Yüksekte Çalışma İçin Tıbbi Rehber

advertisement
Yüksekte Çalışma İçin Tıbbi Rehber
Herhangi akut hastalık
Patoloji tam remisyon olana kadar yasak.
(Pnömoni ve diğer bulaşıcı hastalıklar.)
Mümkünse kan basıncı,
≤ 90 diastolik, ≤ 140 sistolik‘den az olmalı
Seçilen antihipertansif;
Hipertansiyon - Hafif
-
ACE inhibitörü,
Ca kanal blokörü.
Hipertansiyon - Orta/Ağır Kontrolsüz
Kesinlikle yasak
İskemik kalp hastalığı
Kesinlikle yasak
Konjenital veya kazanılmış kalp kusuru
Kesinlikle yasak
Aritmiler
Kesinlikle yasak
Kalp yetmezliği/etyolojisi
Kesinlikle yasak
KOAH
Kesinlikle yasak
Kronik Bronşit
Eğer tüm solunum fonksiyonları normal ve
enfeksiyona dair bir bulgu yoksa
Astım
( Hafif)
Olası rutin peak-flow izleme ile
Bronkodilatatörler
Astım
(Orta – Şiddetli)
Kesinlikle yasak
Kronik kan hastalığı
(Orak hücreli anemi veya pıhtılaşma bozukluğu)
Kesinlikle yasak
Kronik renal hastalık
Kesinlikle yasak
Endokrin
(Hafif)
Tip 2diabet diyet ile düzenlenen
Hypo-troidizm replasman tedavisindeki
Endokrin
(Orta – Ciddi)
Kesinlikle yasak
Kronik Gastrit,
Peptic Ulcus
Olası asempomatik ve diyet / ilaçla kontrol edilebilen
İyileşme teyit etmek için gastroskopi şartıyla
Yüksekte Çalışma İçin Tıbbi Rehber
Aktif Peptic Ulcus
Kesinlikle yasak
Safra kesesi veya pankreasta sık alevlenmelerle
karakterli kronik KC hastalığı
Kesinlikle yasak
Strongulasyon olma riski olan herniler
İstihdam öncesi genel cerrahi polikliniğine gitmeli
Kronik Pelvik inflamatuar hastalıklar
Kesinlikle yasak
Gebelik
Yasak
Periferik sinir sistemi hastalığı
Kesinlikle yasak
Beyin ya da spinal kord yaralanması
ya da hasarında
Kesinlikle yasak
Kronik kulak, burun ve boğaz hastalıkları
(Kr.Sinüzit , Kr.Otitis Media v.b.)
Kesinlikle yasak
Vestibuler Disfonksiyon
(Menier Hst.,Vertigo)
Kesinlikle yasak
Diş Hastalığı
Öncekle Diş hekimine gidip orada tedavi başlamalı
Uyku Apnesi
Nispeten Yasak
Psikiatrik Hastalıklar
Kesinlikle yasak
Madde ve Alkol bağımlılığı
Kesinlikle yasak
Son günlerde önemli bir cerrahi müdahele
Ameliyat türüne bağlı olarak 12 haftadan önce
geçirilmiş cerrahi operasyon
Derin ven trombozu
Periferik vasküler yetmezlik
Kesinlikle yasak
Yüksekte çalışma nedeniyle olmuş
önceki retinal kanamalar
Retina uzmanı tarafından kontrol edilir,
Uzmanın iznine bağlıdır.
Yüksek irtifa hastalığı
Bireysel bazda değerlendirilmeli
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards