Uploaded by sahinturanbiyoloji

dyk 9.sınıf plan yeni

advertisement
2016-­‐2017 EĞİTİM -­‐ ÖĞRETİM YILI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ 2 EKİM KAZANIMLAR Biyolojik yorum-­‐Bilimsel yöntem-­‐Alt bilim dalları 1 2 KONU ADI 2 Canlıların ortak özellikleri 2 3 Temel bileşenler 2 4 1 Temel bileşenler 2 KASIM 3 4 Temel bileşenler 2 2 2 5 ARALIK Ç
L
Ö
1 H
V
A
N
I
S
E
V
E
İRM
Temel bileşenler 2 2 , D
E
M
Enzimler D
N
E
L
Enzimler R
E
EĞ
.Genelde bilimin özelde biyolojinin doğasını anlar .Biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne sağladığı faydaların farkına varır .Biyolojinin günlük çalışma alanlarını tanır .Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkı belirler .Canlıların ortak özelliklerini keşfeder .Canlıların yapısını oluşturan başlıca kimyasal maddeleri tanır ve sınıflandırır .Organik-­‐inorganik besin ayrımını yapar .İnorganik besinlerin organizmadaki önemini kavrar .Yağ ve karbonhidratların yaşam için önemini kavrar,sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar .Karbonhidrat yağ çeşitleri araştırılır ve örneklendirilir .Obezite,insülin direnci ve diyabet dengeli beslenme ile ilişkilendirilir .Proteinlerin diğer besinlerden ayrılan özelliklerini tanır .Proteinlerin fonksiyonlarını öğrenir .Aminoasit yapısını keşfederek özelliklerini araştırır .Vitaminlerin genel özelliklerini öğrenir .Vitaminleri sınıflandırır .Vitamin eksikliğinde beliren hastalıkları öğrenir .Enzimlerin genel özelliklerini öğrenir. .Enzimlerin yapısını öğrenir. .Enzim çalışma hızını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin etki mekanizmasını inceler. .Gen-­‐enzim ilişkisi ve feed-­‐back mekanizmalarını kavrar .ATP molekülünün yapısını inceler .ATP’nin canlılar için önemini kavrar .Metabolik faaliyetleri basit düzeyde inceler .Bazal metabolizma kavramını öğrenir .DNA ve RNA’nın yapısını öğrenir .DNA ve RNA arasındaki farklılıkları inceler .Matematiksel hesaplamalara girmez .DNA ve RNA’yı moleküler düzeyde inceler Enerji-­‐metabolizma 2 Yönetici moleküller E
L
T
E
M
İZ
N
E
G
Rİ Ü
D
Ü
M
EL
TEST NO TEST ADI 1 Biyolojik yorum-­‐Bilimsel yöntem-­‐Alt bilim dalları 2 Canlıların ortak özellikleri 3 Temel bileşenler-­‐
İnorganik besinler 4 Temel bileşenler-­‐
Karbonhidrat-­‐yağ 5 Temel bileşenler-­‐Yağ-­‐
protein 6 Temel bileşenler-­‐Protein-­‐
vitamin 7 Enzim I 8 Enzim II 9 Enerji-­‐metabolizma 10 Yönetici moleküller I Ü
Ğ
Ü
L
R
1 2016-­‐2017 EĞİTİM -­‐ ÖĞRETİM YILI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ 2 2 Yönetici moleküller 2 3 2 4 2 5 2 OCAK 1 Hücre zarı ve madde geçişleri Hücre zarı ve madde geçişleri Hücre zarı ve madde geçişleri Hücre zarı ve madde geçişleri .DNA ve RNA’nın yapısını öğrenir .DNA ve RNA arasındaki farklılıkları inceler .Matematiksel hesaplamalara girmez .DNA ve RNA’yı moleküler düzeyde inceler DEĞERLENDİRME SINAVI – 1 (15 Aralık 2015) .Hücre zarı ve hücre çeperi yapılarını karşılaştırır ve bu yapıların özelliklerini inceler .Difüzyonu öğrenerek difüzyon kurallarını inceler .Hücre zarı ve hücre çeperi yapılarını karşılaştırır ve bu yapıların özelliklerini inceler .Difüzyonu öğrenerek difüzyon kurallarını inceler .Pasif taşıma çeşitlerini öğrenir .Osmotik terimleri kavrar .Pasif taşıma çeşitlerini öğrenir .Osmotik terimleri kavrar E
M
İZ
2 2 2 3 İ
R
E
TL
Hücre zarı ve madde geçişleri .Aktif taşıma,endositoz ve ekzositoz olaylarını öğrenir N
E
G
H
V
A (20 OCAK -­‐ 06 ŞUBAT 2017) YARI YIL TATİLİ N
I
S
E
V
E
İRM
Ü
D
Ü
M
EL
Ü
Ğ
Ü
L
R
11 12 12 13 13 Yönetici moleküller II Hücre zarı ve madde geçişleri I Hücre zarı ve madde geçişleri I Hücre zarı ve madde geçişleri II Hücre zarı ve madde geçişleri II 14 Hücre zarı ve madde geçişleri III TEST NO TEST ADI 15 Sitoplazma ve organeller I 15 Sitoplazma ve organeller I 15 Sitoplazma ve organeller I 16 Sitoplazma ve organeller II AY HAFTA DERS SAATİ 2 2 ŞUBAT , D
E
M
2 4 MART Ç
L
Ö
1 ND
Sitoplazma ve organeller 2 3 KONU ADI LE
R
E
Ğ
E
