Uploaded by User5358

notlar

advertisement
Bisiklet tarihçesi ve bisiklet yolu
Bisiklet biyo enerji kullandığından çevreye zarar vermez. Sürdürülebilir enerji kullanır.
Süre ve güzergah esnekliği sağlar, yer kaplamaz kentsel mekana daha verimli kullanılabilecek alan
bırakır.
Maliyeti , kazalarda ölümcül yara alma oranı düşük, sağlığa yararlıdır.
Eğime, iklime ve kazalara karşı hassastır. Her yaştan ve özellikten kullanıcıya uyum sağlamaz.
* Uzun mesafeler sorun oluşturur. Çözümü toplu taşımalarda kendine yer bulabilmesinde saklıdır.
Yoğun trafikte bisiklet kendine yer bulamaz ve kazalara açık haldedir. Yoğun trafiğin olduğu
bölgelerde artan motorlu araç sayısı daha da yoğunluğa ve sıkışıklığa sebebiyet verir. Bisiklet
kullanımı hem yoğunluğun azalmasına hem trafikte geçirilen zamanın kısalmasına yardımcı olur.
Toplu taşımada otobüs askı sistemi az kapasiteli, sürüş güvenliği ve bisiklet güvenliği açısından düşük,
iniş binişlerde diğer yolcular için sıkıntı oluşturabilir. Bisikletli açısından yorgunluğu azaltır, ulaşımı
kolaylaştırır.
İzmir ve Kocaeli bisiklet askısı var. Yeterli değil.
kentleri örneklerinde üzerinde bisiklet resmi olan vagonlara bisiklet ile
binilebilmektedir (Şekil 8) (6). Hollanda, Danimarka, İngiltere, Almanya,
Fransa, Kanada ve ABD kentlerinde, özellikle banliyö hatlarında bu uygulamaya
sıkça rastlanmaktadır.
Kent Bisikleti
Türkiye kentlerinde kent bisikleti uygulamaları İstanbul, İzmir, Kocaeli,
Konya, Kayseri, Çanakkale, Antalya, Muğla, İzmir Karşıyaka gibi şehirlerde
Uygulanmaya başlanmıştır
Dünyada bisiklet kullanımı ve Türkiye de ortaya cıkışı.
Bisiklet yol uygunsuzluğu,bisiklet yol yetersizliği, güvenlik, ulaşımla bütünleşememesi,yeterli teşvik
yok,
Gaziantep son yıllarda artan trafik yoğunluğunu kaldıramamış alternatif çözümlerle ve toplu taşıma
kullanımı nın artırılmasıyla yükü hafifletmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çözümler yeterli
gelmemekle birlikte şehrin yoğunluğunun giderek artmasına da engel olamamaktadır.
Bisiklet kullanımı sürdürülebilir ulaşımın da bir parçası olduğundan dünyanın çevreci kaynak
kullanımına uygun bir ulaşım çeşididir.
Kentlerin büyümesi ve nüfus artışı şehir içi bisiklet kullanımını zorlaştırmaktadır. Mesafeler uzak,
trafik yoğun ve güvensiz, yollar sürüş için uygun değildir.
Sürdürülebilir yol güvenliği Hollanda.
Ayrıca, yol sorunlarının doğru tespit edilip, bunlara çözüm bulma konusunda tüm yetkili
kurumların ortak çalışması, yapılan çalışmaların sürekliliğinin sağlanması ve yapılan
çalışmalara ilave yapılabilecek iyileştirme çalışmalarının doğru bir şekilde belirlenmesi
şeklinde uyguladığı bu ulaşım politikası sayesinde, Avrupa’nın en az ölümlü kaza oranına ve
en güvenli yollara sahip ülkelerinden biridir.
YAYA-BİSİKLET ULAŞIMI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:
HOLLANDA ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Dr. Funda Türe Kibar1, Prof. Dr. Fazıl Çelik2,
Arş. Gör. Bengi Pınar Aytaç3
GİRİŞ
BİSİKLET
BİSİKLET YOLU
Dünyada bisiklet yolu kullanım örnekleri
Türkiyede bisiklet yolu kullanım örnekleri
GAZİANTEP
Görüşme değerlendirme
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Download