Uploaded by User4706

3.sınıf-deneme

advertisement
15 Türkçe
15 Matematik
15 Fen Bilimleri
15 Hayat Bilgisi
3.
Sınıf
Kazanım
Deneme Sınavı - 1
ADI:……………………………………………..
SOYADI:……………………………………….
SINIFI:………………………………………….
www.ilkokulevim.com
TÜRKÇE TESTİ
Bu bölüm 15 Türkçe sorusundan oluşmaktadır. Cevapları soru altlarındaki şıklara işaretleyiniz
3. “Çil yavrusu gibi dağılmışlar.”
ASLAN POSTU
Bir eşek, avcıların kuruması için güneşe serdikleri bir aslan postunu sırtına
geçirerek yola koyulmuş. Onu uzaktan
görenler korkuyla kaçışmışlar. Haber
köyde hemen duyulmuş.
- Kaçın! Kaçın! Bir aslan geliyor!
Herkes çil yavrusu gibi dağılmış. Köylüler evlerine kapanmışlar. Bundan çok
hoşlanan eşek, boş bulunup keyfinden
anırmaya başlayınca, iş anlaşılmış.
Köylüler panik yarattığı için aslan postu giyen eşeğe çok kızmışlar. Onu bir
güzel azarlamışlar.
Eşek yara bere içinde köyden kaçmış.
Yolda rastladığı bir tilkiye başından
geçenleri anlatmış ve sormuş:
- Nasıl oldu da beni tanıdılar, buna
şaştım...
Tilki bıyık altından gülerek cevap vermiş:
-Bir postla aslan olunsa bendende
kaplan olurdu.
Cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A. Herkesin bir tarafa kaçışması.
B. Herkesin bir araya toplanması.
C. Herkesin yavrusunu alıp kaçışması.
3
B
A
C
4. Eşek neye şaşırmış?
A. Köylülerin kendisinden kaçışmasına
B. Kendisini nasıl tanıdıklarına
C. Niçin dayak yediğine
4
B
A
C
5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A. Türkçe kelimelerde iki ünlü harf yan
yana bulunur.
B. Türkçe kelimelerde iki ünsüz harf yan
yana bulunur.
C.Türkçe kelimelerin sonunda b, c, d, g
harfleri bulunmaz.
5
B
A
C
Aşağıdaki ilk 4 soruyu metne göre ce-
6. Aşağıdakilerden hangisi alfabemizin
vaplandıralım
1. Eşek ne yapmış?
sekizinci harfi ile başlamıştır?
A.
A.Aslan avlayarak postunu sırtına
geçirmiş.
B. Kürkçüden aldığı postu sırtına geçirmiş.
C.Avcıların güneşe serdiği aslan postunu
sırtına geçirmiş.
1
A
B
6
C
B
B
C
7. Yukarıda verilen kurallara uygun olan
kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A. Eşekten korktukları için.
B. Aslan geldiğini düşündükleri için.
C. Saldırıya uğradıkları için.
A
A
C.
Alfabemizin yirmi üçüncü harfi ile
başlar.
İki ince sesli harf yan yanadır.
2. Köylüler niçin kaçışmışlar?
2
B.
A. saat
B. şair
C. şiir
C
7
1
A
B
C
Diğer Sayfaya Geçiniz…
TÜRKÇE TESTİ
Yeni aldığı ayakkabılar ayağını sıkıyordu ............ hızlı yürüyemiyordu.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek
heceli kelime vardır?
12.Noktalı yere hangisi gelmelidir?
Yurt sevgisi içimizi sardı.
A. bu nedenle B. için C. çünkü
A.
12
B
A
C
Nisan ayı güzellikler sunar.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kesinlikle
hayal unsuru içermektedir?
B.
A. Küçük karınca ekmek parçasını taşıyordu.
B. Anne kuş yavrusuna yem verdi.
C. Tilki kargaya: “Şen sesinle öt.” dedi.
Okula yarın gitmeyeceğim.
C.
8
B
A
tutumlu
savurgan
C
ücretsiz
?
13
melidir?
9
B. ücretli
B
A
C. Bedava
C
gideceğiz.
“Murat’ın suçlu olduğunu
gösteren bir delil bulamadık.”
14. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık
yapılmıştır?
10.Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün
yerine hangisinin kullanılması cümlenin
anlamını değiştirmez?
A.
B
A
- terzi
- gazete
- boya
- kasap
11
A
B
A
C
A. menekşe, papatya, çiçek
B. kedi, aslan, yılan
C. kayısı, ayva, üzüm
oluşturmuş oluruz?
B.
C.
15.Aşağıdaki sınıflandırmaların hangisinde
hata yapılmıştır?
C
11. Yukarıdaki kelimelerden hangilerine
“-ci” eki eklendiğinde meslek adı
A.
B.
14
A. kanıt B. unsur C. araç
10
C
- Yurdumuzun en yüksek Dağı
Ağrı Dağı’dır
- Öğretmenimiz Selim’i yanına
çağırdı.
- Hafta Sonu annemle İzmir’e
9, Anlam ilişkisi yönünden aynı olan
tablolarda “?” olan yere hangisi gel-
A.paralı
B
A
15
A
B
C
C.
B
C
2
Diğer Sayfaya Geçiniz…
MATEMATİK TESTİ
Bu bölüm 15 Matematik sorusundan oluşmaktadır. Cevapları soru altlarındaki şıklara işaretleyiniz
1.Üç
basamaklı bir sayının yüzler
basamağındaki rakamın basamak değeri
200, onlar basamağındaki rakamın
basamak değeri 30'dur.
5. Yukarıdaki problemin çözüm aşamaları
hangisinde doğru verilmiştir?
Bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A.325
1
B.253
B
A
A. 34 - 26 = 8
B. 34 - 26 = 8
C. 34 - 26 = 8
C. 235
C
2. 40'tan başlayarak (40 dahil) sekizer
ritmik sayarken 6. saymada hangi sayı
5
283 +
söylenir?
A.72
2
B.80
B
A
C. 88
B
A
34 + 8 = 42
34 - 8 = 26
34 + 8 = 41
C
= 485
+ 346 = 489
C
6.Yukarıdaki işlemlere göre
+
işleminin sonucu kaçtır?
A.345
3. Yukarıda verilen sayıdan bir önce ve bir
sonra gelen çift doğal sayılar hangisinde
6
B.355
A
B
C. 365
C
doğru verilmiştir?
A.
B.
Bir yaya 500 m'lik yolun şekilde
belirtilen kadarını yürüyor.
C.
7. Bu yayanın yürüyeceği kaç metre yolu
kalmıştır?
3
B
A
A.240
C
7
4
A
B
B
C
8. Ayhan’ın aklında tuttuğu sayı hangisidir?
kaçtır?
B.424
A
C.260
Ayhan aklında bir sayı tuttu. Sayıya 74
ekleyince 202 olduğunu söyledi.
4. Yukarıdaki sıralamalarda A yerine
yazılabilecek en büyük sayı ile B yerine
yazılabilecek en küçük sayının toplamı
A.423
B.250
A. 128
C.425
8
C
3
B. 148
A
B
C. 276
C
Diğer Sayfaya Geçiniz…
MATEMATİK TESTİ
Aşağıdaki grafikte bir okulda açılan
kurslara katılan öğrenci sayıları
gösterilmiştir.
13. Yukarıdaki evin kaçıncı katındaki
işlem sonucu yanlıştır?
A. Birinci
13
B. Üçüncü
C. Dördüncü
B
A
C
Kütlem 37 kg’dır. Babamın
kütlesi benim kütlemin 2 katının
8 fazlasıdır.
9, 10 ve 11. soruları grafiğe göre
yanıtlayınız.
14.Buna göre, Banu’nun babası Banu’dan
9.Flüt ve gitar kursuna katılan öğrencilerin
sayıları toplamı, piyano kursuna katılan
öğrencilerin sayısından kaç kişi fazladır?
A.30
9
B.27
A. 45
14
C.24
B
A
kaç kg fazladır?
A
B. 42
B
C. 38
C
C
10. En az ve en çok tercih edilen kurslar
hangisinde verilmiştir?
A. Flüt Gitar
B. Folklor Piyano
C. Flüt Piyano
10
B
A
C
Ali Amca’nın her biri günde 6 litre
süt veren 18 ineği var.
11. Kurslara toplam kaç öğrenci katılmıştır?
A.60
11
B.63
B
A
C.66
15. Ali Amca bu ineklerden elde ettiği
sütleri 2 ₺’den satarsa eline günde kaç lira
geçer?
C
12. 15 sayısının 10 katı, 5 sayısının 100
katından ne kadar azdır?
A. 350
12
B. 250
A
B
A. 220
15
C. 150
C
4
B. 218
A
B
C. 216
C
Diğer Sayfaya Geçiniz…
FEN BİLİMLERİ
Bu bölüm 15 Fen Bilimleri sorusundan oluşmaktadır. Cevapları soru altlarındaki şıklara
işaretleyiniz
Vücuda mikropların girmesini
önler.
Boşaltıma yardımcı olur.
Güneşin zararlı etkilerine karşı
vücudumuzu korur.
Besinler arasındaki tat farklılıklarını
ayırt etmemizi sağlar.
1.Dünya modeli üzerinde mavi rengin
fazla olduğunu söyleyen Ezgi aşağıdaki
sonuçlardan hangisine ulaşır?
A. Dünya, Güneş’in etrafında dolanır.
B. Dünya’da suların kapladığı alan,
karalardan fazladır.
