Uploaded by User6583

Medya Sunum pptx

advertisement
“Strateji olmadan yaratılana
‘sanat’ denir. Strateji ile yaratılana
ise ‘reklam’...”
Medya Stratejisi
Medya Stratejisi medya planlama dünyasında yaptığımız
her şeye yön verir.
Yaptığımız en basit anlatımıyla; reklamverenin pazarlama
ve reklam hedeflerini ele alıp yapılacak yatırıma en iyi
geri dönüşü sağlayacak iletişim stratejisini geliştirmektir.
Kimi hedeflemeliyiz?
Nerede reklam yapmalıyız?
Ne zaman reklam yapmalıyız?
Hangi mecraları kullanmalıyız?
Seçtiğimiz mecraları ne ağırlıkta kullanmalıyız?
Tüm bu soruların ve daha bir çok sorunun yanıtları
iletişim stratejisini oluşturur.
Marka İletişiminde Medyanın Yeri:
Geçmiş
Marka
Pazarlama
Stratejisi
Reklam
Stratejisi
Yaratıcı
Strateji
Medya
Stratejisi
Medya planlama ve satın alma
artık sadece
“yüksek indirim almak”
anlamına gelmiyor.
Medya planlamanın tanımı değişti...
DOĞRU HEDEF KİTLE
Uygun Strateji
İLETİŞİM AĞIRLIĞI
DOĞRU YER
MECRA DAĞILIMI
Reklamın hedefi:
Marka bilinirliği yaratmak /
Bilinirliği arttırmak
DOĞRU ZAMAN
YARATICI MEDYA
KULLANIMI
Rakiplerden
farklılaşmak
YARATICI REKABET
Marka İletişiminde Medyanın Yeri:
Bugün
Ürün sayısı
Bölünen hedef kitle
Farklı mecra seçimi
Medya maliyeti
Reklam yoğunluğu
Marka
Pazarlama
Stratejisi
Çoklu Ürün
İletişim
Stratejisi
Ürün Reklam
Stratejisi
Ürün Reklam
Stratejisi
Ürün Reklam
Stratejisi
Yaratıcı Strateji
ve Medya Planı
Yaratıcı Strateji
ve Medya Planı
Yaratıcı Strateji
ve Medya Planı
Stratejik Medya Planlama Süreci
Bilgi toplama
Anlama - Araştırma
Medya Stratejisini Oluşturma
Kontrol
Uygulama
Takip
Medya Stratejisini Oluşturma
Tüketicinin mecralarla olan ilişkilerinin
tanımlanması
Aktivite alanına (coğrafi olarak) ve
zamanlamalara karar verilmesi




Tüketicinin ürün/hizmetle ilişkisi
Satın alma davranışı
Dağıtım ağı
Kampanya zamanlamaları
Mecra seçimi
Mecra ağırlıklarının tespiti
Mecraların birbirleriyle ilişkilendirilmesi
Mecra Seçim Süreci
Planlama sürecinin en önemli
parçalarından biridir.
Tek başına ele alınamaz.
Hangi mecranın seçileceği




Medya hedeflerine
Hedef kitleye
Coğrafi erişim hedefine (ulusal,
bölgesel, yerel)
Bütçeye
bağlıdır
Her şey bir medya aracıdır...
Satış Kanalı
Televizyon
Radyo
Sosyal Medya
Doğrudan Postalama
Tanzim/teşhir
Gazeteler
Semt Pazarları
Etkinlikler
Tüketici
Kontakları
Kiosklar
Dergiler
Internet
Sinema
Cep telefonları
Açıkhava
POP
Filmler
Diziler
CD
Parklar
Transit Medya
Kaybolmanın
bu denli kolay olduğu...
...uçsuz bucaksız
medya ortamında...
...en temel gereklilik
mecraları ve tüketici
ile ilişkilerini iyi anlamaktır.
Farklı Mecra Kullanımının Nedenleri
Bireylere sadece bir mecradan ulaşmanın mümkün
olmaması,
Başlangıçta hedeflenen erişimi sağladıktan sonra daha
düşük maliyetli bir mecra kullanımıyla yayını tekrarlamak,
Reklam kampanyasının yaratıcı etkisini
arttırmak/pekiştirmek için ek bir mecranın desteğini
kullanmak,
Mecralara farklı görevler yüklemek (Ana mecra
yayındayken broşürleri yazılı basın yoluyla iletmek),
Birden fazla mecra kullanımının yaratacağı toplu etki ile
sinerji yaratmak
Televizyon
Televizyon
Kısa sürede en yüksek
erişimi sağlayan mecra
Ses-görüntü, renk ve
hareket
Kişi başına düşük maliyet
Program seçebilme imkanı
Bölgesel/Yerel kullanım
imkanı
Esnek ve yaratıcı
Prestijli
Satış kanalları üzerinde etkili
Diğer mecralara oranla daha
fazla araştırma yapılması
Radyo
Radyo
Düşük maliyetler (yapım +
yayın)
Yüksek frekans
Farklı radyo kanalları ile farklı
hedef kitlelere ulaşabilme imkanı
Bölgesel/yerel kullanım imkanı
Mobil hedef kitlelere ulaşabilme
olanağı
Dinleyici ile yakın ilişki
(interaktif)
Zamanlama tercihi yapılabilmesi
(satın alma açısından da olumlu)
Materyal teslimi için yeterli süre
Promosyon olanağı
Gazete
Gazete
Yüksek erişim
Hızlı geri dönüş
Karmaşık mesajları daha
detaylı anlatabilme imkanı
Bölgesel kullanım imkanı
Bütçe kullanım çeşitliliği
Insert-broşür-kupon
dağıtabilme imkanı
Dergi
Dergi
Gazeteye göre yüksek
baskı kalitesi
Uzun ömürlü
Hedef kitle ile birebir
örtüşmesi
Hedef kitle ile yakın ilişki
Karmaşık mesajları daha
detaylı anlatabilme imkanı
Prestijli
Sinema
Sinema
Görüntü-ses, renk ve
hareket
Üst gelir grubuna
erişebilme imkanı
Yerel ve bölgesel erişim
olanağı
Tutsak izleyici (Captive
audience) : reklamdan
kaçmanın olanaksızlığı
İyi hedefleme
Prestijli
Açıkhava
Açıkhava
Doğru yer seçimleri ile
hedef kitlelere birebir
ulaşabilme olanağı
Bölgesel - yerel kullanım
imkanı
Yüksek frekans
Düşük erişim maliyeti
Dikkat çekici olması
Değişik kullanım
olanakları (billboard,
raket, mobil, vs.)
Yaratıcı kullanımda sınırsız
olanaklar
Internet
Internet
Doğru site seçimleri ile
hedef kitlelere birebir
ulaşabilme olanağı
İnteraktif olması
Çok esnek olması
Tüketiciye diğer
mecralara oranla daha
fazla bilgi verebilme
olanağı (örneğin, linkler
yardımıyla)
Genç, eğitimli ve üst gelir
grubundan tüketicilere
ulaşma imkanı
Sosyal Medya
Yazılım odakli bir sistem
olması
Her zaman her yerden
bilgiye erişilebilir bir sistem
sağlanması
Kurumların BT maliyetlerine
ciddi anlamda tasarruflar
getiriyor olması
Yönetim kolaylığı
Self servis hizmet sunabilme
özelliği
Kullanım miktarına göre
ücretlendirme yapılabilmesi
Ürün güncellemelerinin
kolaylıkla yapılabilmesi
TEŞEKKÜR EDERİZ…
Download