Uploaded by Emre AKTEPE

tetanoz 5 .sınıf son

advertisement
TETANOZ
Şiddetli solunum sıkıntısı ve persistan tonik spazmlarla
karakterize santral sinir sistemi hastalığıdır.
1
TETANOZ
• Etken: clostridium tetani
• Tedavi edilmezse ölüm oranı yüksek!!!
• Isı ve antiseptiklere dirençli
• Vücuda deri ve mukozadaki çatlak ve yaralardan girer.
• Doğum sırasında asepsiye uyulmadan kesilen göbek kordonu
yenidoğan tetanosuna neden olur.
2
Epidemiyolojisi
• Gelişmiş ülkelerde giderek azalıyor...
• 50 yaşın üzerinde daha sık,
• Gelişmekte olan ülkelerde ise sık.
•
•
•
•
Bebek ölümlerinin % 25'i,
Neonatal bebek ölümlerinin ise % 50'sinin nedeni tetanoz
Her yıl 1 milyon civarında yeni vaka,
Türkiye’de neonatal tetanozda mortalite % 44.
• Yeni doğanlarda ve yaşlılarda mortalite yüksek.
3
Nüfus yoğunluğunun fazla oldugu,
toprağın organik maddelerden zengin olduğu,
sıcak ve nemli iklimlerde
daha sıktır.
4
Toksin( tetanospasmin ve tetanolizin)
Kan yolu ile emilerek
SİNİR SİSTEMİ
TETANOSPASMİN
sinir-kas birleşme yerlerindeki uç plaklara ve
MSS’nin motor çekirdeklerine zarar verir
İskelet kaslarında spazm
konvülsiyonlar
5
• Tetatospazmin çok güçlü bir nörotoksindir ve bir miligram
toksin 50-70 milyon fareyi öldürebilmektedir.
6
Kuluçka dönemi
• Kuluçka 2 gün ile 2 ay (ortalama 15 gün),
• Başlangıç süresi ise ilk semptomlarla,
refleks spazm arasındaki zaman (1-4 gün),
ilk
• Doku nekrozu, yabancı cisimlerle çok kirlenmiş
yaralarda inkübasyon süresi kısalabilir.
7
Kimler risk altında??
• Yeterli aşılanması olmayanlar
• Hayvan dışkısı ile teması bol tarım
işçilerinde
• Askerlerde
• Çocuklarda risk fazladır.
8
Belirti ve bulgular
• Başlangıçta, iştahsızlık, kırıklık ve yara yerinde
ağrı mevcuttur.
• Tanımlayıcı semptomlar:
*çene ve boyun kaslarının sertleşmesi
*ağız açmada ve çiğnemede zorluk
* çene kilitlenmesi (trismus)
9
yüzde gülümseme
ifadesi (risus
sardonicus)
10
vücut tahta gibi sertleşir, baş ve ayaklar geriye
doğru kayar, hasta yay görünüm alır
(opistotinus pozisyonu)
11
Opistotinus pozisyonu
12
Yenidoğan tetanosu belirtileri
• Belirtiler doğumu takiben 3-10 gün içinde trismus ve
meme almama şeklinde başlar, daha sonra yaygın
konvülziyonlara rastlanır.
13
YENİDOĞAN TETANOZU
14
15
Tanı- tedavi
• Trismus, risus sardonikus, kasılma nöbetleri
ve son günlerde yaralanma hikayesi varsa,
kişi aşısız ise tanı konur.
• İlk tedavi, kasılmaların şiddetini ve sayısını
azaltmak amacıyla sedatif, trankilizan ve kas
gevşeticiler verilir.
• Tetanos basilini tahrip etmek için kristalize
penisilin veya tetrasiklin reçete edilir.
• Larenks spazmından
yapılabilir.
dolayı
trakeostomi
16
Komplikasyonlar???
•
Kasılma nöbetleri
•İdrar retansiyonuna
•Kas içi kanamalara
•Dilde ülserasyona
•Vertebrada kırıklara yol açabilir.
•Solunum kaslarının spazmı
•Sekresyon birikmesi
•Aspirasyon
•Pnömoni, atelektazi
17
YARALANMALARDA
TETANOZ AŞI VE İMMÜNGLOBULİN
UYGULAMASI
18
Daha önce
tetanoz aşısı
yapılmış Temiz
Kirli yara
küçük yara
AŞI
TIG
AŞI TIG
Belli değil
+
-
+
+
0-1 kez
+
-
+
+
2 kez
+
-
+
-**
3 ve daha kez
-*
-
-***
-
* Yara 24 saatten eski ise evet
** Son aşı üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti ise evet
*** Son aşı üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçti ise evet
19
Doğurganlık Çağı (15-49 Yaş) Kadınlar İçin
Tetanoz ve Td Aşı Takvimi
Doz
Sayısı
Uygulama Zamanı
Koruma
Yüzdesi
Koruma
Süresi
Td 1
Gebeliğin 4. ayında (veya ilk karşılaşmada)
--
Yok
Td 2
Td 1’den en az 4 hafta sonra
80
1-3 yıl
Td 3
Td 2’den en az 6 ay sonra
(Bebeğe DaBT-IPA-Hib aşısı yaparken)
95
5 yıl
Td 4
Td 3’den en az 1 yıl sonra
ya da bir sonraki gebelikte
(Bebeğe DaBT-IPA-Hib aşısı yaparken)
99
10 yıl
Td 5
Td 4’den en az 1 yıl sonra
ya da bir sonraki gebelikte
99
Doğurganlık
çağı
boyunca
20
BAKIM
• İzolasyon gerekmez
• Kas spazmlarını azaltmak için hasta sakin karanlık
bir odada dış uyaranlardan uzak tutulur
• Hasta yatak yaralarından korunur
• IV ve NG ile besleme yapılır
• Yaşam belirtileri hasta sedasyonda iken alınır
• Yutma güçlüğü sebebiyle hastaların sık sık aspire
edilmesi gerekir
21
• Yüksek ateş, solunum güçlüğü, adele seyirmeleri,
konvülziyon, siyanoz ve idrar yapamama hastanın
durumunun ağırlaştığını gösterir, rapor edilmelidir
• Konstipasyonda basınçsız lavman yapılır
• Yara bakımı aseptik koşullarda yapılır
• AÇT yapılır
• Ağır durumlarda trakeostomi gerekebilir.
Trakeostomi yapılan hastalarda gereken bakım
yapılır
22
TETANOZDAN Korunma yolları
• Aşılanma ile aktif bağışıklık sağlanır.
• Toplum yaralanmada yaranın temizliği ve
sağlık kuruluşuna erken başvurunun önemi
konusunda bilgilendirilir.
• Gebelikte tetanoz bağışıklamasının önemi
anlatılır.
• İki gebelik arası 5 yıldan az olanlar için
4.ayda 1 kez 1 doz, 5 yıldan fazla olanlar için
4.ve 6. Ayda 1’er kez 1’er doz aşı yaptırılması
önemlidir.
23
Download