Uploaded by ak6_aytac

İş güvenliği eğitm Planlama

advertisement
Genel İş Güvenliği Konuları Eğitimleri
EĞİTİM İÇERİĞİ
Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler,








Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler Eğitiminin Amacı ve Kapsamı,
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Amacı,
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatı Kapsamında;
o İşverenlerin Yasal Sorumlulukları ve Yükümlülükleri
o Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
4857 Sayılı İş Kanununda yer alan İş İlişkileri,
o İşverenin Yükümlükleri,
o Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi ve Yükümlülükleri
5237 Türk Ceza Kanunu,
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
o İş Kazası Hukuksal Tanımı,
o Türkiye İş Kazası İstatistiki Bilgileri,
o Türkiye İş Kazası Dağılım İstatistiki Bilgileri,
6098 Borçlar Kanunu
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Yer Alan Önemli Tanımlar ve Bilgiler,
o Çalışan ve İşveren Tanımları,
o İşyeri Ve İş İlişkisi,
o Çalışan Temsilcisi – Destek Elemanı,
Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları,






İş Güvenliği Mevzuatı İle İlgili Bilgiler Eğitiminin Amacı ve Kapsamı,
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Amacı,
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatı Kapsamında;
o Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
4857 Sayılı İş Kanununda yer alan İş İlişkileri,
o Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
o İş Kazası Hukuksal Tanımı,
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde Yer Alan Önemli Tanımlar ve Bilgiler,
o Çalışan Hayati Tehlike İçeren İşlerden Kaçınma Hakları,
o İşyerinde Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamının Korunması ve Geliştirilmesi
Konusunda Çalışanların Üzerine Düşen Görevler,
İşyeri Temizliği ve Düzeni – 5S,





PUKÖ Döngüsü,
İşyeri Tertip Düzeni – 5 S Eğitiminin Amacı ve Kapsamı,
5S’in Anlamı,
SEİRİ ( Sınıflandırma ),
o Sınıflandırma
SEİTON ( Sistemleştirme),
o Sistemleştir,
o Sistemleştirme İçin Adımlar,
Sistemleştirme Nasıl Yapılır?
Sistemleştir – Uygulama Aşamaları,
SEİSO ( Temizlik ),
o Temiz Bir Ortam İçin Yapılması Gerekenler,
SEİKETSU ( Standartlaşma ),
o Yararları Nelerdir?
o Kontrol Aşaması ve Adımları,
SHİTSUKE ( Disiplin )
o Örneklerle Pekiştirme,
o Faydaları,
o
o



İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar,







İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar,
İş Kazası ve Meslek Hastalığının Hukuki Süreçleri,
o Ceza Hukukundan Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar,
o İş Hukuku Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar,
o Sigorta Hukuku Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar,
İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar,
o Maddi Tazminatlar,
 Rücu Tazminatı,
 İş Görmezlik Tazminatı,
 Destekten Yoksunluk Tazminatı,
Meslekte Kazanım Kayıp Oranına Göre Haklar,
Meslek Hastalığının Mevzuatlar Çerçevesinde Tanımı,
o Neler Meslek Hastalığıdır?
Meslek Hastalığı Tanısının Konulması Süreci,
o Meslek Hastalığı Tanısı Dosyasında Bulunması Gerekenler,
o Meslek Hastalığı Tanısının Karara Bağlanması Süreci,
Meslek Hastalığı Şüphesi Olanların Başvuru Süreci
Sağlık Konuları Eğitimleri
EĞİTİM İÇERİĞİ
Meslek Hastalıklarının Sebepleri,





Meslek Hastalığı Kavramının Nerden Geldiği,
o İş Sağlığının Kurucusu,
o De Morbis Artificum Diatriba ’ (İşçi Hastalıkları) Kitabı,
Meslek Hastalıkları Tanımları
o Genel Tanımlar,
o Mevzuatsal Tanımlar,
Meslek Hastalıklarının Tespit İşlemlerinden Kimler Sorumludur?
Meslek Hastalığı Tanısı Konulması,
o Meslek Hastalığı Tanısı Konması İçin İzlenecek Adımlar,
Meslek Hastalığının Tespiti,