Sitoplazma ve organeller Sitoplazma ve organeller 2 Sitoplazma ve organeller KAZANIMLAR .Sitoplazmanın yapısını öğrenir .Organelleri belli özelliklere göre sınıflandırır .Her bir organelin hücre için önemini kavrar .Sitoplazmanın yapısını öğrenir .Organelleri belli özelliklere göre sınıflandırır .Her bir organelin hücre için önemini kavrar .Sitoplazmanın yapısını öğrenir .Organelleri belli özelliklere göre sınıflandırır .Her bir organelin hücre için önemini kavrar .Sitoplazmanın yapısını öğrenir .Organelleri belli özelliklere göre sınıflandırır .Her bir organelin hücre için önemini kavrar 2 2016-­‐2017 EĞİTİM -­‐ ÖĞRETİM YILI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ 2 2 Sitoplazma ve organeller 2 3 Hücrelerin karşılaştırılması 2 4 Sınıflandırma ilkeleri 2 5 Sınıflandırma ilkeleri 2 1 2 NİSAN 2 2 3 2 4 , D
E
M
2 1 MAYIS Ç
L
Ö
2 2 Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik LE
R
E
Ğ
E
ND
Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik .Sitoplazmanın yapısını öğrenir .Organelleri belli özelliklere göre sınıflandırır .Her bir organelin hücre için önemini kavrar .Prokaryot-­‐ökaryot hücre tiplerini kıyaslar .Bitki-­‐hayvan hücrelerinin farklı ve aynı olan özelliklerini öğrenir .Dokulaşma terimini kavrar .Kök hücreyi öğrenir .Koloni yaşama ait örnekler verir .Ampirik ve doğal sınıflandırmayı karşılaştırır .Homolog ve analog organları öğrenir .Tür kavramını ve adlandırmayı öğrenir .Sistematik basamakların adlarını öğrenir ve belirli özelliklerin kıyaslamasını yapar .Ampirik ve doğal sınıflandırmayı karşılaştırır .Homolog ve analog organları öğrenir .Tür kavramını ve adlandırmayı öğrenir .Sistematik basamakların adlarını öğrenir ve belirli özelliklerin kıyaslamasını yapar H
V
A
N
I
S
E
V
E
İRM
E
M
İZ
İ
R
E
TL
N
E
G
Ü
D
Ü
M
EL
Ü
Ğ
Ü
L
R
16 Sitoplazma ve organeller II 17 Hücrelerin karşılaştırılması 18 Sınıflandırma ilkeleri 18 Sınıflandırma ilkeleri .Bakteri ve arkelerin genel özelliklerini öğrenir .Bakteri ve arkelerin biyolojideki önemini kavrar 19 .Bakteri ve arkelerin genel özelliklerini öğrenir .Bakteri ve arkelerin biyolojideki önemini kavrar 19 .Protista ve fungilerin genel özelliklerini öğrenir .Protista aleminin üyelerinden bahseder .Protista ve fungilerin biyolojideki önemini kavrar .Protista ve fungilerin genel özelliklerini öğrenir .Protista aleminin üyelerinden bahseder .Protista ve fungilerin biyolojideki önemini kavrar .Çiçekli-­‐çiçeksiz bitki ayrımını yapar .Açık tohumlu-­‐kapalı tohumlu bitkileri karşılaştırır .Tek-­‐çift çenekli ayrımı yapmaz .Omurgalı-­‐omurgasız ayrımı yapar .Böcek ve solucanların özelliklerini kavrar .Omurgalı sınıflarını öğrenir DEĞERLENDİRME SINAVI – 2 (15 Mayıs 2017) 20 20 Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik I (Bakteri-­‐
arke) Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik I (Bakteri-­‐
arke) Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik II (Protista-­‐
fungi) Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik II (Protista-­‐
fungi) 21 Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik III (Bitki) 22 Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik IV (Hayvan) 3 2016-­‐2017 EĞİTİM -­‐ ÖĞRETİM YILI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ 2 3 2 4 2 5 HAZİRAN 1 Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik Güncel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik .Omurgalı-­‐omurgasız ayrımı yapar .Böcek ve solucanların özelliklerini kavrar .Omurgalı sınıflarını öğrenir .Omurgalı sınıflarını öğrenir .Virüsler hakkında bilgi edinir .Viral hastalıkları inceler .Endemiklik kavramını öğrenir .Ötrofikasyonu ve nedenleri kavrar .Kirlilik çeşitlerini inceler .Ülkemizin biyoçeşitliliğini araştırır 2 Ç
L
Ö
Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik IV (Hayvan) 23 Canlılar alemi ve biyoçeşitlilik V (Hayvan-­‐
virüs) 24 Güncel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik Ü
Ğ
Ü
L
R
Genel Tekrar N
E
G
Rİ Ü
D
Ü
M
EL
22 , D
E
M
E
Ğ
E
N
E
L
R
D
H
V
A
N
I
S
E
V
E
İRM
E
L
T
E
M
İZ
4 
Download