Çevre politikası

advertisement
Çevre politikası
Sorumluluğumuz
MAN Truck & Bus, şirket ve toplumun bir parçası olarak iş süreçlerimiz üzerinde ciddi etkileri olan evrensel zorlukların
üstesinden gelmektedir. İklim ve çevre korumasını, demografik değişimi, globalleşmeyi ve kentselleşmeyi işimize büyük
etkisi olan zorluklar olarak belirledik. Değişen dünyada sorumluluk bilinciyle hareket ederken toplum ve çevre gelişimine
katkı sağlıyoruz.
UN Global Compact'ın insan hakları, iş standartları, çevre koruması ve yolsuzlukla mücadele alanlarında kabul edilmiş
ilkeleri altına imza attık. Ayrıca MAN Code of Conduct ile kendimizi yükümlü tuttuğumuz şirket içi ilkeler belirledik. Şirket
sorumluluğumuzun kapsamını belirlemek için şirket stratejimizin sabit öğelerini oluşturan Corporate Responsibility (CR) ve
iklim stratejisini geliştirdik. CR stratejisini hayata geçirmek için tüm değer yaratma zincirini karşılayan hareket alanları
oluşturduk. Bu hareket alanları için, uluslararası arenada tüm şirket departmanları için geçerli olan ve tüm dahili ve harici
ilgi ve talep gruplarını hedef alan bir politika geliştirdik. Tüm değer yaratma zincirinde CR stratejisini hayata geçirmek için
tedarikçilerimizle ortak değerler tanımlamak ve yaşamak istiyoruz. Ayrıca müşterilerimizin beklentilerine verimli bir ürün ve
servis portföyü ile cevap vermek istiyoruz.
Bizler, yönetim kurulu üyeleri ve işçi temsilcileri olarak şirket sorumluğunun hayata geçirilmesi konusunda model
rolümüzün farkındayız. Politikalardaki ilkeleri iş yerinde uygulama konusunda çalışanlarımıza güveniyoruz. Bunun için
ön koşul, gerekli kaynakların sağlanmasıdır. Bu çabalarımızla insan ve çevre konusunda ekonomiye kalıcı katkılarda
bulunuyoruz.
İlkemiz
Ekolojik sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere „Çevreyi güvenle koruma“ alanında doğal kaynakları ve çevreyi koruma
yükümlülüğünü üstlendik. Şimdiye dek çevre koruması konusunda üretim merkezlerimize odaklanmıştık. Ancak motorlu
taşıt alanında olumsuz çevre etkileri daha çok kullanım aşamasında ortaya çıktığından odağımızı, üretim merkezlerini
aşarak tüm ürün ömrünün çevreye etkilerini kapsayacak şekilde genişlettik. Tüm değer yaratma zincirinde çevre
standardının arttırılmasını hedefliyoruz. Yasal yönergelerin, resmi düzenlemelerin ve çevre koruma yönetmeliklerinin ve
normlarının uygulanması, sürekli iyileştirilmesi hususunda en asgari taleplerdir. Bu şekilde şirketimizin ve ürünlerimizin
geleceğe yönelik sürdürülebilirliğini güvence altına almış oluyoruz ve aynı zamanda toplumun sürdürülebilir bir şekilde
geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Vizyonumuz, doğanın rejenerasyon kapasitesini zorlamayan kaynak kullanımı
yönünde.
Her birey önemlidir
Ürünlerimiz ve üretim sürecimizde örnek niteliğinde çevre standartları yaratma yönündeki hedefimize ulaşabilmemiz için
her bir çalışanın çaba sarf etmesi çok önemlidir. Çevre koruma konuları sabit bir şekilde eğitimlere ve ek eğitimlere dahil
ederek ve iş yerinde ve evde bilinçli bir şekilde hareket ederek tüm çalışanlara sorumluluk kazandırmayı ve çalışanları iş
yerinde ve evde çevre bilinçli bir şekilde hareket etmek için motive etmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde her bir birey çevre
korumasının arttırılmasına katkı sağlayabilir.
03/2016
Çevre politikası
Çevreye verilen zararın en aza indirgenmesi
Sürekli olarak daha süreç planlamasını su, hava, toprak ve biyolojik çeşitlilik üzerinde mümkün olduğunca az olumsuz etki
yaratacak şekilde yapılandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca üretim tesislerimizle daha yüksek çevre standartlarını
karşılayabilmek üzere yeni yatırımları ve onarımları arttırmak istiyoruz.
Doğal kaynakların korunması
Hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve işletim maddelerini her zaman optimize edilmiş bir şekilde kullanarak üretim
merkezlerimizde kaynak verimini arttırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, atıkların kapalı bir döngüde yeniden kullanılmasıdır.
Bu hedefimize tüm değer yaratma zincirinde isabetli kaynak kullanımıyla ve kaçınılmaz atıklar için yüksek bir yeniden
değerlendirme oranıyla ulaşmayı planlıyoruz. Ayrıca su kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılmasını hedefliyoruz. Yakın
zamanda tüm değer yaratma zincirindeki su tüketimini tespit etmek, tüketimi azaltmak ve kullanılan suyu temizleyerek
döngüye geri kazandırmak üzere isabetli önlemler alacağız. Ayrıca üretim aşamasında çözücü madde tüketimini ve zararlı
madde emisyonunu azaltmaya yönelik önlemler üzerinde çalışacağız.
Kullanım aşamasında çevre korumasının arttırılması
Çevrenin korunmasına yönelik en büyük katkının ürünlerimizin kullanım aşamasında sağlanabileceğinin farkındayız.
Enerji tüketimi, emisyon ve işletim maddesi kullanımı sonucu ortaya çıkan çevresel yükü azaltmak için daha ürünlerin
geliştirilmesi aşamasında çevre faktörünü karar alma sürecinin odak noktasına alıyoruz. Tüm bunların yanı sıra
ürünlerimizin çevreye etkileri hususunda geliştirilmesine yönelik yatırım yapmaya ve geri dönüşüm kapasitelerini optimize
etmeye devam edeceğiz. Bu şekilde müşterilerimizin yüksek beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz.
Çevre yönetimi
Gerçekleşme oranını ve sürecin başarısını ölçmek ve denetlemek üzere entegre yönetim sisteminin bir parçası olarak
çevre yönetim sistemini oluşturduk. Bu şekilde çevre korumasına katkımız sürekli artacaktır. İlerlemeler düzenli olarak
yönetim kuruluna bildirilecektir.
Joachim Drees
Athanasios Stimoniaris
Ulf Berkenhagen
Dr. Carsten Intra
Yönetim Kurulu Başkanı
Şirketler Grubu
Tedarik
Üretim ve Lojistik
İşletme Komitesi Başkanı
Araştırma ve Geliştirme
Jan-Henrik Lafrentz
Josef Schelchshorn
Heinz-Jürgen Löw
Finans, IT ve Hukuk
Personel ve İş Müdürü
Satış ve Pazarlama
03/2016
Download