koruyucu ekipman politikası

advertisement
KORUYUCU EKİPMAN POLİTİKASI
Bu politikanın amacı işyerinde ortaya çıkabilecek olası tehlikeleri kaynağında
önlemek ve çalışanı korumaktır. Bu sebeple aşağıdaki maddelere tüm ARTENG
YAPI çalışanları tabidir.
•
•
•
•
•
•
Tüm personele ilgili departman için kullanılan Kişisel Koruyucu Ekipman
işe giriş tarihinde zimmet tutanağı ile teslim edilir.
Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde tüm personel belirli periyotlarda kişisel
koruyucu ekipman kullanımı eğitimi alacaktır.
Elektrik ve Tamir- Bakım personeli, tüm çalışma süresince kendilerine
verilmiş olan koruyucu ekipmanları kullanacaktır.
Kulak koruyucular, ses seviyesinin kabul edilebilir standartların üstünde
olduğu yerlerde daima kullanılmalıdır.
Standartlara uygun emniyet gözlükleri, özellikle bakım onarım işlerinde
ve göz yaralanması riskinin bulunduğu yerlerde daima takılmalıdır.
Kimyasal maddeler için kullanılması gereken maske, eldiven ve gözlük
gibi koruyucular ulaşılabilir yerlerde ve her zaman kullanıma hazır
olmalıdır.
Genel Müdür
Download