C. Dünya sadece sulardan oluşur.
1
B
A
4.Yukarıdakilerden kaçı derinin görevleriyle
ilgilidir?
A.2
C
4
B.3
C.4
B
A
C
2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A. Hava katmanı Dünya’mızı dışarıdan
sarmıştır.
B. Dünya üzerinde karalar sulardan
daha çok yer kaplar.
C. Yeraltı suları kara katmanını
oluşturur.
2
B
A
Ela, mutfaktan gelen tıkırtıya
dönünce annesini gördü. Mutfağa
giderken nefis kokuyu içine çekti.
Fırından yeni çıkan kurabiyenin
tadına baktı. Annesine dönerek
“Muhteşem!” dedi.
C
5. Bu olayda hangi duyu organları sırasıyla
kullanılmıştır?
I
II
A. Burun - kulak - göz - dil
B. Kulak - burun - göz - dil
C. Kulak -göz - burun – dil
III
3.Yukarıda görselleri verilen canlıların
yaşadığı katmanlar hangi seçenekte
5
A
B
C
doğru verilmiştir?
I
A. Kara
B. Su
C. Kara
3
A
II
Su
Kara
Kara
B
III
Su
Kara
Su
C
5
Diğer Sayfaya Geçiniz…
FEN BİLİMLERİ
6.Kuvvetle ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğrudur?
9.Varlıkların hareket özellikleriyle ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Kuvvetin cisimler üzerinde etkisi
yoktur.
B. Çekme, bir kuvvettir.
C. Masaya itme kuvveti uygulanırsa
hareket etmez.
6
A
B
A. Hızını zaman içerisinde arttıran
bir araç hızlanır.
B. Kırmızı ışığa yaklaşan bir araç
hızını azaltarak yavaşlar.
C. Dünya, kendi etrafında dönerken
yön değiştirir.
C
9
B
A
C
Aşağıda lunaparkta bulunan bazı
oyuncakların görselleri verilmiştir.
7. Yukarıdaki hareketsiz oyuncak arabayı
1
hareket ettirmek için hangi
yönlerde kuvvet uygulanmalıdır?
A. 1 ve 2
7
A
B. 2 ve 3
B
C. 1 ve 3
A. 1
C. 3
B
A
C
I. Pamuk, bulaşık süngeri yumuşak
maddelerdir.
II. Bir maddeye uygulanan kuvvetin
etkisi ortadan kalktığında eski
Şekline dönüyorsa madde esnek
maddedir.
III. Maddeleri niteleyen özellikler
duyu organlarıyla ayırt edilebilir.
11. Yukarıdaki bilgilerden hangileri
doğrudur?
8. Bunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A. I ve II
B. I ve III
C. I, II ve III
A. Esin, dolabı az itiyor.
B. Mert, dolabı çok itiyor.
C. Esin ve Mert'in itme kuvvetleri
eşittir.
B
B. 2
C
10
A
3
10.Bu görsellerden hangisinin hareketi
diğerlerinden ?
Esin ve Mert'in gösterilen hareketlerine
rağmen dolap hareket etmiyor.
8
2
11
A
B
C
C
6
Diğer Sayfaya Geçiniz…
FEN BİLİMLERİ
12.Sıvı maddelerle ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
14.Doğru-yanlışş etkinliğini yapan Ezgi,
yukarıdaki ifadelerin başına sırasıyla
A. Akışkan yapıları vardır.
B. Konuldukları kabın şeklini alırlar.
C. Belirli şekilleri vardır.
12
A
B
hangilerini yazmalıdır?
A. D - D - D
B. D - D - Y
C. D - Y – D
C
14
Madde
Su
Özelliği
Belirli bir şekli ve
hacmi vardır.
Plastik
Su geçirmez özelliği
vardır.
Doğalgaz Bulunduğu kabı
tamamen
doldurur.
Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin
özellikleri verilmiştir.
15. Yukarıdaki
Tablosunda"
"Maddeler ve Özellikleri
hangi satırda yanlışlık
A. 2
B. 3
C. 4
15
B
C
?
A.
B.
C.
A
B
Madde ve Özellikleri
Madde
Özellik
Çatal
Sert
Gözlük camı
Kırılgan
Silgi
Yumuşak
Kitap
Pürüzlü
1
2
3
4
13. Tabloda hangi sembolle verilen satırda
yanlışlık yapılmıştır?
13
A
A
B
C
C
Temizlik malzemelerine uzun süre
dokunmak, elleri tahriş eder.
Oda spreyleri içindeki maddeler
solunum yollarına zarar verebilir.
Bilmediğimiz maddelerin tadına
bakmamalıyız.