o Meslek Hastalığının Tespit Yöntemleri,
Meslek Hastalıklarının Özellikleri,
Meslek Hastalıklarının Tipleri Ve Sınıflandırılması,
o ILO’ya Göre Yapılan Sınıflandırma
Meslek Hastalıklarına Neden Olan Etmenlere Göre Sınıflandırılması,
o Kimyasal Kaynaklı Meslek Hastalıkları,
o Fiziksel Kaynaklı Meslek Hastalıkları,
o Biyolojik Kaynaklı Meslek Hastalıkları,
o Psikolojik Kaynaklı Meslek Hastalıkları,
o Ergonomi Kaynaklı Meslek Hastalıkları,
Türkiye’de Meslek Hastalıkları Sınıflandırması,
o A Grubu,
o B Grubu,
o C Grubu,
o D Grubu,
o E Grubu,
Kimyasal Kaynaklı Meslek Hastalıkları,
o Tanım,
o Meslek Hastalığına Neden Olan Kimyasal Gruplar,
 Metaller,
 Gazlar,
 Pestisitler,
 Solventler,
Fiziksel Kaynaklı Meslek Hastalıkları,
o Tanımlar,
o Fiziksel Nedenli Meslek Hastalıkları,
 Gürültü,
 Termal Koşullar,
 Radyasyon,
Biyolojik Kaynaklı Meslek Hastalıkları,
o Su ve Hava Yolu İle Bulaşan Hastalıklar,
o Kan ve Vücut Sıvıları İle Bulaşan Hastalıklar,
o Damlacık yada Yakın Temas İle Bulaşan Hastalıklar,
o Vektörler,
o Zoonozlar,
Ergonomi Kaynaklı Meslek Hastalıkları,
Psikososyal Kaynaklı Meslek Hastalıkları,
Meslek Hastalıklarını Önlemede İşverenin Sorumlulukları,
Meslek Hastalıklarını Önlemede İşyeri Hekiminin Sorumlulukları,
Çalışanın Sağlığının Takibinin Önemi,
Hastalıklardan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması,




Meslek Hastalığından Korunma İlkelerinin İçeriği,
Kazanımlar,
Hastalıklardan Korunma İlkelerine Giriş,
Meslek Hastalıklarından Korunma İlkeleri,
o Tıbbi Korunma İlkeleri,
 İşe Giriş Muayeneleri,
 Periyodik Muayeneler,
Eğitim ve İkaz,
Uyarma,
Kısa Süreli Aralıklarla Çalıştırma,
Rotasyonel Çalıştırma,
Çalışma Çevresine Ait Korunma Yöntemleri,
o Kullanılan zararlı maddelerin değiştirilmesi,
o Kapalı çalışma yöntemleri,
o Ayırma,
o Nemli (ıslak) Çalışma Yöntemi,
o Sürekli Temizlik ve Bakım,
o Havalandırma:
 Yerel (lokal) havalandırma,
 Genel Havalandırma,
o İşyeri Üretim ve Planlaması,
o Çalışma Ortamı Ölçümleri,
Çalışanlar Ait Korunma Yöntemleri,






Biyolojik Ve Psikolojik Risk Etmenleri,










Biyolojik Risk Etmenleri,
Biyolojik Etkenler,
o Virüsler,
o Bakteriler,
o Mantarlar,
o Parazitler,
Risk Düzeyi ve Risklerin Belirlenmesi
o Grup 1 biyolojik etkenler,
o Grup 2 biyolojik etkenler,
o Grup 3 biyolojik etkenler,
o Grup 4 biyolojik etkenler,
Enfeksiyon Hastalığının Meydana Gelmesi,
o Enfeksiyon Zinciri,
Risklerin Azaltılması,
o İşverenin Sorumlulukları,
o Hijyen ve Kişisel Korunma,
Çalışanların Eğitilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler,
Biyolojik Etmenlere Neden Olabilecek İşlere Örnekler,
Psikososyal Risk Etmenleri,
o ILO’ya Göre Psikososyal Risk Etmenlerinin Tanımlanması,
o Psikososyal Tehlike,
Stres,
o Stres Sonucu Ortaya Çıkan Psikomatik Bozukluklar,
o Psikososyal Riskleri Tetikleyen Faktörler,
o Psikososyal Çevre ve Stres Etkileri,
o Organizasyonel Etmenler,
o Kültür ve Meslekle Alakalı Etmenler,
o İşyerlerinde Psikososyal Risklerle Mücadele İçin Alınan Önlemler,
o Stres Sonucu Oluşacak Hastalıklar,
o Stresle Başa Çıkmayı Zorlaştıracak Kişisel Özellikler,
Mobbing,
o
o
o
o
o
o
Psikolojik Taciz Kategorileri,
 Kişiye Yönelik Saldırılar,
 Sözlü Tehdit,
 İtibarın Zedelenmesi,
Avrupa’da ve Türkiye’de Durum,
Esener Araştırması,
Mobbing ile Mücadele Derneği,
İşle İlgili Psikolojik Tacize Uğrayanların Hakları,
Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu,
Temel İlkyardım,







İlkyardım Nedir?
İlkyardımın Amacı,
İlkyardımın Temel Uygulamaları,
o Koruma,
o Bildirme,
o Kurtarma,
İlkyardımın Temel Kuralları,
İlkyardımcının Özellikleri,
Acil Durumlarda Aranacaklar,
İlkyardımda Yapılacak Örnek Uygulamalar,
Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenimi,
 Tütün Nedir?
 Tütün Kullanım Alanları,
 Sigara Ticareti,

Dünya ve Türkiye’deki Durumlar,
 Sigaranın İçinde Neler Var?

