Uploaded by User3115

müzik

advertisement
BAĞLAMA : En karakteristik Türk Müziği çalgılarından biridir. Saz ya da kopuz olarak da adlandırılır. Âşıklık
geleneğinin önemli bir parçası olan bağlama mızrap ya da parmaklar ile çalınabilir. 7 teli bulunan bağlama, telli
tezeneli çalgılar sınıfına girer.
KABAK KEMANE
Kökleri Orta Asya’ya dayanan bir çalgıdır. Türk Müziği’nde kullanılan tek, telli, yaylı ve deri kapaklı saz olma özelliğini
taşır. Batı Anadolu’da sıklıkla kullanılan bu özel çalgı, Hatay’da “hegit”, Güney Doğu Anadolu’da ise “rubaba” olarak
bilinir.
Karadeniz Kemençesi
Bilinen en eski yaylı enstrüman olan rebaptan evrildiği düşünülen Karadeniz kemençesi üç telli, yaylı bir çalgıdır.
Karadeniz müziğinin sembolik çalgısını Batı müziğinde de kullanılan klasik kemençe ile karıştırmamak gerekir.
ZURNA : Zurna, yüksek sesiyle bilinen nefesli bir çalgıdır. Erik, ceviz, söğüt ya da dut ağacından yapılır ve yüksek
sesi sebebiyle genellikle davulla beraber çalınır. Üç bin yıllık bir geçmişi olduğu düşünülen zurna, ülkenin hemen her
bölgesinin müziğinde kullanılır.
Davul
En basit vurmalı çalgılardan biri olan davul, deri gerilmiş iki kasnaktan oluşur. Tokmak ile çalınan çalgı, Türk
Müziği’nde önemli bir yere sahiptir. Bandoların da ayrılmaz bir parçası olan davulun daha büyük bir formu olan kös ise
Mehter’de kullanılır.
DEF
Yuvarlak bir kasnağa deri gerilmesiyle yapılan def, elle vurularak çalınır. Tarihi oldukça eskiye
dayanan def, Mezopotamya’da yapılan arkeolojik kazılarda da karşımıza çıkar. Anadolu’nun bazı
yerlerinde “daire”, Trakya’da ise “dare” olarak bilinen def, düğünlerin değişmez çalgılarındandır.
UD
İnsanlık tarihinin en eski çalgılarından biri olan udun akort sistemini Farabi’nin geliştirdiği
düşünülmektedir. 20. yüzyılda Türk Müziği’nin vazgeçilmez enstrümanlarından biri haline gelen ud
ile kanunun uyumu dinleyenleri büyüler.
Darbuka
Darbuka, Orta Doğu ve Balkanlar’da kullanılan vurmalı bir çalgıdır. Darbuka, düm ve tek olmak
üzere sadece iki ses verir ve elle çalınır. Özellikle düğün, nişan ve sünnet kutlamalarında
kullanılan bir çalgıdır.
DELBEK
Orta Asya’dan göçen Yörükler ile topraklarımıza gelen bir çalgı olan delbek, defe benzer ve en çok Fethiye civarında
kullanılır. Delbek, kadınlar tarafından çalınır ve genellikle kına geceleri ile asker uğurlamalarında yer alır.
Kanun :Kanun, Türk Sanat Müziği’nin değişmez çalgılarından biridir. 24 ya da 27 perdeden oluşur, bu yapı Batı
müziğinde kullanılan klavseni andırsa da Türk Müziği’nde kullanılan kanun hem klavsenden hem de Arap Müziği’nde
kullanılan benzerlerinden farklıdır.
Keman: Yaylı çalgıların en küçüğüdür. Soprano ses verir.
Çello (Viyolonsel): Sesi insan sesine en yakın olan çalgı olarak da bilinir. Bir ucu yere dayanarak çalınır.
Tenor ses verir.
Klavsen: Klavyeli bir çalgıdır barok döneminin en önemli çalgısıdır.
Avrupa’da yaylı çalgılar “telli çalgılar” olarak adlandırılır ve böylece bu aileye arp (harp) da eklenir. Arp, çok
sayıda tele ve pedala sahip olan bir çalgıdır ve telleri parmakla çekilerek titreştirilir. Keman ailesinin üyeleri
de buna benzeyen bir biçimde çalınmaya müsaittir
Flüt: Üflemeli bir çalgı türüdür. Gerektiği gibi çalınmadığında ve çok sesli çalındığında dengeyi bozar.
Saksofon: 20. yüzyıl klasik müzik eserlerinde yer alan (örneğin Ravel ve Gershwin’in eserlerinde) tek
kamışlı tahta üflemelidir. Bir klarinet alt-türü de denebilir.
Obua: Çift kamışlı tahta üflemelidir. Barok dönemden beri orkestraların en popüler çalgılarındandır. Keskin
ve acıklı bir sesi vardır. Orkestralarda obuanın yanı sıra biraz daha kalın ses veren korangle (İngiliz
kornosu) da kullanılır.
Timpani: Küçük orkestra davullarıdır. Yarım küre biçimindedirler. Çıkaracakları nota, derileri gerilerek
ayarlanabilir.
Tef: Yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına deriden bir örtü geçirilerek yapılır ve parmak vuruşlarıyla
çalınır. Her vuruşta, kasnaktaki ince pirinçten 4-8 çift küçük zil tınlar.
Korno: Pek çok yerinden bükülmüş çok uzun bir borudan oluşur. Dairesel bir şekle, boğuk bir sese
sahiptir.
Trampet: Dairesel bir metal gövdenin iki tarafına gerilmiş deriden ve bir derinin hemen altındaki
gerili kirişlerden oluşur. Bagetle vurulduğunda deriler kirişlerle titreşir ve güçlü, keskin bir pat sesi
çıkar.
Download