7
Diğer Sayfaya Geçiniz…
HAYAT BİLGİSİ
Bu bölüm 15 Hayat Bilgisi sorusundan oluşmaktadır. Cevapları soru altlarındaki şıklara işaretleyiniz
Esra, derslerinden arta kalan
zamanlarını müzik dinleyerek,
Özge oyun oynayarak
geçirmektedir.
Aşağıda Umut'un sınıfının krokisi
gösterilmiştir.
1.Yukarıdaki anlatıma göre hangi sonuca
varılır?
A.Herkesin ilgi ve yetenekleri
farklıdır.
B.Herkes okulda başarılı olmak
ister.
C.Herkes boş zamanlarında kitap
okur.
1
B
A
4. Umut, kapı tarafında 2. sırada
oturduğuna göre sırası kaç numara
ile gösterilmiştir?
A. 8
C
4
B. 5
B
A
C. 2
C
2.Arkadaşlık ilişkilerimizi olumlu etkileyen
Herkesi iyileştireceğim,
Beyaz önlük giyeceğim.
Çocukları mutlu edeceğim.
Karar verdim ben artık
Bu mesleği seçeceğim.
durumlara aşağıdaki öğrencilerden
hangisi doğru yanıt vermiştir?
A.
Arkadaşlarımızın sırlarını
tutmak
Arkadaşlarımıza yalan
söylemek
B.
ile ilgilidir?
A. Öğretmen
B. Doktor
C. Pilot
Arkadaşlarımızın eşyasını
izinsiz almak
C.
2
5. Yukarıdaki þşiir hangi meslek seçimi
A
B
C
5
3.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
çocukların görev ve sorumluluklarından
değildir?
A
B
A. Dinlenme
B. Uyku
C. Oyun
6
C
C
6. Günlük planımızda hangisine daha
fazla zaman ayırmalıyız?
A. Ders çalışmak
B. Para kazanmak
C. Tasarruflu olmak
3
B
A
8
A
B
C
Diğer Sayfaya Geçiniz…
HAYAT BİLGİSİ
8
Musluğu açık bırakmak
Gereksiz yanan lambaları
söndürmek
Tahta kalemi ile tahtayı
karalamak
Okuldaki araç gereçleri düzenli
kullanmak.
10. Arkadaşlarımızda olmasını istemediğimiz
yaprağı koparırsak çiçeğin görüntüsü nasıl
olur?
A.
7. Doğru - yanlış etkinliğini yapan bir
B.
öğrenci yukarıdaki ifadelerin başına
sırasıyla hangilerini yazmalıdır?
A.
B.
C.
C.
10
B
A
C
11.Aşağıdakilerden hangisi dedemizin de
7
B
A
çocukluğunda olabilecek teknolojik
araçlardan biridir?
C
A.
Evimizde ihtiyaçlarımızı karşılamak
için kullandığımız kaynaklar
vardır. Bu kaynakları dikkatli ve
özenli kullanmalıyız. Çünkü kaynakları
bilinçli kullanmak
etkiler.
8. Yukarıdaki metinde
B.
C.
11
ile gösterilen
B
A
C
yere hangisi getirilmelidir?
Uyku
Ders
Oyun
Okul
Kerem bir gününü planlarken yukarıdaki
renk şeridini yapmıştır.
A. arkadaş seçimimizi
B. aile bütçemizi
C. başarımızı
8
A
B
12. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
C
A. En az zamanı derse ayırmıştır.
B. En çok zamanı uykuda geçmektedir.
C. Okulda derse ayırdığı süreden daha
az kalmıştır.
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi nezaket
ifadesi içerir?
A. Seninle konuşmak istemiyorum.
B. Hediyen için teşekkürler.
C. Ben konuşmamı bitirmeden başlama.
12
9
9
A
B
C
A
B
C
Diğer Sayfaya Geçiniz…
HAYAT BİLGİSİ
Yön bulmak için
kullanılan araçtır.
Ana yönlerden
biridir.
Gece yönümüzü
bulmak için
yararlanırız.
▲ Kutup Yıldızı
● Güney
■ Pusula
13. Tablodaki tanımların doğru olması için
hangi sembolle gösterilen ifadelerin yer
değiştirmesi gerekir?
A. ▲ - ●
B. ▲ - ■
C. ● - ■
13
B
A
C
İhtiyaçlarımızı ▲ sırasına koymalıyız.
Evdeki kaynaklar ■ tüketilmelidir.
14. Cümlelerdeki semboller yerine hangi
kelimeler gelmelidir?
___▲____
A. pahalılık
B. öncelik
C. öncelik
14
___■____
ucuzluk
bilinçli
bilinçsiz
B
A
C
Bir günümü planlarsam ............
..................... .
15. Yukarıdaki cümleyi hangi ifade ile
tamamlayamayız?
A. işlerimi zamanında yetiştiririm.
B. çok yorulurum.
C. başarılı olurum.
15
A
B
C
10
Diğer Sayfaya Geçiniz…
Download
Study collections