cihaz lar (taşıt alarmları hariç), elektrikli z iller. T rafikte kullanım amaçlı sinyaliz asyon, işaretle bildirme
cihaz ları ve araçları. Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihaz ları (yangın
söndürme hortumları ve yangın söndürme vanaları dahil). Radarlar, deniz altı radarları (sonarlar), gece görüşü
sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihaz lar. Dekoratif mıknatıslar. Metronomlar. Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil);
altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar.
Saatler ve z aman ölçme cihaz ları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil). Değerli metalden mamul
müsabakalarda verilen kupalar. T espihler. İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler,
astarlık deriler. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer
almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar muhafaz aları, bavullar,
valiz ler. Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer
kayışları. Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar. Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar,
yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular. T ekstilden bayraklar, flamalar, etiketler. Bebekler için kundak
örtüleri. Kampçılar için uyku tulumları. Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler,
çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş
giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler. mallarının bir araya getirilmesi hiz metleri; (belirtilen hiz metler
perakende, toptan satış mağaz aları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)
Başvuru İşlem Bilgileri
Tarih
T ebliğ Tarihi
İşlem
Açıklama
Marka Başvurusu
09.11.2017
Başvuru
28.11.2017
Şekli İnceleme T amamlandı
28.11.2017
Uz man Benzerlik Araştırması
28.11.2017
11.12.2017
YAYIN KARARI
08.03.2018
12.03.2018
T escil ücreti bildirim yaz ısı
23.03.2018
26.03.2018
T escil belgesi ve üst yaz ısı
23.03.2018
T ESCİL EDİLDİ
Belge No ksan Tamamlama
20.03.2018
Evrak Girişi
Başvurunuz tescil edilmiştir.
Download