Kimyasal İçerik,
 Sigara Tiryakisi Tanımı,
 Nikotin Bağımlılık Ölçütleri,
 Sigaranın Vücudumuza Zararları,








Sigara İçer İçmez Ne Olur?
Sigara İçmeye Devam Edilirse Ne Olur?
Sigara İçmenin Sonuçları,
Sigara İçmenin Hastalıklara Etkisi,
Pasif İçiciler,
Ülkemizde Tütün Ürünlerinin Tüketiminin Azaltılması İçin Alınan Önlemler,
Sigaranın Diğer Uyuşturucu Kullanımını Arttırıcı Etkisi,
Sigarayı Bırakınca Neler Olur?
 Sigarayı Bırakmanın Yolları,
Teknik Konular Eğitimleri
EĞİTİM İÇERİĞİ
Kimyasal ,Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi



Kimyasal Risk Etmenleri,
o Kimyasal Nedir?
o Kimyasal Risk Etmenlerinin Vücuda Giriş Yolları,
o Kimyasalların Zararlı Etkileri,
o Kimyasalların Tehlike İşaretlemeleri,
o Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması,
 AB’de Kimyasalların Sınıflandırılması,
 ILO Sınıflandırılması,
o Tehlikelerin Boyutlandırılması,
o SDS Nedir? İçeriğinde Bulunması Gerekenler,
 Yanıcılık Etkileri,
 Sağlık Üzerine Olan Etkileri,
o Kimyasalların Etiketlenmesi,
o Kimyasallarla Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemler,
Fiziksel Risk Etmenleri,
Fiziksel Risk Etmenlerinin Sınıflandırılması,
o Gürültü,
 Gürültünün Tanımı,
 Gürültünün Ölçüm Şekilleri,
 Gürültünün Sağlık Üzerindeki Etkileri,
 Gürültünün Fizyolojik Etkileri,
 Gürültünün Psikolojik Etkileri,
 Gürültünün Performans Etkileri,
 İşitme Kaybını Etkileyen Faktörler,
 Maruziyet Sınırı ve Etkin Değerler,
 Gürültüden Korunma Yolları,
 Kaynakta Alınması Gereken Önlemler,
 Ortamda Alınması Gereken Önlemler,
 Kişide Alınması Gereken Önlemler,
 İşitmenin Korunmasında İşverenin Sorumlulukları,
o Titreşim,
 Titreşim – Vibrasyonun Tanımı,
 Titreşimin Ölçüm Şekilleri,
 Titreşimin Sağlık Üzerindeki Etkileri,
 El – Kol Titreşimi,
 Tüm Vücut Titreşimi,
 Titreşim Kaynakları,
 El – Kol Titreşim Kaynakları,
 Tüm Vücut Titreşim Kaynakları,
Maruziyet Sınırları ve Etkin Değerleri,
Titreşimden Korunma Yolları,
Titreşimin Yasal Mevzuatlardaki Yeri,
o Termal – Isıl Konfor
 Nem,
 Bağıl Nem,
 Bağıl Nemin Vücuda Etkisi,
 Hava Akım Hızı,
 Radyant Isı ( Termal Radyasyon ),
 Termal Konfor Bölgesi,
 Termal Konfor Bölgesini Etkileyen Faktörler,
o Aydınlatma,
 Doğal Aydınlatma,
 Suni Aydınlatma,
 Yapılan İşler ve Aydınlatma Değerleri,
 Aydınlatmada Kullanılan Malzemelerin Şartları ve Özellikleri,
o Radyasyon,
 Radyasyonu Algılamak ve Ölçme,
 Radyasyondan Korunma Yolları,
o Basınç,
 Basıncın Azalması ve Artması,
 Düşük Basıncın Etkileri,
 Yüksek Basıncın Etkileri,
 Basınçtan Korunma Yolları,
Ergonomik Risk Etmenleri,
o Ergonominin Tanımı,
o Ergonomik Rahatsızlıkların En Sık Yaşandığı Meslekler,
o Ergonomi – İş İlişkisi,
o İdeal Oturuş – Duruş Şekilleri,
o Ergonomik Önlemler,




Elle kaldırma ve taşıma,









Elle Taşıma Eğitiminin Amacı,
Elle Taşıma Tanımı,
Emniyetle Yük Kaldırmanın Kuralları,
Elle Taşıma İşlerinde Genel Yaklaşım,
Elle Taşıma İşlerinin Sağlık Üzerine Etkileri,
Genel Prensipler,
o Elle Taşımanın Kaçınılmaz Olduğu Durumlarda Yapılması Gerekenler,
Yük İle İlgili Risk Faktörleri,
o Yükün Özellikleri,
o Fiziksel Güç Gereksinimi,
o Çalışma Ortamının Özellikleri,
o İşin Gereklilikleri,
Bireysel Risk Faktörleri,
Temel Prensipler,
o Kadınlar ve Erkeklerin Yüksekliğe Göre Taşıma Kapasiteleri,
o Aklını ve Sırtını Koru,
o Yükü Belin İle Değil, Ayaklarınla Kaldır,
Yükle Birlikte Hareket Et,
Biçimsiz Yüklerin Kavranması ve Taşınması,
Doğru ve Hatalı Elle Taşımaya Örnekler,
Elle Taşımada Kuralların Özeti,
o
o


