öğretmen yetiştirmede kalite standartlarının belirlenmesi ve

advertisement
ÖĞRETMENLER!
CUMHURİYET; FİKREN, BEDENEN KUVVETLİ VE YÜKSEK
KARAKTERLİ KORUYUCULAR İSTER.
YENİ NESLİ BU ÖZELLİK VE KABİLİYETTE YETİŞTİRMEK
SİZİN ELİNİZDEDİR…
SİZİN BAŞARINIZ, CUMHURİYETİN BAŞARISI OLACAKTIR.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
HALIL GÜREL ANADOLU LISESI
ERDENİZ SAYDAM
10. SINIFLAR BILGI YARIŞMASI
www.edebiyatogretmeni.net
SORU 1 - DIL VE ANLATIM
Bahar günlerinden haber vermiyorsa
Bütün gazeteleri kapatmalı
Basımevinin kurşunları gül kokmuyorsa
Boş çıkmalı dört yaprak
Yukarıdaki dizelerde kaç tane isim vardır?
CEVAP:
8
SORU 2 - DIL VE ANLATIM
“Aslı’nın yazısı hepimizin
ilgisini çekti, çok güzel
betimlemeler vardı.”
cümlesindeki anlatım
bozukluğunun sebebini
yazınız.
CEVAP:
Dolaylı Tümleç Eksikliği
SORU 3 - DIL VE ANLATIM
“Ufuk hep oradadır, gemiler hep
vardır.Açıklarda durur, bizi bekler. Hepimiz bir
yolunu bulup hayata açılırız. Kimse yarın ne
olacağını bilemez. Akşamsefaları açarken, kol
kola sahil yoluna inenleri görürüz.”
Yukarıdaki metinde sözcük halinde kaç tane
zamir vardır?
CEVAP:
5
SORU 4- TÜRK EDEBIYATI
Türkler sırasıyla hangi alfabeleri
kullanmışlardır?
CEVAP:
Göktürk, Uygur, Arap, Latin
SORU 5 – TÜRK EDEBIYATI
Dünyanın en uzun destanının adını
ve hangi ulusa ait olduğunu
yazınız.
CEVAP:
Manas Destanı - Kırgızlar
SORU 6 – TÜRK EDEBIYATI
Türk edebiyatında ilk siyasetname
kabul edilen eseri ve yazarını
yazınız.
CEVAP:
Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib
SORU 7 - TARIH
Yunanistan hangi antlaşmayla
Osmanlı Devleti’nden ayrılarak
bağımsız bir devlet kurmuştur?
CEVAP:
Edirne Antlaşması
SORU 8 - TARIH
Ayastafanos antlaşması ile
Ruslara kalan fakat Berlin
antlaşması sonucu
Osmanlı’ya bırakılan yer
neresidir?
CEVAP:
Doğubayazıt
SORU 9 - COĞRAFYA
Yeraltında
suların
biriktiği
katmana ne ad verilir?
CEVAP:
AKİFER
SORU 10 - COGRAFYA
Türkiye ile Yunanistan
arasındaki nüfus mübadelesi
hangi yıl yapılmıştır?
CEVAP:
1923
SORU 11 - MATEMATİK
İki basamaklı bir sayının birler
ve onlar basamağındaki
rakamlar birer eksiltilirse,
oluşan yeni sayının 2 katının 3
fazlası 49 oluyor.
Buna göre başlangıçtaki sayı
kaçtır?
CEVAP:
34
SORU 12 - MATEMATİK
12 saatte bir devir yapan bir duvar
saati şimdi saat 3’ü gösteriyorsa
129 saat sonra saatin kaçı
gösterdiğini bulunuz.
CEVAP:
12
SORU 13 - MATEMATİK
6, 9, 15 bölündüğünde daima 3
kalanını veren en küçük pozitif
tamsayı kaçtır?
CEVAP:
93
SORU 14 – DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BILGISI
Kur’an-ı Kerim Yüce Allah’ın
hangi sıfatının ürünüdür?
CEVAP:
KELÂM
SORU 15- İNGİLİZCE
The company will give Sally a pay
rise next week.(More Usual –
Passive)
CEVAP:
She will be given a pay rise next week.
SORU 16 - İNGİLİZCE
Ali is talker than Veli. (tall)
Veli ……………….Ali
Yukarıdaki noktalı yeri doldurunuz.
CEVAP:
Veli isn’t (as/so) tall as Ali.
SORU 17- İNGİLİZCE
There is ………… wrong with this
machine. We need to check it.
Yukarıdaki noktalı bölümü
doldurunuz.
CEVAP:
There is something wrong
SORU 18 – GENEL KÜLTÜR
Şu anda görevde bulunan
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kaçıncı
cumhurbaşkanıdır?
CEVAP:
11
SORU 19 – GENEL KÜLTÜR
Üç semavi din tarafından da
kutsal kabul edilen şehir
hangisidir?
CEVAP:
KUDÜS
SORU 20 – GENEL KÜLTÜR
Son yıllarda Karadeniz
Bölgesindeki kanser vakalarının
artmasıyla tekrar gündeme gelen
kazanın olduğu Çernobil Nükleer
Santrali günümüzde hangi ülke
topraklarında bulunmaktadır?
CEVAP:
UKRAYNA
SORU 21 – DIL VE ANLATIM
Ne yana döneyim sizi bulmak için
Nasıl tutunayım damlarına ilk yazın
Rüzgarına kapıldım umulmadık zamanda
Bakışlarınızın
Yukarıdaki dizelerde hal eki alan kaç
sözcük vardır?
CEVAP:
5
SORU 22 – TÜRK EDEBİYATI
Battal Gazi Destanında Battal
Gazi’nin mücadele ettiği düşman
kahramanının adı nedir?
CEVAP:
Simbat
SORU 23 - TARIH
Osmanlı Devleti hangi antlaşma
ile Kırım’ın Rusya’ya ait
olduğunu resmen kabul etmiştir?
CEVAP:
Yaş Antlaşması
SORU 24 – COĞRAFYA
Ekvatoral bölgede nüfus
yoğunluğunun az olmasının
sebepleri nelerdir?
CEVAP:
Yüksek Sıcaklık ve Nem
SORU 25 – GENEL KÜLTÜR
İki kez Pakistan başbakanlığı
yapan, 1999-2007 yılları arasında
yurtdışında sürgünde yaşayan,
Ekim 2007'de seçimlere katılmak
üzere Pakistan'a geri döndükten
sonra 27 Aralık 2007’de katıldığı
bir seçim mitinginde uğradığı
suikast sonucu yaşamını yitiren
siyasetçi kimdir?
CEVAP:
BENAZİR BUTTO
Download