Uploaded by jkukhasdsagdksa

Genetik Varyasyonlar

advertisement
KALITSAL
HASTALIKAR VE
GENETİK
VARYASYONLAR
KALITSAL
HASTALIKLAR
İnsanlardaki birçok hastalığın
belirtileri ilk bakışta
görülmez.Fakat insanların
fenotipine yansımasa bile
genotiplerinde birçok hastalık
genini resesif olarak taşıdıkları
bilinmektedir. Resesif genler,
hem anneden hem de babadan
çocuğa aktarılırsa bu genlerin
temsil ettiği özellikler fenotipinde
de ortaya çıkar.
KALITSAL HASTALIKLARA
AKRABA EVLİLİKLERİNİ
ETKİSİ
Akraba olan kişilerde aynı resesif
genlerin bulunma ihtimali,
akraba olmayanlara göre daha
fazladır. Buna bağlı olarak
hastalık genlerini genotipinde
resesif olarak taşıyan bireyler,
evlendiğinde kalıtsal hastalığa
sahip çocuklarının olma ihtimali
normal evliliklere göre daha
yüksek olmaktadır.
GENETİK
VARYASYONLAR
Tüm canlı türlerine ait karakteristik özellikleri
belirleyen gen dizilimleri vardır. Aynı zamanda bir
türe ait bireylerin de birbirinden farklı gen dizilimleri
bulunur.
Bir türe ait bireyler arasındaki genetik
yapı farklılıkları genetik çeşitliliğe sebep olur.
Bu genetik çeşitliliğe varyasyon denir.
İşte aynı türe ait asma bitkilerinin
üzümlerinin bazı farklı varyasyonları;
Genetik varyasyonlara
neden olan olaylar;
1. Mutasyon
2. Kromozomların bağımsız dağılımı
3.Mayozdaki krossing over
4.Metafazdaki kromozomların bağımsız dağılımı olaylarıdır.
CEVAP: E
Dinlediğiniz için
teşekkürler…
Selahattin Asım Çeviksoy 10/A 1828
Alihan Duman 10/A 1818
Emirhan Karaköse 10/A
Download