Yangın ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,













İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitiminin Amacı,
İş Ekipmanlarının Tanımı,
İşverenin Genel Yükümlülükleri,
Tasarım ve İmalatta Güvenlik,
o CE İşareti
Makine Güvenliğini Etkileyen Faktörler,
o Tasarım – İmalat,
o Yerleşim,
o Montaj,
o Operatör Eğitimleri,
o İşletme Bakımları,
İş Ekipmanının Kontrolleri,
o Yasal Gereklilikler,
Özel Risk Taşıyan İş Ekipmanları,
İSG Ve Ergonomi,
Çalışanların Eğitilmesi,
İş Ekipmanlarında Bulunması Gereken Asgari Gereklilikler,
o Kumandalar,
o Çalıştırma Sistemi,
o Durdurma Sistemi,
o Acil Durdurma Sistemi,
o Mekanik Riskler ve Mevzi Havalandırma,
o İş Ekipmanlarının Sabitlenmesi ve Parçalanma Riskleri,
o Makine Koruyucular,
Makine Koruyucu Türleri,
o Sabit Koruyucular,
o Hareketli Koruyucular,
o Ayarlanabilen Koruyucular,
o Ara Kilitlemeli Koruyucular,
o Kumandalı Koruyucular,
Makine Koruyucularının Özellikleri,
İş Ekipmanlarında Bulundurulacak Asgari Genel Gereklilikler,
o Aydınlatma,
o Sıcak – Soğuk Yüzeyler,
o İkaz Donanımı,
o İmalat Amacı,
o Bakım İşleri ve Kayıtları,
o Enerji Kontrol Sistemi,
o İSG İşaretleri,
Çalışan Çalışma Noktaları,
Çalışanın Korunması,
Patlamadan Korunma,
Özel Tipteki İş Ekipmanında Bulunacak Ek Asgari Gereklilikler,
o Kendinden Hareketli veya Bir Başka Araç Vasıtasıyla Hareket Edebilen İş
Ekipmanları İçin Asgari Gerekler,
Yükün Kaldırılmasında Kullanılan İş Ekipmanları İçin Asgari Gerekler,
o Sabit Olarak Kurulan İş Ekipmanı,
o Çalışan Kaldırma ve Taşımada Kullanılan İş Ekipmanları,
Tüm İş Ekipmanları İçin Gerekli Genel Yükümlülükler,
o
o
o



Ekranlı araçlarla çalışma,












Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitiminin Amacı,
Ekranlı Araç Kapsamına Giren İşler,
Ekranlı Araçlar Kapsamına Girmeyen İşler,
Ekranlı Araçlarla Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğinin Dayanağı,
Ekranlı Araçlarla Çalışmada Tanımlar,
o Ekranlı Araç,
o Operatör,
o Çalışma Merkezi,
Bilgisayar Kullanımının Çalışana ve İşe Etkileri,
Ekranlı Araç Kullanan Çalışanların Maruz Kalabilecekleri Hastalıklar,
o Göz Hastalıkları,
o Mesleki Kas İskelet Hastalıkları,
o Ergonomik Sorunlar,
o Psikososyal Sorunlar,
o Kişisel Sorunlar,
o Fizyolojik Sorunlar,
Tedavi Yöntemleri,
Çalışanların Bilgilendirilmesi Ve Eğitimleri,
Günlük Çalışma Düzeni,
Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması,
Ekranlı Araçlarda Aranacak Asgari Gereklilikler,
o Ekipman,
 Monitör,
 Klavye,
 Çalışma Masası veya Çalışma Yüzeyi,
 Çalışma Sandalyesi,
 Yanlış Hareketler ve Oturuş Şekilleri,
 İdeal Oturuş ve Duruş Şekilleri,
o Çalışma Ortamı,
 Gerekli Alan,
 Aydınlatma,
 Yansıma ve Parlama,
 Gürültü,
 İşyerlerinde Gürültü Seviyelerine Göre Çalışma Süreleri,
 Isı,
 Radyasyon,
 Nem,
Bilgisayar Programları,
 Operatör – Bilgisayar Arayüzü,
Ekranlı Araç Kullananların Yapması Gereken Egzersizler,
o Basit Egzersizler,
o Sırt – Omuz Egzersizleri,
o Baş – Boyun Egzersizleri,
o Bilgisayar ve Sandalye Egzersizleri,
o

