Uploaded by User3391

OSDK Yeni Ders Öneri Formu

advertisement
T.C.
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
ORTAK SEÇMELİ DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ORTAK SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU
Ders Adı:
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
Yazılım Şekli
4. yarıyıl
Lisans
Seçmeli
Bölümü
Ortak Dersler
Ön Koşul
Yok
Tavsiye edilen program öğeleri
Yok
Öğretim Sistemi
Yüz yüze
Dersin süresi
15 hafta - haftada 2 saat teorik
2+0
AKTS:3
Öğretim Üyesi
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili
Staj
Türkçe
Yok
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖÇ - 1 :
ÖÇ - 2 :
ÖÇ - 3 :
ÖÇ - 4 :
Dersin İçeriği
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Detaylı İçerik
Önerilen Kaynak
Ders Kitabı / Malzemesi
[1]
[2]
[3]
[4]
İlave Kaynak
[1]
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Katkı (%)
Ara sınav
Uygulama
Ödev
Dönem sonu sınavı
Toplam
100
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Yüz yüze eğitim
Uygulama
Sınıf dışı çalışma
Ara sınav
Ödev
Dönem sonu sınavı
Toplam iş yükü
Haftalık süre (saat) Hafta sayısı
Dönem toplamı
2+0
Course Title:
Year / Semester
Level of Course
Status
Four Semester
First Cycle
Elective
Department
Common Courses
Prerequisites and co-requisites
Recommended optional program
components
Mode of Delivery
None
Contact hours
15 weeks - 3 hours of lectures per week
ECTS:3
None
Face to face
Lecturer
Co-Lecturer
Language of instruction
Professional practice ( internship )
English
None
Objectives of the Course
Learning Outcomes
CTPO
TOA
Upon successful completion of the course, the students will be able to :
LO - 1 :
LO - 2 :
LO - 3 :
LO - 4 :
LO - 5 :
LO - 6 :
LO - 7 :
LO - 8 :
CTPO : Contribution to program outcomes, TOA : Type of assessment (1: written exam, 2: Oral exam, 3:
Homework assignment, 4: Laboratory exercise/exam, 5: Seminar / presentation, 6: Term paper), LO :
Learning Outcome
Contents of the Course
Course Syllabus
Week
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Subject
Related Notes / Files
Textbook / Material
[1]
[2]
[3]
[4]
Recommended Reading
[1]
Method of Assessment
Type of assessment
Weight (%)
Mid-term exam
Practice
Term paper
Final exam
Type of assessment
Student Work Load and its Distribution
Type of work
Lectures (face to face teaching)
Practice
Own (personal) studies outside class
Mid-term exam
Term paper
Final exam
Total work load
Duration
(hours No of weeks / Number of
pw)
activity
Hours in total
per term
Download