Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem

advertisement
7 Ocak 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27455
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SİSTEM
BELGELENDİRME KONUSUNDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası ile Türk Standardları Enstitüsü
(TSE) 29 Kasım 2006 tarih ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin
11 inci maddesinde yer alan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan; göğüs ve kasık bölgesi koruyucuları,
göz koruyucuları, yüz koruyucuları, genel vücut koruyucuları, el ve kol koruyucuları, baş koruyucuları, işitme
koruyucuları ve solunum sistemi koruyucuları için Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi (Modül D) ve Nihai Ürün AT
Kalite Kontrol Sistemi (Modül E) kapsamında sistem belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen Türk Standardları Enstitüsü’nün
(TSE) kişisel koruyucu donanımlarla ilgili diğer resmi duyuruları Başbakanlık Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nınhttp://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknik.htm adresinden takip edilecektir.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Download