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,



Elektrik Nedir?
o Elektrik Akımı,
o Akım Şiddeti,
o Doğru Akım,
o Alternatif Akım,
o OHM Kanunu,
o Elektrik Devresi,
 Açık Devre,
 Kapalı Devre,
 Direnç Ölçümü,
 Gerilim Ölçmek,
 Akım Ölçmek,
 Küçük Gerilim,
 Tehlikeli Gerilim,
o Alçak Gerilim,
o Yüksek Gerilim,
 Frekans,
o Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri,
o Elektrik İç Tesisleri,
 Dokunma Gerilimi,
 Adım Gerilimi,
Koruma Topraklaması,
Koruma İletkeni,
o Tanımlar,
 Sıfır İletkeni,
 Sıfırlama,
 Gövde,
 Hata Gerilimi,
 Hata Akımı,
 Kaçak Akım,
 Kısa Devre,
 Kısa Devreye Yol Açan Etkenler,
 İç Etkenler,
 Dış Etkenler,
 Elektrik Tesislerinde Güvenlik,
 Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki ve Sorumlulukları
Hakkında Yönetmelik,
 Yetkiler,
 Elektrik Akımının İnsan Vücudu Üzerindeki Etkileri,
 Fizyolojik Etkileri,
 Düşmeler,
Elektrik Çarpması Durumunda Ne Yapmalıdır?
Tehlikeli Durumlar,
 Elektrik Tesisatının Yetersizliği,
 Aşırı Yüklenme
 Statik Elektrik,
 Statik Elektrik Sonucu Meydana Gelebilecek Bazı Olaylar,
 Statik Elektrik Sonucu Ark Oluşumu,
 Parlayıcı Sıvılar İçin Büyük Risk: Statik Elektrik,
 Doğadaki Statik Elektrik: Yıldırım,
 Uçaklar Üzerindeki Statik Elektrik,
 İnsan Vücudunda Statik Elektrik,
Elektrik Tesislerinde Güvenlik,
 Genel Güvenlik,
 Kilitleme Tertibatı,
 Pano Topraklaması,
 Taşınabilir İletkenler,
 Küçük Gerilim Kullanmak,
 Koruyucu Yalıtma (İzolasyon),
 Aşırı Akımlardan Korunmak,
 Kaçak Akım Rölesi,
 Koruma Topraklaması,
 İşletme Topraklaması,
 Sıfırlama,
 Koruyucu Ayırma,
 Emniyet Mesafeleri Koymak,
 Çift İzolasyon Yapmak
Yangına Karşı Tedbir,
Çeşitli Topraklama Tesislerinin İşletme Dönemi İçinde Denetleme Periyodları,
Elektrikle İlgili Mevzuat.

o
o
o
o
o
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,









Kaza Nedir?
Örneklerle İş Kazaları,
o Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada,
o Yürütülmekte Olan İş Nedeni İle,
o İşveren Tarafından Görev İle Başka Bir Yere Gönderilmesi,
o Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda,
o İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş-Gelişi Sırasında,
Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistikleri,
İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Toplam Maliyeti,
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarınca Yapılan Açıklamalar,
Ramak Kala Olay,
İş Kazalarının Sınıflandırılması Ve Sonuçları,
İş Kazaları Neden Olur?
o Güvensiz Davranışlar,
o Güvensiz Durumlar,
İnsan Faktörleri Teorisi,
o Aşırı yükleme,
o
o






Uygun olmayan tepki/Uyumsuzluk,
Yerinde olmayan faaliyet/eylem,
Kaza Oluşum Teorileri,
o Kaza-Olay Kuramı,
o Sistem Kuramı,
o Domino Teorisi-Kaza Zinciri Teorisi,
İş Kazalarını Önleme Yöntemleri,
Risklerden Korunma İlkeleri,
o Kaynakta Koruma,
 Bertaraf Etme, Ortadan Kaldırmak, Gidermek,
 Islak Sulu Yöntemler Kullanılması,
 Yerel Aspirasyon Sisteminin Uygulanması,
 İkame,
o Ortamda Koruma,
 Tecrit Etme,
 Yönetsel Önlemler,
o Kişide Koruma,
 İşe Uygun Personel Seçimi,
 Kişisel Koruyucu Donanımlar,
 İşe Giriş Sağlık Muayenesi,
 Periyodik Sağlık Muayeneleri,
 Geri Dönüş Sağlık Muayeneleri
Ani Oluşan Durumların Ortadan Kaldırılması,
o Eğitim,
o Davranış Takip Sistemi,
o Sürekli Geri Bilgi Verme Sistemi,
o İş Güvenliği Analizi,
o Kontroller (El Aletleri-İş Makineleri-Kişisel Koruyucular),
o Kimyasal Yönetim Sistemi,
o Standart Operasyon Prosedürler,
o Kapalı Yerlere Giriş,
o Müteahhit Firma Güvenliği,
o Yüksekte Çalışma,
o Sıcak İşlem İzni,
o Kaza Analiz Raporlama,
o Kilit Takma Uyarı Asma,
o Yerel Değişiklik Sistemi,
İsg Sistemi Yönetimi,
o Ani Oluşan Durumların Ortadan Kaldırılması,
o Mesleki Hastalıkların Engellenmesi,
Mesleki Hastalıkların Engellenmesi,
o Ses Ölçümleri,
o Toz Ölçümleri,
o Hava Akış Hızları Ölçümü,
o Maruz Kalma Ölçümü (Kimyasal Buhar Vb.),
o Titreşim (el-kol/tüm vücut),
 Merkezi Korunma,
 Kişisel Koruma
Güvenlik ve sağlık işaretleri,







Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Eğitiminin Amacı,
Sağlık ve Güvenlik İşaretinin Tanımı,
İşaret Çeşitleri,
Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinin Tanımlamaları,
o Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri,
 Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri Temel Nitelikleri,
o Yasak İşaretleri,
 Yasak İşaretleri Temel Nitelikleri,
o Uyarı İşaretleri,
 Uyarı İşaretleri Temel Nitelikleri,
o Emredici İşaretler,
 Emredici İşaretlerin Temel Nitelikleri,
o Yangınla Mücadele İşaretleri,
 Yangınla Mücadele İşaretlerinin Temel Nitelikleri,
o Bilgilendirme İşaretleri,
o Ek Levha,
o İşaret Levhası,
o Sembol veya Piktogram,
o Işıklı İşaret,
 Işıklı İşaret Temel Nitelikleri,
o Sesli Sinyal,
 Sesli Sinyalin Temel Nitelikleri,
o Sözlü İletişim,
 Sözlü İletişimin Temel Nitelikleri,
o Genel İşaretler,
o El İşaretleri,
 El İşaretlerinin Temel Nitelikleri,
o Engeller ve Tehlike Yerlerinde Kullanılan İşaretler,
o Trafik Yollarının İşaretlenmesi,
o Konteyner ve Borular Üzerindeki İşaretler,
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Nerelerde Kullanılmalıdır?
İşaretlerin Birlikte ve Birbiri Yerine Kullanılması,
Güvenlik Rengi Kullanılan İşaretlerde Dikkat Edilecek Hususlar,
Kişisel koruyucu donanım kullanımı,








Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?
Yönetmelikte Kişisel Koruyucu Donanım Tanımı,
Ne Zaman Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılır?
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Hangi İşyerlerini Kapsar?
Neler Kişisel Koruyucu Donanım Kapsamında Değildir?
Tehlikelerden Korunma Yöntemleri,
o Toplu Korunma Yöntemleri,
o Kişilere Yönelik Korunma Yöntemleri,
Tanımlar,
o CE Uygunluk İşareti,
o AT Uygunluk Beyanı,
o EN – European Norm,
o Türk Standartları Enstitüsü – TSE,
KKD Kategorileri,
o
o
o
o





Kategori-0,
Kategori-I,
Kategori-II,
Kategori-III,
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanımı İle İlgili Olarak Uyulması
Gereken Hususlar,
Sağlık Üzerine Olan Etkileri,
Kimyasalların Etiketlenmesi,
Kimyasallarla Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemler,
Kişisel Koruyucu Malzemelerin Sınıflandırılması,
o Baş Koruyucular,
 Başlıklar,
 Şapka Ve Kasketler,
 Baş Örtüsü- Saç Filesi,
 Baretler,
o Kulak Koruyucuları
 Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar, kulaklıklar,
 Tam akustik baretler,
 Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar,
 Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak
koruyucuları,
 İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları,
o Göz Koruma,
 Koruyucu Gözlükler,
o Yüz Koruyucuları,
 Yüz Siperleri,
 Kaynakçı Maskeleri,
o Solunum Koruyucular,
 Hava temizleyici maskeler,
 Temiz hava beslemeli maskeler,
 Temiz havası kendinden maskeler,
o El ve Kol Koruyucuları,
 Eldivenler,
 Bilek koruyucuları,
 Kolluklar,
o Ayak ve Bacak Koruyucuları,
 Emniyet Ayakkabıları,
o Cilt Koruyucuları,
 Koruyucu kremler / merhemler,
o Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları,
 Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve
önlükler,
 Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler,
 Isıtmalı yelekler,
 Cankurtaran yelekleri,
 X ışınına karşı koruyucu önlükler,
 Vücut kuşakları / kemerleri,
o Vücut Koruma,
 Düşmelere karşı kullanılan donanım,
 Koruyucu Giysiler,

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılmasının Gerekli Olabileceği İşler Ve Sektörler
Gürültü.
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,











İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitiminin Amacı,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitiminin Çalışana
Katkıları,
Temel Kurallar,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları,
o “Yaptığımız Hiçbir İş Yaralanmamıza Değmez” Yaklaşımı,
o İşinizi Yaparken Dikkat Edeceğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü,
o Güvenlik Nedir?
o Kültür Nedir?
o Güvenlik Kültürü Nedir?
o İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Prensipleri,
Güvenlik Kültürü,
o Hedefleri,
o Yapısı,
 Kamu Sektöründe,
 Özel veya Sivil Sektörde,
Güvenlik Kültürü Oluşturmanın Temel Nedenleri,
o Kültür Oluşturmada Anahtar Kelime “Sorumluluk”,
o Pozitif Güvenlik Kültürü,
 Pozitif Güvenlik Kültürünün Amaçları,
 Pozitif Güvenlik Kültürünün Araçları,
 Öncelik Ne Olmalı?
Güvenlik Kültüründe Sorumlu Kişiler,
o Güvenlik Kültürü Kimlerin Katılımı İle Gelişir?
o Güvenlik Kültürü Oluşmazsa Taraflar Nasıl Etkilenir?
o Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında Ulusal Kurum ve Kuruluşlara Düşen
Görevler,
Kararlılık,
Güvenlik Kültürünün Günlük Yaşamdaki Önemi,
Ulusal Yayın Zorunluluğu,
Tahliye ve kurtarma
Diğer Konular Eğitimleri
EĞİTİM İÇERİĞİ
Yüksekte çalışma

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitiminin Amacı,
o Yükseklik Nedir?
o Yüksekte Çalışma Nedir?
o Yüksekten Düşme,
Yüksekten Düşme Nedir?
Yüksekten Düşme Ne Kadar Sürer?
Nerelerden Düşeriz?
Yüksekte Çalışmanın Yöntemi,
Yüksekte Çalışma Ortamları,
o Düşme Faktörü,
 Düşme Faktörü Nedir?
 Düşme Faktörünün Hesaplanması,
 Yüksekten Düşme Mesafesinin Hesaplanması Düşme Faktörü Nedir?
 Sallanma Faktörü,
 Faktör 0,
 Faktör 1,
 Faktör 2,
 Yüksekten Düşmenin Nedenleri,
 Direkt Nedenleri,
 Kök Nedenler,
Nerelerden Düşeriz?
o Merdivenler,
o Korkuluklar,
o İskeleler,
o Dar alanlar,
o Çatılar,
o Boşluklar,
o Kazılmış alanlar,
o Araç üzerleri,
Kanuni Gereklilik ve Sorumluluklar,
o Mevzuatlar,
o İşverenin Sorumlulukları,
o Çalışanın Sorumlulukları,
 Genel,
 Ulusal Mevzuat,
Tehlike ve Riskler,
o Yüksekte Çalışma Yaparken Olabilecek Riskler Nelerdir?
o Yüksekte Çalışırken Korunma,
 Yapılan İşin Gözden Geçirilmesi,
 Yüksekte Çalışacak Kişinin Seçimi,
 Kişisel Koruyucu Malzeme Temin Edilmesi,
Düşmeyi Önleyici Durdurucu Sistemler,
o Ekipmanlar,
o Pasif sistemler,
 Korkuluklar,
 Kapamalar,
 Güvenlik Ağları,
 İkaz Bantları,
 Bariyerler,
 Mobil Çalışma Platformları,
o Aktif sistemler,
 Kişisel Koruyucu Sistemler,
 Sabitlenerek Çalışma Sistemi,
 İple Erişim Sistemi,









Çalışma Alanının Sınırlandırılması Sistemi,
 İple Erişimin Uygulama Alanları,
 İple Erişim Yönteminin Avantajları,
o Kişisel Koruyucu Ekipmanlar,
 Tam Korumalı Vücut Kuşağı,
 Lanyard,
 Şok Emici,
 Karabina ve/veya Kanca,
o Güvenlik Halatı,
 Dikey Güvenlik Halatı,
 Yatay Güvenlik Halatı,
o Yavaşlatma Cihazları,
 Geri Sarmalı Düşme Durdurma Sistemi,
 Kılavuzlu Düşmeyi Önleme Tertibatı,
 Esnek/ Hareketli Bir Ankraj Hattı Üzerinde Düşmeyi Önleme Tertibatı,
İskele & Platform & Merdivenler,
o İskelelerin Kullanımı İle İlgili Özel Hükümler,
o İskelelerde Yapılması Gerekenler,
o İskelelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
Merdivenler,
o Sabit Merdivenler,
o Seyyah Merdivenler,
 Merdivenlerde Güvenli Çalışma Kuralları,
Mobil Ekipmanlar,
o Makaslı Platform,
o Manlift,
o Akrobat,
o Taşıyıcı Sepetler,
Kurtarma Sistemleri,
Genel Özet,
o





Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğitimi




Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğitiminin Amacı,
o Kapalı Alanlarda Yapılan Çalışmalarda Güvenlik Sistemlerinin Teorik Olarak
Öğretilmesi,
Kapalı alan,
Kapalı alana giriş,
Kapalı Alan Olarak Bilinen Alanlar,
o Penceresiz bodrum katları,
o Dehlizler,
o Tüneller,
o Boru hattı,
o Kuyular – Çukurlar,
o Depolama tankları,
o Silolar,
o Kanalizasyon hatları,
o Bacalar,
o Kazanlar,
o Kablo galerileri,


o Gemi inşasında hücre ve tank bölümleri,
Kapalı alanlarda meydana gelebilecek Tehlikeler,
o Alanın Kısıtlı Olmasından Kaynaklanan Tehlikeler,
 Oksijence Yetersiz Ortamlar,
 Patlayıcı Ortamlar,
 Zehirli Ortamlar,
o Ortamda Yapılan İşlerden Kaynaklı Tehlikelerdir,
 Atmosferik Tehlikeler,
 Toksik Ortam,
 Karbon Monoksit,
 Hidrojen Sülfür,
 Zehirli Gazlar,
 Sıcaklık Değişimi,
 Yüksek İç Sıcaklık,
 Yüksek Nem Toz,
 Patlayıcı Karışımlar,
 Fiziksel Tehlikeler,
 Kaynak, Yanma & Isıtma İşlerindeki Tehlikeler,
 Toksik Gaz Üretimi (Co),
 İçerdeki Sıcaklığın Yükselmesi,
 Kıvılcım Üretilmesi,
 Parlama Patlama,
 Gürültü Kirliliği,
 Göz Hasarları,
o Genel Tehlike Kaynakları,
 Oksijen Yetersizliği,
 Elektrikle Temas,
 Mekanik Tehlikeler,
 Tehlikeli- Zararlı Seviyede;
 Gaz,
 Toz,
 Buhar,
 Duman,
 Patlama Yaratacak Oranlarda Oksijen,
 Yetersiz Aydınlatma,
 Hareketli Zemin (Yutan Zemin),
 Hareketli Ekipman,
 Erişim Zorluğu,
 Patlama,
 Yangın,
Tehlikeli Olabilecek Gazlar,
o Gazlarla Temas Halinde Yapılması Gereken Uygulama,
 Acil Tehlike,
 Kısa Süre İçinde Tehlike,
 Uzun sürede Olası Tehlike,
o Solunum Sistemine Zararlı Olabilecek Sık Görülen Gazlar,
o Solunum Sistemini Etkileyen Kirli Hava,
 Pis Hava,
 Zehirli Hava,
 Tozlu Hava,



Sorumluluklar,
o Giriş Yapan,
o Gözlemci,
o Yetki Veren / Onaylayan,
o Kurtarma Ekibi,
Çalışma Hazırlıkları / Kapalı Alanlarda Çalışma,
o Çalışma Öncesi Hazırlıklar,
o Genel Kurallar,
 Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Alınacak Genel Korunma Önlemleri,
o Risk Değerlendirmesi,
o Eğitim,
o İzinlerin Alınması,
o İş İzni,
 İş İzinlerinde Belirtilmesi Gereken Hususlar,
o Gaz Ölçümü,
 Kalibrasyon,
 Gaz Ölçüm Kuralları,
o Havalandırma,
Kapalı Birimlere Giriş – İzolasyon Teknikleri.
El Aletleri ile Güvenli Çalışma Eğitimi





El Aletleri Eğitiminin Amacı,
o El Aletleri İle Güvenli Çalışmayı Sağlamak,
o Çalışma Yaparken Karşılaşılacak Riskler Hakkında Bilgi Vermek,
o İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincini Üst Noktalara Taşımak,
o El Aletleri İle Çalışmanın Teorik Kısmında Niteliklilik Sağlamak,
El Aletleri Hangi İşler İçin Kullanılır?
El Aletlerinin Sınıflandırılması,
El Aletleri İle İlgili Alınması Gereken Temel Tedbirler,
o Periyodik Bakım ve Kontroller,
El Aletleri Çeşitleri,
o Güç Ünitesi Olmayan El Aletleri
 Keski,
 Törpü,
 Testere,
 Çekiç,
 Anahtarlar,
o Elektrikli El Aletleri,
 Taş Motoru,
 Taş Motoru İle Çalışırken Kullanılması Gereken Kişisel
Koruyucu Donanımlar,
 Taş Motoru Kullanılmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken
Kurallar,
 Taş Motoru Kullanımı Esnasında Dikkat Edilecekler
 Kesme İşleri,
 Taşlama İşleri,
 Matkap,
 Matkap Kullanımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler,
 Testere,
 Testere Kullanımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler,
Hava Takviyeli El Aletleri,
 Hava Takviyeli El Aletleri Kullanımı Sırasında Dikkat Edilmesi
Gerekenler,
El Aletlerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler,
o Hatalı Ekipman Kullanımına Örnekler,
El Aletlerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Özetlenmesi,
o


Çevre Güvenliği Eğitimi
Davranış Odaklı İş Güvenliği Uygulamaları
Eğitimi
Acil Durum Eğitimi
Basınçlı Tüplerin Kullanımı Eğitimi
Ergonomi Eğitimi
Risk Değerlendirmesi Eğitimi
Download