Uploaded by User11384

Üniversite öğrencilerinin bisiklet kullanım anketi - Google Formlar

advertisement
23.04.2022
Üniversite öğrencilerinin bisiklet kullanım anketi
Üniversite öğrencilerinin bisiklet kullanım anketi
* Gerekli
1.
1.Yaşınız *
2.
2.Cinsiyetiniz *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
kadın
erkek
Diğer:
3.
3.Öğrenim durumunuz *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
ön lisans
lisans
yüksek lisans
doktora
4.
4.Hangi şehirde yaşıyorsunuz? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Bursa
İstanbul
Ankara
İzmir
Diğer:
https://docs.google.com/forms/d/1mT00a0pqvQULDMW80O3zyiQxTGs63eeuY5iIZrOWgrA/edit
1/4
23.04.2022
5.
Üniversite öğrencilerinin bisiklet kullanım anketi
5.Bisiklet sürmeyi biliyor musunuz? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Evet, biliyorum.
Hayır, biliyorum.
6.
6.Sizce bisiklet sürmeyi bilmek bir zorunluluk mudur? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hiç değildir
7.
kesinlikle zorunluluktur
7.Yaş ilerledikçe bisiklet sürmeyi öğrenmek zorlaşır mı? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
çok zordur
8.
çok kolaydır
8.Bisiklet kullanımını gündelik hayatta ne olarak görüyorsunuz? *
Uygun olanların tümünü işaretleyin.
sosyal bir aktivite
ulaşım aracı
spor aracı
Diğer:
9.
9.Bisiklet sürmek eğlenceli bir sosyal aktivite midir? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
hiç katılmıyorum
https://docs.google.com/forms/d/1mT00a0pqvQULDMW80O3zyiQxTGs63eeuY5iIZrOWgrA/edit
9
10
kesinlikle katılıyorum
2/4
23.04.2022
10.
Üniversite öğrencilerinin bisiklet kullanım anketi
10.Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanıyor musunuz? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
evet kullanıyorum
hayır kullanmıyorum
11.
11.Sizce bisiklet ulaşımı kolaylaştırır mı? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hiç katılmıyorum
12.
kesinlikle katılıyorum
12.Yaşadığınız şehirdeki bisiklet yolllarını yeterli buluyor musunuz? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tamamen yetersiz
13.
oldukça yeterli
13.Şehir içi trafikte bisiklet sürmeyi güvenli buluyor musunuz? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tamamen güvensiz
14.
oldukça güvenli
14.Bisiklet sürmek sizce günlük spor antremanlarına eş değer midir? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
hiç katılmıyorum
https://docs.google.com/forms/d/1mT00a0pqvQULDMW80O3zyiQxTGs63eeuY5iIZrOWgrA/edit
9
10
kesikle katılıyorum
3/4
23.04.2022
15.
Üniversite öğrencilerinin bisiklet kullanım anketi
15.Bisiklet sürmek sizce sağlığa faydalı mıdır? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hiç katılmıyorum
16.
kesinlikle katılıyorum
16.Bisiklet sürmek sizce stresi azaltır mı? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hiç azaltmaz
17.
kesinlikle azaltır
17.Bisiklet sürmek sizce uyku problemlerine faydalı mıdır? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
hiç değidir
10
kesinlikle faydalıdır
18.
18.Bisiklet sürmek size ne hissettiriyor? *
19.
19.Bisiklet federasyonları hakkında ne düşünüyorsunuz? *
20.
20.Bisiklet kullanımının çevre sorunlarını azalttığını düşünüyor musunuz, neden?
*
Bu içerik Google tarafından oluşturulmamış veya onaylanmamıştır.
Formlar
https://docs.google.com/forms/d/1mT00a0pqvQULDMW80O3zyiQxTGs63eeuY5iIZrOWgrA/edit
4/4
Download