Uploaded by User6324

Homeobox Genler

advertisement
Homeobox Genleri Nelerdir......
Homeobox genleri, erken embriyonik gelişim sırasında
birçok vücut yapısının oluşumunu yönlendiren genlerin
benzeridir. İnsanlarda homeobox gen ailesi tahmini 235
fonksiyonel gen ve 65 pseudogenes içerir (protein
yapımında talimat vermeyen yapısal olarak benzer
genler). Homeobox genleri her insan kromozomu
üzerinde bulunur ve sıklıkla kümeler halinde görünürler.
Bu gruplamalar tutarsız olarak kullanılmasına rağmen,
homeobox genlerinin birçok sınıfı ve alt aileleri
tanımlanmıştır.
Homeobox genleri, homeodomain olarak bilinen 60
protein yapı taşı (amino asidi) dizisi yapmak için talimatlar sağlayan belirli bir DNA
sekansı içerir. Pek çok homeodomain içeren proteinler transkripsiyon faktörleri
olarak hareket ederler; bu da diğer genlerin aktivitesine bağlanmalarını ve kontrol
etmelerini sağlar. Homeodomain, hedef genlerin spesifik düzenleyici bölgelere
bağlayan (bağlayan) proteinin parçasıdır.
Homeobox ailesindeki genler, gelişim sırasında çok çeşitli kritik faaliyetlerde
bulunur. Bu aktiviteler, anterior-posterior eksende (hayvanların başından
kuyruklarına doğru uzanan sanal çizgi) ekstremite ve organların oluşumunun
yönlendirilmesini ve hücrelerin belirli fonksiyonların (farklılaşma) gerçekleştirilmesi
için olgunlaştığı süreci düzenlenmesini içerir. Bazı homeobox genleri tümör
baskılayıcı olarak görev yapar, bu da hücrelerin büyümesini ve çok hızlı bir şekilde
bölünmesini veya kontrolsüz şekilde korunmasını sağlar.
Homeobox genleri çok önemli fonksiyonlara sahip olduklarından, bu genlerdeki
mutasyonlar çeşitli gelişimsel bozukluklardan sorumludur. Örneğin, homeobox
genlerinin HOX grubundaki mutasyonlar tipik olarak ekstremite malformasyonlarına
neden olur. PAX homeobox genlerinde meydana gelen değişiklikler genellikle göz
bozukluklarına neden olur ve MSX homeobox genlerindeki değişiklikler anormal bir
baş, yüz ve diş gelişimine neden olur. Ek olarak, bazı homeobox genlerinin artmış
veya azaltılmış aktivitesi, hayatın ilerleyen dönemlerinde çeşitli kanser türleri ile
ilişkilendirilmiştir.
Bu gen ailesindeki gen örnekleri: ALX4, ARX, HOXB13, OTX2, PAX3, PAX6, POU3F4,
SHOX, SIX3.............vs.
Download