SESSİZ SAKİN ALANLARIN OLUŞTURULMASI KAPSAMINDA

advertisement
SESSİZ SAKİN ALANLARIN OLUŞTURULMASI KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN
PROJELER İÇİN
•
•
•
•
•
•
•
•
Hava alanları ve sanayi bölgelerinden uzak yaşam alanlarının sokak ve caddelerin tesis edilmesi,
Yoğun karayolu ve demiryolu trafiğinden uzakta Konut, okul, hastane gibi gürültüye duyarlı
alanların oluşturulması,
Şehir içi trafiğinin azaltılmasına yönelik projeler ile Araç trafiğine kapalı sadece yayaların
kullanımına açık olan sokak ve caddelerin düzenlenmesi,
Trafiği yoğun karayolu ve demiryolu güzergahı boyunca, uygun yerlere gürültü
bariyerlerinin kurulması,
Ağaçlar ve çalılıklar aracılığıyla ses enerjisinin dağıtılıp, absorbe edilmesi için park, bahçe ve yeşil
kuşak ağaçlandırılmasına yönelik projeler,
Şehir içinde motorlu taşıt trafiğinden kaynaklanan gürültü ve binalarda enerji kayıplarının
azaltılması için yapılarda ses ve ısı yalıtımına yönelik projeler,
Yeni Bisiklet yollarının inşası, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler,
Yerleşim yerlerinde, gürültü rahatsızlığının önlenmesi ve sağlığın bozulmaması için yapılarda ses
yalıtımına önem verilmesine ilişkin projeler.
Download