Kitle İletişim Araçları

advertisement
Kitle İletişim Araçları :
Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla "kitlesel bir
boyutta ileti dağıtabilen araçlar" olarak tanımlanabilir.
Kitle iletişim araçları; haber ve bilgi verme amacı başta
olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan,
belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli
olarak ulaşan araçlardır.
Başlıca Kitle İletişim Araçları Şunlardır :

















- Posta
- Telgraf
- Telefon
- Faks
- Gazete
- Radyo
- Televizyon
- Uydular
- Bilgisayarlar (İnternet ve e-posta)
Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere
ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları
denilmektedir.
Kitle iletişim araçlarının amacı amacı düşünce, fikir,
haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere
ulaştırabilmektir.
Kitle iletişim araçları; "Daha geniş kitlelere, çevrelere
seslenebilmek, onlarla iletişim kurmak için gerçekleştirilen
elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının
kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir
araçtır."
Kitle İletişim Araçları’nın Özellikleri :

Kitle iletişim araçları, sosyal statüsüne göre herhangi bir farklı
yaklaşım oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda
ulaştırabilmektedir.

Kitle iletişim araçları, yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik
(yayın periyodu) gösterir.

Kitle iletişim araçları, sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda
kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olurlar; bu talep,
zamanla alışkanlığa, hatta ihtiyaca dönüşür.

Kitle iletişim araçları ile aktarilan iletiler, belge niteliği ve değeri
taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyi ikna etme özelliğini de
kazanmaktadır.

Özellikle radyo ve televizyon, iletiyi olay anında aktarabilme
özelliğine sahiptir.

Kitle iletişim araçları ile gerçekleşen iletişim sürecinde, geri besleme
imkâni yoktur; bu nedenle, alıcının tepkisi anında ölçülememektedir.
Kitle İletişim Araçları’nın Omurgası :
Kitle İletişim Araçları’nın İşlevleri :
1. Haber verme, eğitme, eğlendirme,
2. Dış dünyayı görmemizi sağlama,
3. Kültürün toplumumuzdan, bizden sonraki toplumlara ve nesilden
nesile geçisini sağlama,
4. Eşya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım etme,
5. Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal
hareketlerde genel rizaya ulasma arasinda bağ kurmamıza yardım
etme" olarak sınıflandırmıştır.
Hazırlayanlar:
Download