istanbul medipol üniversitesi göz hastalıkları stajı ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
GÖZ HASTALIKLARI STAJI DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
TF512018 / Göz Hastalıkları
Ders Saati
3 hafta- 32 saat teorik + 14 saat pratik
Bölüm/Program
Göz Hastalıkları Stajı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, Prof. Dr. Cengiz Aras, Prof. Dr. Orkun Müftüoğlu, Doç.Dr. Gökhan Gülkılık,
Doç.Dr. Ali Aydın, Doç. Dr. Mustafa Özsütçü, Yrd. Doç.Dr. Mahmut Odabaşı,Yrd. Doç. Dr. Göktuğ Demirci,
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Eliaçık, Yrd. Doç. Dr. Cafer Tanrıverdio
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Her Cuma 07:30-10:30
Dersin Amacı
Temel Göz Hastalıkları ile klinik yaklaşımı, tanısal tetkiklerin değerlendirilmesi ve tanı koymayı, birinci basamakta ve
acil durumlarda göz hastalıklarına yaklaşım ile medikal ve cerrahi tedavi yöntemlerini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Bu derslerin sonunda öğrenci:
1- Göz ve göz çevresi dokuların anatomi ve fizyolojisini öğrenir.
2- Göz muayene cihazları ile göz dışı ve içi dokuları muayene etmeyi- incelemeyi öğrenir. Göz hastalarına yaklaşımı
ve nasıl kayıt altına alınacağını bilir.
3- Göz travmalarında ortaya çıkabilecek patolojileri tanır. Acilen alınacak önlem ve yapılacak tedaviler ile adli açıdan
yapılması gerekenleri öğrenir.
4- Kırmızı ve ağrılı göz durumlarına yol açan hastalıkları tanır, ayırıcı teşhise gitmeyi ve tedavi yönlendirmesini
yapmayı bilir. Görme azalmasına yol açan acil durumları öğrenir.
5- Birinci basamakta tedavi edebileceği ya da sevk etmesi gereken hastaların ayırımını yapmayı öğrenir.
6- Çocuklukta sık rastlanan göz hastalıkları ile şaşılıkları bilir. Önemli pediatrik göz hastalıklarının tanı ve tedavi
yöntemlerini tanır ve açıklar.
7- Sistemik hastalıklarda rastlanan göz bulgularını bilir. Spesifik göz bulgularının tanısal değerini öğrenir.
8- Göz kapağı ve lakrimal sistem hastalıklarını öğrenir, tanı ve tedavi yöntemlerini özetler.
9- Optik sinir ve merkezi görme yollarının hastalıkları ve nedenlerini bilir, tanı ve tedavi yöntemlerini özetler.
Pupiller anomalileri tanır ve nedenlerini bilir.
10- Gözün refraksiyon - kırma kusurlarını bilir, tanı ve tedavi yöntemlerini özetler. Lens hastalıkları ve tedavilerini
bilir.
11- Göz içi inflamatuar hastalıkları - üveitleri ve nedenlerini bilir tanı ve tedavi yöntemlerini özetler.
12- Kornea hastalıklarını bilir göz yüzeyi hastalıklarını tanır bunların tanı ve tedavileri hakkında bilgi sahibidir.
13- Glokom ve nedenlerini bilir tanı ve tedavi yollarını özetle. Glokom ilaçlarını tanır sistemik etkileşim ve yan
etkilerini bilir.
14- Retinanın hastalıkları ve nedenlerini bilir tanı ve tedavi yöntemlerini özetler.
15- Orbita hastalıkları ve göz tümörlerini bilir tanı ve tedavi yöntemlerini özetler.
Genel Yeterlilikler
Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme.
Problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
Öğrenilen bilgileri uygulama, çağdaş yöntemler hakkında bilgi sahibi olabilme.
Yazılı ve sözlü iletişim becerisi.
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. hafta
Göz anatomi ve fizyolojisi
Göz Muayene yöntemleri
Refraksiyon Kusurları
Konjonktiva Hastalıkları
Kornea ve Okuler Yüzey Hastalıkları
Lakrimal Sistem Hastalıkları
2. hafta
Glokom
Lens Hastalıkları
Retina Hastalıkları
Pediyatrik Oftalmoloji ve Şaşılık
Üveitler
3. hafta
Göz Kapağı Hastalıkları
Pupilla anomalileri
Optik Sinir ve görme yolları Hastalıkları
İntraoküler Tümörler
Sistemik Hastalıklar ve Göz
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım - sunu, ekip çalışması, örnek olgu değerlendirme
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla
yükümlüdürler.
Ders Notu Ders Slaytları
Ders Notu Ders Slaytları
Kaynaklar Önerilen
Temel Göz Hastalıkları Kitabı Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWYER, Prof. Dr. Yonca AYDIN AKOVA
Kaynaklar
Download